„МХЕ Тополки“: Одлуката за закуп на државното земјиште е обврска од договор потпишан со владата на ВМРО-ДПМНЕ

„МХЕ Тополки“: Одлуката за закуп на државното земјиште е обврска од договор потпишан со владата на ВМРО-ДПМНЕ

Постапката за давање државно земјиште на долготраен закуп е загарантирана согласно одредбите од сите договори за концесија…