Продолжуваат работите околу ревитализацијата на дистрибутивната мрежа на топлинска енергија

Продолжуваат работите околу ревитализацијата на дистрибутивната мрежа на топлинска енергија

  Продолжува ревитализацијата на главниот топловод на потегот позади Народната банка на Република Македонија до трговскиот центар…