(Видео) Жбогар: Очекуваме видливи резултати, не само усвојување на легислативата

(Видео) Жбогар: Очекуваме видливи резултати, не само усвојување на легислативата

Реформите бараат постојан дијалог меѓу власта и опозицијата, а напредокот на државата ќе биде измерен преку спроведувањето…