За цените на лековите отсега ќе се решава еднаш годишно

За цените на лековите отсега ќе се решава еднаш годишно

Владата денеска усвои  нова методологија за  формирање на цените на лековите, според која Комисијата која одлучува за тоа наместо двапати годишно ќе се состанува  еднаш. Со оваа измена,  според објаснувањето на Владата, ќе се отстрани непотребната администрација и ќе се намалат трошоците за работата на оваа комисија.