Трајановски: Градските плажи работеа одлично, ги посетија милион луѓе

Трајановски: Градските плажи работеа одлично, ги посетија милион луѓе