Mинистерот Поповски поднел анкетен лист во законскиот рок

Mинистерот Поповски поднел анкетен лист во законскиот рок