Хелсиншкиот комитет ќе дежура за граѓаните на изборите

Хелсиншкиот комитет ќе дежура за граѓаните на изборите

Хелсиншкиот комитет за човекови права на Македонија известува дека в недела канцеларијата на Комитетот ќе биде отворена во текот на целиот ден со цел да им овозможи на граѓаните да пријават повреда на избирачкото право за време на локалните избори.

Комитетот ги охрабрува сите граѓани што сметаат дека нивното избирачко право е повредено да го пријават случајот во канцеларијата на Комитетот, кој се наоѓа на улицата Наум Наумовски – Борче бр. 83 во Скопје. Доколку граѓаните не се во можност да дојдат, случаите на повреда на избирачкото право може да го пријават и преку телефонски број 02-3119-073.

Покрај личното и телефонското пријавување, овозможена е и пријава преку е-пошта на [email protected] Пријавите преку е-пошта треба да содржат кратко образложение за настанатата повреда, локација (изборна единица и број на гласачко место) и време на настанување на повредата на избирачкото право.

Граѓаните може да ги поднесат пријавите наведувајќи ги своите лични податоци или анонимно. Сите пријави до Комитетот ќе бидат дополнително истражени со цел да се верификува нивната веродостојност.

Тајноста и неповредливоста на личните податоци се загарантирани од страна на Хелсиншкиот комитет и тие нема да бидат објавени без претходна дозвола од страна на граѓаните што ја пријавиле повредата.