Јово Вангеловски не нè пушти да направиме увид во списите за предмети на СЈО, тврди Советот за факти

Јово Вангеловски не нè пушти да направиме увид во списите за предмети на СЈО, тврди Советот за факти

Претседателот на Врховниот суд, Јово Вангеловски, не им дозволил на членовите на Советот за утврдување факти да извршат увид во списите на предметите познати во јавноста како „Таргет-Тврдина“, пишаа членовите на ова тело во писмо до јавноста.

Во писмото до јавноста членовите пишуваат дека на барање на членовите на Комисијата да им се објасни кој не го дозволува нивниот пристап во судот и извршување на потребното службено дејствие – увид во списите на предметите, судската полиција усно објаснила дека претседателот на Врховниот суд на РМ им наредил да не ја пуштаат Комисијата во судот. Потоа претседателот на Врховниот суд на РМ по телефон го повика претседателот на Комисијата и му предочи дека претходно упатил писмо до Советот за факти во кое го известил дека не дозволува да се врши увид во бараните списи сè додека на судот не му биде доставенa основaта поради кој Комисијата го бара увидот, а потоа тој ќе оценел дали ќе дозволи увид, ќе определел термин и простор каде да биде извршено таквото дејствие, со закана дека со ваквиот начин на комуницирање ќе сносиме последици. По телефонскиот разговор помеѓу претседателот на Комисијата и претседателот на Врховниот суд, претседателот на Комисијата и членовите ја напуштија зградата на Врховниот суд и одлучија да ја известат јавноста дека биле спречени да извршат службено дејствие предвидено со закон“.

„Погореопишаниот начин на однесување на претседателот на Врховниот суд претставува спречување во вршењето на овластувањата што ги има Комисијата, согласно со член 42 од Законот за Советот за утврдување факти, каде е наведено дека податоците и доказите кои се од интерес за утврдување факти во врска со утврдување одговорност на судија ги прибира Комисијата, а државен орган, единица на локална самоуправа или физичко лице или правно лице кај кого се наоѓаат тие докази должни се без надомест да ги достават до Советот“, пишува во писмото.

„Во конкретниот случај со неовозможување на увид во списите заради прибавување податоци и докази кои се од интерес за утврдување на фактите во врска со утврдување на одговорност на судиите кои постапувале по горенаведениот предмет, направена е повреда од страна на претседателот на Врховниот суд, за што овој Совет ќе поведе и кривична постапка за негова одговорност пред надлежниот јавен обвинител“, додаваат членовите на Советот за факти.

Од Советот за факти информираат дека  не било првпат претседателот на Врховниот суд и судиите да дадат изјава или да им се овозможи пристап до информации кои ги има Врховниот суд на РМ по конкретни предмети. Од Советот тврдат дека биле вршени опструкции од нивна страна на начин што не постапувале т.е. не одговарале на барањата на Советот за утврдување  факти или не се јавиле на поканите да присуствуваат на распит и слично.

В. Маглешов