ЦУК: Во моментов не постои опасност за манастирот Трескавец

ЦУК: Во моментов не постои опасност за манастирот Трескавец

Пожарот во близина на манастирот Трескавец и населените места Мажучиште, Мараморани и Горно Село, повторно е активен во правец на село Забрчани. Во моментов манастирот не е загрозен, информира Центарот за управување со кризи, според последните информации од терен до 19 часот.

Од ЦУК велат дека гори сува трева, а на терен има екипа од ТППЕ и доброволци.

Пожарот кај село Никодин каде се ангажирани вработени од ЈП МШ „Црн Бор“ -Прилеп е ставен под контрола, а пожарот во близина кај село Крушеви-с.Бонче е локализиран и екипата се повлекува од теренот.

Во продолжение ви го пренесуваме интегрално соопштението од ЦУК:

Состојбата со пожарите во останатите делови од Македонија до 19 часот е следна

Југозападен плански регион
Во пожарот на м.в.Фрлогоец (Женска планина) на Бистра Планина, гори пасиштето (сува трева и смрека) и ниско стеблеста деградирана дабова шума. На теренот се лица од ШС „Лопушник“, а во гаснење на пожарот делуваа и два авиони канадери на ДЗС.

Пожарот на м.в. „Коритски дол“ кој беше активен е со намален интензитет поради дејството на хеликоптерите и силите присутни на теренот. Населеното место Растеш не е загрозено, а на терен е екипа на ЈП„Мак.Шуми.

Попладнево дејствуваат 2 авиони на ДЗС на активните жаришта на атарот на село Волче и с.Заград на М.В. „Мрамор„. Моментално населените места Заград и Волче поради оддалеченоста од активните жаришта не се загрозени.

Пожарот на атар на с.Грешница во ментов е под контрола и обиколен со заштитен појас. Гори нискостеблеста деградирана шума од смрека и даб која од претходните пожари беше опожарена.

За пожарот на атарите на с.Растеш , с.Заград и с.Волче ангажирани се следните сили: ЈП„Мак.Шуми, ТППЕ – М.Брод, како и лица од месното население. Попладнето дејствуваа и 2 авиони на ДЗС.

Појава на шумски пожар имаше и во планинскиот дел близу с.Богојци кон правецот на с.Татеши. Зафатена е нискостеблеста и дабова шума. Во гаснење на пожарот ангажирани се вработени од Шумското стопанство Струга.

Повардарски плански регион
Пожарот кај Јасеновска глава од страна на с.Попадија е активен, но стишан и гасат луѓе од ШС Бабуна.
Во Богомила над стариот пожар утрово беше запален нов пожар, кој сега е стишен. На лице место се луѓе на ШС Бабуна.

Пожарот во атарот на с.Галиште во текот на претпладнето беше згаснат но поради силен ветер повторно се разгорел. Гори на мв Ореов дол, мв Бајков осој и се движи кон с.Галиште. Кон него се упатија сили за гаснење.

Пожарот во месноста Мушов Гроб кој поради ветрот се повтори е локализиран и се врши правење безбедносен појас. Гасат луѓе од ШС Бор.

Северен (скопски) плански регион
Пожарот помеѓу селата Гумалево и Дејковец каде гори ниска неквалитетна шума е со намален интензитет. Вработени од ШС се на терен и продолжуваат со активностите за гаснење.

Тетовско-полошки плански регион
Огнот во опожарените места, во близина на с.Гургурница, Копанце, Туденце и Сиричино сеуште тлее и тоа на сува трева и ниско жбунести растенија. Истиот постојано го држат под контрола вработени во ЈП Македонски Шуми, Припадници на ДЗС, граѓани од населените места, членови на ловни друштва, а по потреба, во мобилна состојба се и вработени во ТППЕ од Тетово.

Истата состојба е и во с.Корито, каде гори сува трева и нискожбунести растенија. И на таа локација ангажирани се ЈП Мак.Шуми, ДЗС, ТППЕ и граѓани. Околу опожареното место, направен е појас и ширењето на огнот е изолиран.

Попладнето е пријавен шумски пожар над с.Волковија – Чегране м.в.Чука. На терен се пратени екипи од ТППЕ.