Телефони од иднината

Телефони од иднината

  Дизајнот на телефоните во главно е ист, речиси сите се правоаголни, но дизајнерите Филипе Старк и…