Европската мрежа „Жени против насилство“ и партнерските организации започнуваат со кампањата Step up!

Европската мрежа „Жени против насилство“ и партнерските организации започнуваат со кампањата Step up!

Европската мрежа „Жени против насилство“ (WAVE), чии членки се и Националниот совет за родова рамноправност и Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство, од среда започнува европска кампања која ќе се одвива во текот на следните две години. Членките на WAVE ќе се залагаат за унапредување на правата на жените жртви на насилство и нивните деца за пристап до сервиси за поддршка и заштита. 

„Во многу земји во Европа не се вложува доволно во специјализирани сервиси за поддршка и, како последица на тоа, жените немаат каде да се обратат за соoдветна помош. Ги повикуваме институциите на ЕУ, националните влади и останатите чинители да ги засилат напорите за спречување на насилството врз жените!“, порача претседателката на WAVE, Роза Логар.

Насилството врз жените е најраспространета форма на кршење на човековите права и многу често има фатални последици. Општествените норми, предрасудите и стереотипите се дел од причините за големиот број непријавени случаи на родово засновано насилство. Во многу општества ова насилство се осудува, но во исто време и молчешкум се толерира. Но оваа појава влијае на сите нас, на целото општество.

Потребни се сервиси за поддршка за зајакнување на жените и искоренување на оваа појава. Затоа, од владите и чинителите во цела Европа бараме да се вложува повеќе во специјализирани сервиси кои работат од перспектива на човекови права и кои ќе влијаат за општествена промена, велат од организацијата.

Бројки кои говорат за недостигот од специјализирани сервиси (WAVE Извештај 2015):

–       Само 15 од 46 европски земји имаат СОС телефони кои функционираат 24/7 и се бесплатни

–       Во Европа недостигаат повеќе од 47,000 места во згрижувалишта за жени, особено во земјите кои пристапија во ЕУ по 2004 година и земјите кои сè уште не се во ЕУ

–       Во повеќето земји нема центри за поддршка на жени жртви на силување и сексуално насилство

–       За многу жени пристапот до специјализирани сервиси за поддршка е попречен, вклучувајќи жени-мигрантки, жени од етничките малцинства, постари жени и припаднички на ЛГБТИ заедницата.

Европската мрежа на жени против насилство (WAVE), Националниот совет за родова рамноправност и Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство ги повикуваат носителите на одлуки на национално и европско ниво: активно да ги поддржат мерките за заштита на жените жртви на насилство; да се заложат за подобрување на пристапот до специјализирани сервиси за поддршка на сите жени и нивните деца; да се заложат за зголемување на бројот на специјализирани сервиси за поддршка и заштита на жените жртви на насилство и нивните деца; да се заложат за подобрување на квалитетот на сервисите за поддршка и за финансиска поддршка на женските организации кои ги нудат тие сервиси.

Поради тоа што насилството врз жените е општествен проблем кој влијае на економската слобода и потенцијал на жените и со тоа има огромни последици врз економијата во светски рамки, оваа кампања повикува на зголемување на инвестициите за поддршка на жртвите во Македонија и во Европа./крај/мф/бс