Градот Скопје со поддршка на интернационалниот ден „Во зима со велосипед на работа“

Градот Скопје со поддршка на интернационалниот ден „Во зима со велосипед на работа“

Во рамките на многубројните активности за промоција и поддршка на користењето на велосипедот како алтернативно превозно средство, Градот Скопје дава поддршка и се приклучува на иницијативата на неформалното здружение „На точак“ и ги повикува сите да се вклучат во одбележувањето на интернационалниот ден „Во зима со велосипед на работа“.

Станува збор за глобална иницијатива, чија цел е подигнување на свеста за важноста и придобивките од користењето велосипед како превозно средство до работа и до училиште во текот на целата календарска година.

„Во зима со велосипед на работа“ e интернационален ден на кој луѓето го одбележуваат движењето со велосипед на работа и на училиште во зима, притоа кревајќи ја свеста за ова превозно средство во ладните месеци водејќи се од наративот: Не постои лошо време, постои само лоша опрема.