Земјоделците не се вклучени во креирањето политики, покажа истражувањето на Рураланата коалиција

Земјоделците не се вклучени во креирањето политики, покажа истражувањето на Рураланата коалиција

Недовербата во институциите, недостигот од транспарентен процес на вклучување на земјоделците во процесите на донесување јавни документи…