Да се расчисти со партиските вработувања во културата

Да се расчисти со партиските вработувања во културата

Многубројни претставници од Министерството за култура, уметници и културни активисти се присутни на расправата за Националната стратегија за култура, што треба да биде дефинирана по предлозите на министерот и заклучоците од денешната дискусија.

Се зборува за искуствата во земјите во регионот, но и индивидуалните видувања на домашни уметници. Засега акцентот е ставен на потребата од транспарентни одлуки и итна децентрализација на културата.

(А.В)