Музејот на Македонија учествува на изложбата „Жени, мајки и божици: универзални јазици и предисториска уметност“

Музејот на Македонија учествува на изложбата „Жени, мајки и божици: универзални јазици и предисториска уметност“

Музејот на Македонија учествува на изложбата „Жени, мајки и божици: универзални јазици и предисториска уметност“, што се…