Контакт

Економија

Бектеши: Туризмот е една од најпогодените индустрии од ковид-пандемијата

Објавено пред

Министерот за економија Крешник Бектеши во своето обраќање на петтата туристичка берза истакна дека туризмот е една од најпогодените индустрии од ковид-пандемијата.

Додаде дека заедничката цел заедно со туристичко-угостителскиот сектор е оваа криза што побрзо да заврши и сè да се врати во нормала.

„Република Северна Македонија е една од земјите коi го сметаat туризмот како приоритетен економски сектор благодарение на природните ресурси и културно-историските споменици, кои привлекуваат многу домашни и странски туристи. Владата на Република Северна Македонија веќе презеде низа активности во сите Пет пакети на мерки коишто досега ги објавивме, со цел во овие тешки времиња да се помогне на туристичката индустrија и да се зачуваат работните места.Токму овој сектор беше и најмногу поддржан и опфатен во сите Пет сета мерки“, рече Бектеши.

Испрати охрабрување до сите чинители да продолжат со активности за закрепнување.

На настанот беше присутна и амбасадорката на Швајцарија Сибил Зутер. Таа истакна дека и покрај корона-кризата голем е ентузијазмот за напредок на туристичката индустрија, како и дека со промоција на секторот ќе земјата ќе се задржи на светската мапа за туризам.

„Веруваме дека потенцијалот на туристичкиот сектор во Македонија сè уште не е доволно искористен. Во текот на изминатите шест години соработувавме со тур-оператори, јавни институции и организации за деловна поддршка за натамошно подобрување на понудата, создавање поддржувачки екосистем за туризам и подобро промовирање на Македонија како туристичка дестинација“, рече амбасадорката Зутер.

Претседелот на Асоцијацијата за дојдовен туризам, Влатко Сулев, потенцира дека петтата македонска туристичка берза е многу важна одлука зашто отворањето на границите е сè поблиску и дека туристите веќе ги планираат своите одмори.

Економија

Почнува аплицирањето за финансиска поддршка од државата за исплата на плати

Објавено пред

Работодавачите и самостојните вршители на дејност ќе можат од денеска до 30 април да аплицираат за мерката од петтиот пакет мерки – финансиска поддршка за исплата на плати за февруари и март. Поддршката изнесува од 14.500 до 21.776 денари по вработен, согласно падот на приходите три месеци пред месецот за кој се аплицира за поддршка, во однос на истиот период лани.

Посебни поволности се предвидени за оваа во петтиот пакет, односно трансформација на 50% од помошта во грант-средства без услови или 100% во случај на инвестирање во основна опрема. Ова го истакнаа министерот за финансии, Фатмир Бесими, и директорката на Управата за јавни приходи, Сања Лукаревска, на денешната прес-конференција.

Вкупната вредност на мерката е 1,9 милијарди денари, кои се издвоени од буџетот и ќе се опфатат околу 60.000 работници. Предвидено е висината на поддршката, согласно падот на приходите на фирмите да биде – за пад од 30% до 40% износот на финансиската поддршка да е до 14.500 денари, од 40,01% до 50% финансиска поддршка до 15.955 денари, од 50,01% до 60% финансиска поддршка до 17.410 денари, од 60,01% до 70% финансиска поддршка до 18.865 денари, од 70,01% до 80% финансиска поддршка до 20.320 денари и над 80% износ на финансиска поддршка до 21.776 денари.

-За сите корисници на финансиската поддршка за исплата на плати предвидено е 50% од исплатената помош да се трансформира во грант, без никакви услови. За оние, пак, кои во текот на годината ќе инвестираат во основна опрема, целата исплатена помош ќе биде трансформирана во грант-средства. Од оваа новина се гледа и развојната компонента, која беше истакната при презентирање на петтиот пакет мерки. Како целиот свет, така и ние, на 2021 година гледаме како на година на ревитализација. Заздарвувањето е потребно да се стимулира преку мерки насочени кон поттикнување нови инвестиции и развој на фирмите. Во тој контекст е и уште една друга мерка од петтиот пакет за која фирмите наскоро ќе можат да аплицираат. Станува збор за Ковид 4 бескаматната линија преку Развојната банка, за која издвоивме 615 милиони денари (10 милиони евра). Фирмите ќе можат да аплицираат за кредити од 3.000 до 30.000 евра. Предвидено е за компаниите кои ќе го зголемат бројот на вработените или прометот дел од бескаматниот кредит да им се трансформира во грант – рече министерот за финансии Фатмир Бесими.

Директорката на УЈП, Лукаревска, најави дека барањето за финансиска поддршка за исплата на плати за работодавачите ќе се одвива преку системот е-даноци до крајот на месецот, а УЈП најдоцна во рок од 3 дена доставува повратен одговор на барањето.

-Работодавачот со комплетно барање, поднесува МПИН пресметка, во која за работниците за кои побарува финансиска поддршка внесува шифра 5002, а УЈП по обработката на пресметката, го информира работодавачот за исполнетоста на условите и за вкупниот износ на финансиска поддршка што ќе му биде исплатена за соодветниот месец. По обработка на податоците УЈП ја информира Владата на РСМ за работодавачите кои ги исполниле условите за финансиска поддршка, заради исплата на финансиските средства најдоцна во рок од 5 дена од прифатениот МПИН образец – рече Лукаревска.

Таа информира дека условите од Законот за користење на финансиската поддршка се истите како и од претходниот Закон, односно работодавачот треба да има пад на приходите од најмалку 30%, да не се врши исплата на дивиденда и награда за деловна успешност, работникот да нема остварено нето-плата поголема од 39.900 денари во претходните четири месеци, работодавачот да не исплатува нето-плата повисока од 120.000 денари за месецот за кој се бара финансиската поддршка на повеќе од 10% од вкупниот број на вработени, да не користи ослободување од плаќање на данокот на личен доход и придонеси од задолжително социјално осигурување, работникот да не е пријавен на дополнително работно време и работодавачот во годишната сметка и финансиските извештаи за 2017, 2018 и 2019 година, има остварено кумулативно акумулирани добивки пред оданочување помали од 600.000.000 денари. Во месецот за кој се бара финансиска поддршка, работодавачот треба да има ист или поголем број на вработени споредбено со месец декември 2020 година со исклучок на одјавените работници по оправдани основи согласно законот. Овој услов немаат обврска да го исполнат работодавачите кои вршат угостителска дејност, односно дејности за подготовка и служење храна и објекти за сместување, како и транспортната дејност, односно копнен и цевоводен транспорт кој поради здравствените протоколи имаат затворено најмалку 50% од своите капацитети преку кои го остваруваат прометот.

Самостојните вршители на дејност поднесуваат барање за финансиски средства за февруари и март 2021 преку системот Е-ПДД за секој месец одделно најдоцна до 30 април 2021. Висината на финансиската поддршка изнесува 17.410 денари на месечно ниво.

Физичките лица кои вршат самостојна дејност за остварување на ова право треба да имаат намалување на приходот за повеќе од 30%. Износот на финансиска поддршка се исплатува во рок од 10 дена од денот на поднесување на комплетното барање, на трансакциска сметка преку која физичкото лице кое врши самостојна дејност врши трансакции за дејноста, рече директорката на УЈП Лукаревска.

Прикажи повеќе...

Економија

Олеснување на вложувањето во хартии од вредност во странство, по седницата на Советот на НБРМ

Објавено пред

На редовна седница на Советот на Народна банка беше усвоена одлуката за изменување и дополнување на одлуката за начинот и условите под кои резидентите коишто не се овластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки во странство.

Со донесените измени и дополнувања се прошируваат можностите за отворање и поседување сметка во странство од страна на резидентите за потребите на трансакции со хартии од вредност во странство. Поконкретно, со предложените измени и дополнувања, покрај во странска банка, резидентите можат да имаат сметка и кај овластен учесник на странска берза или на организиран пазар на хартии од вредност, кај платежни институции или институции за електронски пари во странство заради комерцијални цели, но и за тргување со хартии од вредност ако истовремено се и овластени учесници на странска берза или на организиран пазар на хартии од вредност, потенцираат од Народна банка.

Во писмениот допис стои дека Советот на Народната банка ја усвоил изменетата и дополнета одлука за доставување и објавување податоци за извршените активности во платниот промет. Со оваа одлука, како што се појаснува, Народна банка го проширува сетот податоци од доменот на платежната статистика што и досега се прибираа и коишто се во значителна мера усогласени со стандардите и барањата на платежната статистика на Европската централна банка и Банката за меѓународни порамнувања.

„Со цел обезбедување подетални податоци за развојот на дигитализацијата на банкарскиот сектор во земјата, Народната банка ќе зпочне со прибирање годишни податоци поврзани со дигиталната трансформација на платежните услуги и финансиската вклученост на населението во користењето на дигиталните канали за извршување плаќања. Прибирањето податоци од оваа сфера ќе ја зајакне информативната основа за формулирање на политиките за развој на платежните услуги и платните системи во рамките на Народната банка, за дефинирање стратегиски насоки за развој на националниот платен систем во рамките на надлежностите на Националниот совет за платни системи, како и пошироко, за сите засегнати страни во целокупниот финансиски систем во земјата преку зголемување на нивото на транспарентност со објавувањето на овие податоци“, велат од НБРМ.

Дообјаснуваат дека најголемиот дел од новите податоци ќе бидат објавени на интернет-страницата на Народната банка на годишна основа, со што ќе се придонесе за зголемување на транспарентноста во однос на степенот на дигитализацијата во платежната сфера на нашата земја.

Прикажи повеќе...

Економија

(Видео) Маркоска: Преку трите линии обезбедени 44,1 милиони евра бескаматни кредити за над 4.000 компании

Објавено пред

Пратеничката даниела Маркоска од редовите на СДСМ истакна дека Владата е посветена на помош и поддршка на компаниите со цел одржување на ликвидноста и зачувување на работните места.

Еден од механизмите за поддршка на стопанството се и бескаматните кредити наменети за мали и микро компании, за трговци поединци и занаетчии, посочи таа.

„Преку трите кредитни линии, Ковид 1, 2 и 3, од Развојната банка на Северна Македонија, обезбедени се средства во вкупен износ од 44,1 милиони евра, со кои се поддржани над четири илјади компании кои вработуваат 36.802 лица. Кредитите се со каматна стапка од 0 отсто и грејс период до 6 или 12 месеци, кој за Ковид 1 се продолжи за дополнителни три месеци. Истовремено, откако беа поразени деструкциите на опозицијата во Собранието и беа усвоени потребните законски измени, деновиве поддршката за исплата на плати за месеците февруари и март почнува да пристига кај граѓаните“, истакна Маркоска.

Таа прецизираше дека со оваа мерка се опфатени 60.000 работници месечно, а вредноста на истата изнесува 1 милијарда и 920 милиони денари.

Финансиската поддршка ќе биде скалеста и ќе изнесува од 14.500 до 21.776 денари за месечна плата по вработен, во зависност од тоа која компанија колкав пад на приходи имала во текот на ноември и декември 2020 и јануари 2021 година, споредено со ноември и декември 2019 и јануари 2020.

Прикажи повеќе...

Најново

Македонија5 минути

Филипче: Капацитетот на производство на Институтот „Торлак“ е милион дози на месечно ниво

Министерот за здравство Венко Филипче во рамки на денешната посета Белград имаше предвидено и посета на самиот Институт „Торлак“ кадешто...

Македонија2 часа

Нови 766 заболени и 31 починат од Ковид-19

Во последните 24 часа се направени 3.171 тестирање, а регистрирани се 766 нови случаи на Ковид-19, и тоа во: Скопје...

Македонија3 часа

„Ќе можете ли да ни помогнете?“ – угостителите, игротеките и туристичките агенции на протест побараа финансиска помош

Континуирана финансиска поддршка за спас на туристичко-угостителскиот сектор побараа попладнево на протест угостителите, претставници на ноќните клубови, рестораните за свадби,...

Македонија4 часа

Србите ќе бидат ослободени од плаќање патарини во Македонија поради благодарност за вакцините

Српските граѓани ќе бидат ослободени од плаќање на патарините во Македонија, во знак на благодарност поради донираните вакцини. Ослободувањето ќе...

Свет5 часа

Научникот кој ги поврза „Астразенека“ и згрутчувањето на крвта добивал пари од „Фајзер“

Норвешкиот научник кој ја открил врската помеѓу згрутчувањето на крвта и вакцината „Астразенека“ добивал пет години пари од конкурентската компанија...

Македонија6 часа

Вработени во Агенцијата за вработување нелегално издале пријави за работа на над 80 странци

Единицата за економски и компјутерски криминал при СВР Скопје поднесе кривична пријава против Н.М.(48) од Скопје и В.З.(60) од Скопје,...

Македонија6 часа

Османи во разговор со Кулеба: Даваме недвосмислена поддршка на територијалниот интегритет на Украина

Mинистерот за надворешни работи Бујар Османи, по повод 26-годишнината од воспоставувањето на дипломатски односи меѓу Македонија и Украина, оствари телефонски...

Македонија7 часа

Приватните специјализанти бараат здравствено осигурување и покачување на платата

Решавање на проблемот со здравственото осигурување на приватните специјализанти, покачување на платите, како и платени дежурства, се дел од барањата...

Европа7 часа

Чешка нема да набави „спутник В“ и го исфрла рускиот „Росатом“ од тендерот за нуклеарна централа

Чешката влада објави дека го исклучува рускиот „Росатом“ од тендерот за нуклеарна централа вредна повеќе милијарди евра и се откажа...

Свет8 часа

Научници за носењето маски на отворено: Престојот надвор е многу побезбеден

Пандемијата предизвика позната глетка во многу градови низ светот – луѓе кои шетаат, возат велосипед или седат во парк со...

Македонија10 часа

Македонија во мај добива 119.000 дози, ЕУ ќе испрати 651.000 вакцини за регионот

Австрија потврди дека ЕУ планира да дистрибуира 651.000 дози вакцини на „Фајзер“ и „Бионтек“ против коронавирус во шест земји од...

Македонија21 час

Стигнаа 10.530 дози од „Фајзер“, од среда ќе бидат распределени на пунктовите за вакцинација

Попладнево стигна првата пратка од вакцините на „Фајзер“, која властите ја обезбедиjа cо директни преговори со овој производител, информираат од...

Европа22 часа

Прага бара руската амбасада да го ослободи објектот, на таа локација ќе се прави парк

Властите во Прага бараат руската амбасада во Чешка да го напушти просторот што моментно го зафаќа на површина од пет...

Македонија22 часа

Груевски: Тие си знаат чиј имот замрзнале, но мој сигурно не е

Денес дознав дека деновиве ОЈО објавило дека замрзнале наводен мој имот, односно земјиште и два помали стана што ги бев...

Европа1 ден

Политичките лидери за Суперлигата: Богатите не може да ја присвојат убавината на фудбалот

Дванаесет големи европски фудбалски клубови синоќа објавија дека ќе стартуваат нова Суперлига, затворено натпреварување, во кое ќе играат само најсилните...

Македонија1 ден

35 починати и 135 нови случаи на Ковид-19

Oд Министерството за здравство информираат дека во последните 24 часа се направени 841 тестирањe, а регистрирани се 135 нови случаи...

Македонија1 ден

Рестриктивните мерки продолжуваат и во наредните седум дена, препорача Комисијата за заразни болести

Главниот кризен координативен штаб на денешната седница ги разгледуваше предлозите пристигнати од Комисијата за заразни болести и врз основа на...

Македонија1 ден

Џафери тврди дека ги консултирал институциите – заразените пратеници гласале според дополнителен протокол

Претседателот на Собранието, Талат Џафери, на денешната прес-конференција рече дека бил приморан да се потпре на дополнетиот протокол со кој...

Економија1 ден

Угостителите утре излегуваат на протест, бараат спас за секторот

Туристичко-угостителскиот сектор се наоѓа во исклучително тешка положба, а за негов спас е потребна сериозна и континуирана финансиска помош каква...

Македонија1 ден

Филипче: Состојбата со новозаразени е стабилна, бројот на пациенти намален

Министерот за здравство, Венко Филипче, информираше дека имал состанок со директорите на клиниките и на ковид-центрите на кој била направена...

Досие