5000 евра за светилки за Музејот на македонската борба

5000 евра за светилки за Музејот на македонската борба

Музејот на Внатрешната македонска револуционарна организација и Музеј на жртвите на комунистичкиот режим ќе се поднови со нови светлики и светлосни уреди.

На Бирото за јавни набаваки објавен е оглас за јавна набавка во вкупна вредност од 300 илјади денари без ДДВ, или околу 5000 евра. Критериум за доделување на набавката е најниската цена.  

Мф/ВМ