Владата најави две нови странски инвестиции

Владата најави две нови странски инвестиции

На денешната седница Bладата донесе одлуки за поддршка на две нови странски инвестиции.

Првата одлука се однесува за давање согласност за долготраен закуп на градежно земјиште за компанијата за производство на лекови „Саген“, a втората за договорот за доделување државна помош на Друштво за производство, трговија и услуги „ВИК“ во Технолошко-индустриската развојна зона- Прилеп.