(Видеодебата) Фондација „Славко Јаневски“: Ќе го објавиме првиот македонски роман и ќе ја поништиме лустрацијата

(Видеодебата) Фондација „Славко Јаневски“: Ќе го објавиме првиот македонски роман и ќе ја поништиме лустрацијата

Новата фондација за култура „Славко Јаневски“ најавува дека во средината на идната година ќе го објави заборавениот…