Контакт

Економија

САД ѝ доделија на Македонија неповратни средства од 23 милиони долари

Објавено пред

Соединетите Aмерикански Држави ѝ доделија неповратни грант-средства од 23 милиони долари на Македонија.

Средствата ќе бидат наменети за програми кои се однесуваат на подобрување на конкурентноста на приватниот сектор, јакнење на граѓанското општество и подобра информираност на граѓаните, зајакнување на капацитетите на администрацијата и нa поголема вклученост на маргинализираните групи во општеството и подобар соживот.

„Со овие средства ќе се подобри пристапот до капитал на микро, малите и средни претпријатија, ќе се работи на подобрување на услугите и поддршката кои ги добиваат компаниите од институциите, како и на унапредување на бизнис климата. Микро, малите и средни претпријатија преку нови финансиски производи, како и обуки како да ги користат, ќе добијат подобар пристап до капитал“, се наведува во соопштението на Министерството за финансии.

Како што велат оттаму, грантот од 23 милиони долари ќе помогне и во јакнењето на капацитетите на институциите на централната и локалните власти, за да одговорат на потребите на граѓаните како и за да подобро ги искористат расположивите ресурси.

Средствата ќе се искористат и за програми кои ќе овозможат подобра информираност на граѓаните.

„Дел од средствата ќе се наменат и за подобрување на социјалната кохезија преку поголема инклузија на маргинализираните групи и подобар соживот на граѓаните. Предвидените активности за да се постигнат овие цели се однесуваат на работа со централната и локалните власти, со младинските организации, улилиштата, кои ќе ја зголемат општата свест за овие клучни прашања“, се вели во соопштението, во кое се додава дека крајната цел на овие грант средства е да се поддржи развојот на земјата во клучните сегменти на општеството.

Економија

ССК: Со менторство до побрз развој на човечките ресурси во компаниите

Објавено пред

Законско регулирање на менторството на работното место, потреба од изготвување на стандард кој воедно ќе биде и водич при имплементација на менторската врска, како и потреба од дополнителна стандардизирана обука за менторите и менторираните, се детектираните клучни предизвици за успешна реализација и примена на менторството во нашата земја кое е од голема важност за професионалниот развој на човечките ресурси во компаниите, беше истакнато на прес – конференција во Сојузот на стопански комори на Македонија (ССК). За таа цел  извршниот директор на Сојузот, Александар Зарков и претседателот на Македонската мрежа на ментори Славица Николовска потпишаа Меморандум за соработка.

Зарков истакна дека главната улога на менторството е преку развивање на менторска програма да се пренесат знаења, експертиза и искуство, а со нејзино реализирање да се овозможи професионален развој на менторираниот.

„Во развиените земји особено во САД, менторството претставува дел од корпоративната култура. Во нашата земја менторството се спроведува во администрацијата и академијата, додека компаниите се соочуваат со предизвици за негова имплементација, пред се поради нерегулираниот однос кон менторот во одредена компанија. Во досегашните обиди за имплементација на менторството во стопанството, компаниите се соочуваат со недостаток од правна заштита и утврдување на законска рамка на поимот ментор и неговата улога во компанијата. Компаниите сметаат дека терминот ментор треба да се регулира законски, бидејќи при инспекциски надзор се доведуваат во ситуација за утврдување неправилности, токму поради нерегулираниот статус на менторот “, изјави Зарков и додаде дека ова е од исклучителна важност заради придонесот за развој на човечките ресурси во компаниите, особено во денешни услови на одлив на квалитетен човечки капитал.

Николовска истакна дека веќе седум години Македонска мрежа на ментори се залага за подобрување на економското опкружување преку поддршка на претприемниците и малите и средни претпријатија преку менторство, едукација и настани за вмрежување.

„Голем број на сопственици на компании или менаџери на институции при реализација на својата менторска улога имаат можност да менторираниот го поканат во својата компанија, како би можел менторираниот одблизу да ја види работата на менаџерот/сопственикот. Многу често ваквиот тип на едукација доведува и до понуда за вработување. Но, во сегашниот закон за работни односи како  форми на советување и учење се издвоени практиканството, стажирањето и волонтирањето. Овој тип на неформална едукација во компанија не е препознаена и како таква би можела да креира проблем доколку менторираниот е затекнат во компанијата од страна на трудовата инспекција, при што и компанијата и менторираниот би подлежеле на парична казна“, истакна Николовска и додаде дека досега оваа менторска релација е уредена само со т.н џентлменски договор потпишан од двете страни во кој се истакнати само основите на менторската врска, но и вака уреденото менторство не го мотвира менторот-компанијата да го преземат ризикот.

На настанот јасно беше истакната потребата од креирање на дијалог со бизнис секторот, заради систематизирање на менторскиот пристап и  изготвување на стандард кој воедно ќе биде и водич при имплементација на менторската врска.

Прикажи повеќе...

Економија

Штрајк на грчкиот јавен сектор, работниците се противат на ново намалување на пензиите

Објавено пред

Јавниот сектор во Грција функционира забавено поради штрајкот на вработените против мерките за штедење, прв откако земјата во август излезе од осумгодишната финансиска контрола под покровителство на ЕУ и ММФ.

Синдикатот на јавниот сектор „Адеди“, кој претставува околу половина милион вработени, бара враќање на приходите на претходното ниво, со укинување на намалувањето на платите и пензиите.

Штраjкот доаѓа пред состанокот на министрите за финансии од еврозоната, на кој Атина очекува да добие зелено светло со цел да се отповика новото намалување на пензиите закажано за 1. јануари.

Земјата се надева дека ќе ги убеди своите партнери да ги напуштат ваквите позиции, оправдувајќи го тоа со успесите во буџетот, но нејзините финансии и натаму се строго надгледувани со оглед на јавниот долг од скоро 180 отсто од БДП.

Според „Адеди“, платите на вработените биле намалени по редослед до 40 отсто, додека кратењата во пензиите варираат меѓу седум и 35 отсто.

 

Прикажи повеќе...

Економија

ЕБОР:Посветла иднина во сферата на работните места

Објавено пред

Револуцијата во глобалниот начин на креирање работни места создава глобални комплексни предизвици, но заканата од пореметување на постоечките состојби може да се претвори во можност, доколку се одговори со навремени правилни политики, порачува новиот извештај на Европската банка за обнова и развој (ЕБОР).

ЕБОР Извештајот за транзиција 2018-2019: Работење во транзиција утврдува дека и покрај ризикот од демографски промени, брзо-движечкиот технолошки развој и миграцијата, трансформациите ќе донесат добро на сите. ,,Независно од фактот што трансформацијата на работните места ќе претставува главен предизвик за креаторите на политиките, нашата општа порака е оптимистичка”, пишува Сергеј Гуриев, Главен економист во ЕБОР во неговиот вовед на Извештајот за транзицијата на ЕБОР. ,,Менувањето на начините на работење може да резултира во генерирање на видливи придобивки. Фер дистрибуцијата на овие бенефити е видлива, а иднината на работните места ќе креира многу работа, која може, и треба да биде перспективна”, истакнува професор Гуриев.

Извештајот го анализира и поместувањето на глобалните односи на работните места и нивното влијание врз земјите каде ЕБОР работи, промовирајќи ефикасни и одржливи пазарни економии.

Главните демографски промени влијаат врз обезбедувањето на работната сила, оставајќи голем број од овие земји, да се справуваат со проблемите поврзани со престара или премлада популација. Технолошки развој со средно-образувана работна сила го поларизира пазарот на труд во високо и ниско образувани сектори, што е предизвик за регионите кои имаат искусна децентрализација и кои се соочуваат со релативно високо ниво на емиграција на образуваните кадри. Во поширока смисла, растечкото ниво на миграција, се префрла на географска локацијата на работните места и работници, на меѓународно ниво и внатре, во секоја земја одделно.

Извештајот за транзицијата на ЕБОР, во своите оценки за начинот на кој се менува светот на работните места, иденитфикува начини на ублажување на влијанијата врз демографските промени, одливот на образуваните кадри и трендовите на миграција.

Во однос на демографските промени, извештајот идентификува приоритети за ,,младите” економии (како Азербејџан, Турција, и економиите на јужниот и источниот Медитерански регион и централна Азија), но и за економиите од европските земји кои се во подем, и каде има постара популација.

Кај ,,младите” економии, потребно е да се поттикне физичкиот капитал по работник, да се подобри човечкиот капитал и поголемото учеството на работна сила од женската популација. Подобрувањето во деловната клима и посилните рамки на макроекономските политики, можат да им помогнат на економиите во контрола на вкупните глобални заштеди, за да се финансира инвестирањето во машини, опрема и образование”, се нагласува во извештајот.

Во економии каде популацијата е постара, се препорачува реформа на пензискиот систем кој поаѓа од статутарната возраст на пензионирање и охрабрување на подолготрајно учество во работната сила, како и подобрување во здравставниот систем, работните услови и можностите за учење во тек на целиот животен век.

Автоматизацијата влијае врз зголемувањето на бројот на работни места на глобално ниво, а извештајот ги идентификува застарените образовни системи како пречка во натамошната надградба. Во регионите каде ЕБОР има свои канцеларии, процентот на популација кој се смета дека има добри вештини од областа на информациско-комуникациски технологии, варира од 33% во Естонија, до само 10% во Турција. Во голем број земји каде ЕБОР инвестира, недостатоток на работна сила со подобри вештини бележи подобрување со процесите на емиграцијата од страна на образуваните работници. ,,Политиките кои поддржуваат обука и надградување на локалните вештини, како на пример стимулативни мерки за обука на нововработените, може да им помогнат на компаниите да се справат со зголемен обрт на вработени и да го минимализира лошиот ефект од емиграција”, се вели во извештајот.

Но, од друга страна, емиграцијата на работната сила претставува загрижувачки факт во голем број на земји каде ЕБОР инвестира. Меѓународните миграциски стапки во регионите на ЕБОР се зголемуваат од 1990 година и постојано се повисоки од светскиот просек. Западниот брег и Газа имаат највисока стапка на емиграција. Главната дестинација за миграните кои си заминуваат од економиите на ЕБОР се Русија, Германија, Украина, САД и Казакстан.

Потенцијалните емигранти се самци, мажи и млади кои живеат во урбани средини. Тие се подобро образувани од просекот и помалку задоволни од квалитетот на локалниото уредување. Нивото на задоволство со локалниот образовен систем, исто така изгледа дека е одлучувачки фактор.

Извештајот утврдува дека подобрувањето на деловната клима и квалитетот на јавните услуги може значајно да ја намали желбата на луѓето да емигрираат. На кратки стази, таа ја намалува продуктивноста на компаниите во земјите од каде што потекнуваат емигрантите, а на долги стази го поттикнува трансферот на знаење во регионите на ЕБОР, поддржувајќи ја иновацијата.

Како резултата на ова, новите држави членки на ЕУ го намалуваат јазот на развој со напредните економии во однос на квалитетот и бројот на патенти. Извештајот дава и преглед на искуствата на бегалците кои доаѓале од поранешна Југославија во 1990-те години. Така на пример, по војната, голем број од тие 500.000 луѓе кои живееле и работеле во Германија, се вратиле дома. Податоците укажуваат дека ова води кон значајно зголемување на раст на извозот од економиите на земјите на поранешна Југославија. Тоа што е особено интересно е и фактот дека највисоките стапки на извоз се забележани во секторите каде поранешни бегалци работеле додека биле во Германија.

Страниците со анализа на состојбите во Македонија може да се најдат на:ЕБОР Извештајот за транзиција 2018-2019: Работење во транзиција

Прикажи повеќе...

Најново

Македонија53 минути

МВР: Не постои ниту една причина Груевски да добие азил во Унгарија

Не постои ниту една причина Никола Груевски да добие азил во Република Унгарија, изјавија од Министерството за внатрешни работи откако...

Македонија1 час

Европратеничка прашува дали Груевски има ВИП-третман во барањето за азил

Холандската европратеничка Џудит Саргентини јавно ги праша унгарските власти дали ќе го одбијат барањето за азил на Никола Груевски оти...

Македонија2 часа

Заев: Нема никаков политички договор со Груевски, очекуваме Унгарија да го екстрадира

Премиерот Зоран Заев ги отфрла шпекулациите дека имало каков било политички договор со неговиот претходник Никола Груевски, кој е во...

Македонија2 часа

Груевски повеќе не може да се води како оправдано отсутен од Собранието, платата ќе му биде намалена

Отсуството на пратеникот Никола Груевски од собраниските седници повеќе нема да се води како оправдано, а платата ќе му се...

Македонија3 часа

(Видео) Стефанова за Мијалков: Нема недопирливи во оваа држава

Доколку постои најмал основ за сомнение дека постои опасност од бегство или влијание врз кој било сведок, веднаш ќе биде...

Македонија3 часа

Предлогот на ВМРО-ДПМНЕ за целосна амнестија на 26 ноември пред пратениците

Предлог-законот за амнестија на осомничените, осудените и обвинетите за 27 април доставен од ВМРО-ДПМНЕ пред пратениците ќе се најде на...

Свет3 часа

Снимка од разговор во случајот со Кашоги: Кажи му на шефот дека мисијата е извршена

Кусо по убиството на саудискиот новинар Џамал Кашоги во конзулатот на Саудиска Арабија во Истанбул, член на саудискиот одред на...

Македонија5 часа

Стефанова: Јанакиески и Божиновски се подготвувале за бегство

Миле Јанакиески и Кирил Божиновски се подготвувале да бегаат. До вакви сознанија дошло специјалното јавно обвинителство, кое веднаш побарало од...

Македонија5 часа

(Видео) Јанкулоска: Нема причина да ми се определи притвор

Јас ги почитувам мерките за претпазливост, не постои никаква причина да се преиначат, изјави ексминистерката за внатрешни работи, Гордана Јанкулоска,...

Македонија5 часа

Судот потврди – Јанакиески и Божиновски притворени оти може да избегаат

Судот ја потврди информацијата дека Миле Јанакиески и Кирил Божиновски рано изутринава биле притворени поради опасност од бегство. „Кривичниот совет...

Македонија17 часа

Јанакиески: Немам намера да бегам, ја осудувам постапката на Груевски

Поранешниот министер за транспорт и врски Миле Јанакиески го осудува бегството на експремиерот Никола Груевски. ,,Најостро го осудувам ваквиот чин...

Македонија19 часа

СЈО ќе бара притвори за обвинети, по бегството на Груевски

Специјалното јавно обвинителство од надлежниот суд ќе бара притвор како мерка за обезбедување  присуство за лица кои се обвинети во...

Македонија19 часа

Распишана меѓународна потерница за Груевски

Судот донел одлука за распишување меѓународна потерница за поранешниот премиер Никола Груевски, по информацијата дека тој се наоѓа во Унгарија....

Македонија20 часа

МВР потврди – Груевски е во Унгарија, побарал азил

Поранешниот премиер Никола Груевски е во Унгарија, каде што побарал азил, потврди Министерството за внатрешни работи. ,,По направените соодветни проверки,...

Македонија22 часа

Унгарската влада не потврдува дали Груевски бара азил во Будимпешта

Унгарската влада ниту потврдува ниту демантира дека бившиот премиер Никола Груевски бара азил во Унгарија. Во краткиот одговорот на прашањата...

Истражувања23 часа

(ВИДЕОИСТРАЖУВАЊЕ) Како Груевски го купуваше имотот на ВМРО-ДПМНЕ

Доколку и официјално се потврдат информациите дека поранешниот премиер Никола Груевски навистина е во бегство надвор од државата, како што...

Македонија24 часа

Кривичниот суд: СЈО ниту еднаш не побара притвор за Груевски

На обвинетиот Никола Груевски му се одзмени и личниот и дипломатскиот пасош и тие сè уште се наоѓаат во судот,...

Крвав четврток1 ден

Вељаноски до Мукоски: Човекот ми кажа дека од камерите кај вратите речиси и ништо не се гледа

На 28.4.2017 во 14.24 часот, поранешниот претседател на Собранието, Трајко Вељаноски, му испратил порака на Крсто Мукоски со содржина: „Човекот...

Македонија1 ден

Арсовски: Немаме контакт и информации каде е Никола Груевски

ВМРО-ДПМНЕ не знае дали Никола Груевски е во Будимпешта. Портпаролот на партијата, Димче Арсовски, рече дека не знае каде се...

Македонија1 ден

Груевски на „Фејсбук“: Јас сум во Будимпешта, побарав политички азил

Според статус објавен на официјалната фејсбук-страница на поранешниот премиер Никола Груевски, тој избегал во Будимпешта, каде што побарал азил од...

Досие