Николовски: Системски мерки за целосно искористување на природните потенцијали во корист на пчеларството

Николовски: Системски мерки за целосно искористување на природните потенцијали во корист на пчеларството

Македонија има одлични природни услови за развој на пчеларството, но неопходни се соодветни системски мерки за комплетно…