Паскали Бунташеска: Вршиме конзервација и реконструкција на Али Пашината џамија во Охрид, не градиме нова џамија

Паскали Бунташеска: Вршиме конзервација и реконструкција на Али Пашината џамија во Охрид, не градиме нова џамија

По бранувањата во охридската и поширока јавност, која бараше одговори и разјаснување на  дилемите околу конзервацијата и…