Жбогар бара да нема заплашувања и насилство на изборите

Жбогар бара да нема заплашувања и насилство на изборите