Контакт

Македонија

(Видео) Шилегов: Програмата за работа на „Лајка“ е во интерес и на животните и на скопјани

Објавено пред

На вчерашната јавна дебата што се одржа во салата на Советот на Град Скопје, градоначалникот Шилегов одговараше на прашањата на активистите за благосостојба на животните, поврзани со работењето на ЈП „Лајка“. Тој се осврна на промените што ги носи новата програма на ЈП „Лајка“, за продолжувањето на принципот „залови, стерилизирај, пушти“, за утринското заловување, како и на прашањата за можено отворање иден резерват за кучиња и користењето странски искуства.

Шилегов се осврна на следните прашања и дилеми:

Кои се главните промени во однос на претходната програма?
Најнапред, во начинот на заловување се воведуваат 2 вида тимови што заловуваат кучиња. Едниот работи по програма, другиот дејствува интервентно, онаму каде што ќе се јави итна потреба. Ветеринарната амбуланта во состав на претпријатието со вработен лиценциран ветеринар, кој го врши прегледот на заловените кучиња, а не како претходно кога тоа зависело од тоа дали поминал тендерот за ветеринарна амбуланта, каква амбуланта добила на тендерот поради најниска цена и слични административни препреки.

Воведени се брзи тестови за дијагностицирање на заразните болести. Овие тестови во минатото ги плаќале активистите, денес се покриени со програмата на претпријатието.
По дијагностицирањето, болните кучиња првпат добиваат шанса да преживеат, со тоа што се нудат на удомување кај заинтересирани граѓани, кои ќе преземат обврска да го лечат кучето на сопствен трошок и на тој начин да го спасат од евтаназија.

Во стационарот ќе има возила за брза интервенција при итни случаи од каснување куче, кои ќе бидат на располагање на граѓаните 24 часа. Граѓаните ќе имаат можност на СОС-телефонската линија да пријават повреда од каснување куче, а дежурниот вработен на линијата е должен да пријави итен случај во стационарот и во Агенцијата за храна и ветеринарство, чиј инспектор е должен понатаму да постапи во согласност со законот. Доколку кучето што нападнало е на местото на настанот, тоа веднаш ќе биде заловено, а потоа ќе се постапува по процена на ветеринарот и пропишаните правила на програмата за прием на ново животно во стационарот.

Со цел да се спречат злоупотреби, воведени се построги правила за евтаназија. Утврдени се точни протоколи за примена на евтаназијата и за тоа кои болести може да се лекуваат кај кучињата, а не е како претходно ветеринарот да одлучува по сопствено убедување. Со тоа се избегнува моментот да се евтаназира куче што не морало да се евтаназира или обратно, да не се евтаназира куче што подоцна може да шири опасни неизлечиви заразни болести.

Зошто е напуштен принципот „залови, стерилизирај, пушти”?

Овој принцип не е напуштен, туку се спроведува во услови кога за заловеното куче ниту еден потенцијален удомувач нема да покаже интерес за удомување во согласност со пропишаните критериуми за удомување. Преку активна примена на мултифункционална веб-страница и на социјалните медиуми граѓаните ќе може да видат фотографии од животните, кои ќе бидат објавени за удомување, како и да се информираат за сите активности и работењето на стационарот. Секој граѓанин што ќе сака да удоми куче, најпрвин ќе мора да пополни прашалник за удомување, со внесување на своите лични податоци од личната карта, потоа ќе се изврши разговор со стручно лице вработено во стационарот за да се процени дали удомувачот е соодветен и би бил одговорен сопственик.

По разговорот и пополнетиот прашалник, доколку удомувачот е соодветен, треба да оствари контакт со животното што сака да го удоми и минимум двапати пред да му биде дадено за удомување, да го посети во стационарот и да помине време со него. Назначени вработени од стационарот имаат обврска да го посетат удомувачот ненајавено со цел да се утврди дали го чува соодветно и во согласност со Законот за благосостојба на животните, удоменото куче.
Секое удомено куче и неговата среќна приказна се објавува на веб-страницата и социјалните медиуми, со цел поттикнување на граѓаните да удомуваат од стационарот, со што би се намалил бројот на бездомни животни на улица.

Се воведува и можност граѓаните да се грижат за бездомните кучиња, односно делумно да ги посвојат, а во тој случај процедурата и одговорноста на граѓанинот што се грижи за бездомното куче е еднаква на граѓанинот што удомил куче. Неодговорното постапување со секое удомено или бездомно куче за кое се грижи граѓанинот подлежи на санкција.

Зошто да се заловуваат кучиња рано наутро?

Бидејќи и кучињата во тој период од денот се најпасивни, а и фреквенцијата на луѓе на улица е сериозно намалена. На тој начин тоа е побезбедно и за заловените кучиња, но и за луѓето што минуваат во близина на местото на заловување.

Зошто построги правила за евтаназија?

Со цел да се избегнат можните злоупотреби да се евтаназираат здрави и неагресивни кучиња или можеби да се пуштат на улица кучиња што би требало да се евтаназирани, кои подоцна може да шират опасни неизлечиви заразни болести.Утврдени се точни протоколи за примена на евтаназијата и за тоа кои болести може да се лекуваат кај кучињата, а не е како претходно ветеринарот да одлучува по сопствено убедување. Програма за евтаназија смее да се изведе само како последна опција во случаи кога нема никој заинтересиран да го преземе понатамошното лекување на многу болно животно или животно заболено од болестите лишманија и срцев црв; како и во случаи кога станува збор за екстремно агресивно животно за кое нема можност за ресоцијализација.

Може ли да се остават животните да продолжат да живеат со некои од болестите?

Да, може. Тоа порано не беше случај, но сега постои таква можност. Заболените кучиња (неизлечиво болни или заболени од болестите лишманија и срцев црв) може да бидат удомени во рок од 72 часа и да добијат шанса да бидат излечени на трошок на новиот сопственик.
Одлуката за извршување евтаназија може да ја донесе само овластено ветеринарно лице, при што неопходна е детаљна аргументација на ваквиот чекор во регистарот на евтаназирани животни.
Евтаназираните животни се отстрануваат на еден од законски пропишаните начини.

Со кои НВО е работена програмата на „Лајка“?

Веднаш по моето преземање на функцијата градоначалник, донесов решение за формирање работна група составена од членови на Советот на Град Скопје, претставници на стручните служби во градот и претставници на повеќе здруженија за заштита на животните (конкретно „Анима мунди“, „Кане корзо“ и Асоцијација на активисти за права на животните).

Работната група беше формирана со задача детаљно да ги утврди условите, начинот и системот на згрижување на бездомните кучиња, да ја утврди фактичката состојба во стационарот и да даде соодветни препораки за понатамошно дејствување и функционирање со цел подобрување на условите за престој и третман на бездомните кучиња на подрачјето на град Скопје. Работната група по извршениот увид во состојбите на стационарот за хуман третман на уличните кучиња „Вардариште“ изготви извештај со препораки, кој беше усвоен од Советот на Град Скопје и презентиран пред јавноста.

Некои од овие препораки се применети во програмата. Програмата не е пишувана од НВО-а непосредно, но во нејзиното изготвување се применети препораки од работната група во која учествуваа претставници на „Анима мунди“, „Кане корзо“ и Асоцијација на активисти за права на животните. Но, покрај овие здруженија, во изготвувањето на програмата учествуваа и активисти поединци, стручните служби на Градот, професори по ветеринарна медицина и лица од Агенција за храна и ветеринарство.

Програмата за работа на „Лајка“ е пресериозен документ за да може некој толку лесно да исклучи НВО-а, граѓани активисти што сакаат да помогнат или стручна јавност. Напротив, тој процес мора да биде доволно широк и инклузивен, да вклучи што е можно поголем број стручни лица од разни сфери на дејствување, со цел да добиеме што поквалитетно решение.

Нели немаше да правите резерват?

По направените консултации со експерти од повеќе области на оваа тема, заклучивме дека идејата за правење резерват не е лоша доколку се спроведе на вистинскиот начин.
По постоперативниот период, кучињата остануваат во стационарот уште до 10 дена (21 во случај на удомување во странска држава), во кој период активно ќе се бара дом. Доколку не се удоми, тоа се враќа на локацијата од каде што е заловено или трајно се сместува во резерват за кучиња.

Резерватот е најдобрата опција за заловените кучиња од причина што со сигурност знаеме дека таму кучињата ќе бидат соодветно поделени во групи (според возраст, пол и темперамент), згрижени, нема да талкаат по храна, ќе бидат вакцинирани, во соработка со здруженијата, кои ќе може секојдневно да ги посетуваат, хранат и удомуваат овие кучиња.

Зошто не следите странски искуства?

Следени се странски искуства, но тука мора да се има предвид дека тоа не се искуства од Западна Европа од причина што таму тој проблем не постои затоа што веројатно е решен пред десетици години на многу понехуман начин. Искуства можеа да се црпат само од земји од Источна Европа, Азија и Африка, и тоа не само што е направено туку со помош на локалните експерти од оваа област е приспособено на специфичните услови и околности во кои се наоѓа Скопје, одредени честопати од географски, биолошки и од општествени детерминанти.

Македонија

МЗ: Официјалната статистика медиумите секогаш да ја објавуваат од официјалниот меил на Министерството

Објавено пред

Министерството за здравство информира дека Институтот за јавно здравје ги има дообработено тестовите за ковид-19, кои синоќа ги работела Лабораторијата за вирусологија и молекуларна дијагностика.

„Согласно дополнителните завршени тестови, денешната статистика на новодијагностицирани пациенти со коронавирус во земјава изнесува 125. На веб-страницата на ИЈЗ се објавени и дополнителните завршени тестови.

Официјалната статистика секогаш медиумите да ја објавуваат од официјалниот меил на Секторот за односи во јавноста во Министерството за здравство“ се додава во соопштението.

Прикажи повеќе...

Македонија

Два смртни случаи и 125 нови случаи на Ковид-19 во Македонија

Објавено пред

Во последните 24 часа се потврдени два смртни случаи и 125 новозаболени од коронавирус во Македонија, соопшти Министерството за здравство. Направени се 1.085 тестирања.

Најголем број од новите случаи се од Скопје-46, Kуманово-19, Штип-17, Тетово-16 случаи, во Охрид се потврдени пет нови случаи, во Струга-седум, Велес-три, Битола-еден, Гостивар-шест, Неготино-два случаи и по еден нов случај во Кочани, Делчево и Прилеп.

Починаа две лица, пациент од Прилеп на возраст од 73 години, хоспитализиран во ГОБ „8 септември“ од 19 мај и пациентка од Струмица (67години) хоспитализирана на Клиника за неврохирургија од 18 мај.

Денеска Институтот за јавно здравје регистрира осум оздравени пациенти, во Прилеп-два, Тетово-еден, Велес-четири и Свети Николе-еден.

Вкупната бројка на дијагностицирани случаи во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 2.915, бројката на оздравени пациенти е 1.640, на починати е 151, а во моментов бројот на активни случаи во земјата изнесува 1.124.

Последната дистрибуција по градови е следна:
•       Скопје 1201, активни 595
•       Куманово 545, активни 129
•       Дебар 52, активни 1
•       Штип 161, активни 123
•       Прилеп 218, активни 29
•       Тетово 273, активни 115
•       Струга 98, активни 26
•       Велес 141, активни 27
•       Битола 30, активни 4
•       Охрид 30, активни 13
•       Кавадарци 6, активни 1
•       Гостивар 47, активни 26
•       Гевгелија 6, активни 2
•       Струмица 5, активни 2
•       Крива Паланка 6, активни 0
•       Радовиш 4, активни 0
•       Крушево 3, активни 0
•       Кочани 43, активни 12
•       Пробиштип 5, активни 3
•       Демир Хисар 1, активни 0
•       Македонски Брод 2, активни 0
•       Пехчево 3, активни 0
•       Берово 2, активни 1
•       Валандово 3, активни 2
•       Виница 3, активни 1
•       Делчево 2, активни 1
•       Кратово 3, активни 1
•       Свети Николе 3, активни 2
•       Кичево 3, активни 1
•       Неготино 16, активни 7 (*9 лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија)

Направените 1.085 теста се преку: ИЈЗ –663, ЦЈЗ Скопје-12, Авицена –128, Биотек -42, Жан Митрев (Филип Втори) –144, Систина со PCR метода –41 и МАНУ -55.

Досега во земјата се направени вкупно 35.471 тестирања на ковид -19.

Од вкупниот број направени тестови во изминатото деноноќие 113 теста се во рамките на скринингот во градинки во Штип и Кочани и не се регистрирани позитивни случаи на ковид-19.

На Инфективната клиника во изминативе 24 часа примени се седум нови, а вкупно хоспитализирани 58 пациенти. На кислородна поддршка се 27 пациенти, нема пациенти на механичка вентилација.

До утрово, во ГОБ „8 Септември“ примени се 12 нови, а вкупно хоспитализирани 38 пациенти. На респираторна машина се седум, a со потешка клиничка слика се уште осум пациенти.

Во болницата во Битола се хоспитализирани 11 пациенти, а на домашно лекување преку болницата се следат 2 пациенти. Во болницата во Штип се хоспитализирани 21 пациент. На инфективните одделенија во Охрид, Велес, Куманово и Прилеп се хоспитализирани 31 пациент – позитивни и сомнителни на ковид-19.

Прикажи повеќе...

Македонија

Филипче: Медиумите да престанат да изнесуваат непроверени информации за бројот на заболени од Ковид-19

Објавено пред

Министерот за здравство, Венко Филипче, упати молба до медиумите да престанат да изнесуваат шпекулативни и непроверени информации околу бројот на заболени лица од Ковид-19.

„Деновиве голем број на медиуми уште рано наутро објаувуваат неофицијални и речиси секогаш неточни информации за бројот на новозаболени. Од самиот почеток на оваа криза лично јас и целиот мој тим за односи со медиуми сме ваш партнер. Веќе 100 дена навремено, прецизно и транспарентно ја известуваме јавноста. Ги соопштуваме сите детали за новозаболените од Ковид-19, сè со цел медиумите да имаат точна информација.
Уште еднаш ги замолувам медиумите да престанат да изнесуваат шпекулативни и непроверени информации околу бројот на заболени лица од Ковид-19. Ги молам да ја зачуваат својата улога и задача која ја имаат кон јавноста за навремено, точно и проверено известување“, вели Филипче.

Тој вели дека непримерно е во ситуација кога има секојдневно заболени и секојдневно се известува и за секоја најмала промена, да се шпекулира со податоци токму од страна на оние кои треба да обезбедат прецизна информација за јавноста.

Со тоа, вели Филипче, се внесува конфузија кај населението и недоверба во институциите. Министерот наведува и дека искрено верува дека ова не е целта.

„Објавувањето број на новозаразени со Ковид-19 од страна на медиумите не смее да биде трка на ексклузивитет, зошто станува збор за чувствителни информации за здравјето и животот на граѓаните. Објавувањето на вакви непроверени информации е уште повеќе несфатливо затоа што Министерството за здравство редовно ги објавува сите информации, а доколку има промени и по неколку пати на ден. Сите прашања на новинарите се одговараат постојано и на дневно ниво“, вели Филипче и додава дека искрено се надева дека оваа пракса ќе престане.

Прикажи повеќе...

Најново

Македонија2 часа

Два смртни случаи и 125 нови случаи на Ковид-19 во Македонија

Во последните 24 часа се потврдени два смртни случаи и 125 новозаболени од коронавирус во Македонија, соопшти Министерството за здравство. Направени...

Македонија4 часа

Филипче: Медиумите да престанат да изнесуваат непроверени информации за бројот на заболени од Ковид-19

Министерот за здравство, Венко Филипче, упати молба до медиумите да престанат да изнесуваат шпекулативни и непроверени информации околу бројот на заболени...

Македонија5 часа

НАкС: Со одлуката на Владата повеќе нема правна дилема за спроведување на изборите на УКИМ

Со одлуката на Владата  да се стават во мирување сите активности за избор на органи на управување повеќе нема правна...

Регион6 часа

Вучиќ: Нема среќно решение за Косово

Српскиот претседател, Александар Вучиќ, изјави денеска дека кога станува збор за Косово, нема среќно решение за Србија и дека, какво...

Свет6 часа

Минеаполис им забрани на полицајците да применуваат сила со задушување при апсење

Градското собрание на Минеаполис донесе одлука за забрана за задушување на лице за време на полициско апсење. Одлуката доаѓа по...

Свет8 часа

(Видео) Џастин Трудо клекна на колена во знак на поддршка на демонстрантите

Премиерот на Канада, Џастин Трудо, клекна на колена во знак на солидарност со демонстрантите на вчерашниот протест против расизмот што...

Свет9 часа

(Видео) Трамп: Ова е прекрасен ден за Флојд

Претседателот на САД, Доналд Трамп, за време на конференцијата за економското закрепнување на Америка, зборуваше и за протестите по убиството...

Спорт9 часа

Брендот Џордан ќе донира 100 милиони долари за борбата против расизмот

Брендот „Џордан“ во наредните 10 години, поради убиството на Џорџ Флојд и новонастанатата ситуација во САД, ќе донира 100.000.000 долари,...

Македонија20 часа

Влада: 30 милиони денари за здруженија и фондации за справување со корона кризата

Владата на денешната седница ја разгледа и усвои Програмата за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за мерки...

Свет23 часа

СЗО: Секој треба да носи маска на јавен простор

Светската здравствена организација ги ажурираше своите насоки во борбата против Ковид-19 и сега препорачува дека секој треба да носи маска...

Македонија1 ден

Не се планираат рестрикции од понеделник и покрај бројките на новозаболени

Не се планираат никакви рестриктивни мерки од понеделник и покрај големите бројки на новозаболени од коронавирус. Министерот за здравство Венко...

Македонија1 ден

Заболени 11 здравствени работници од ГОБ „8 Септември“

Единаесет здравствени работници од ГОБ „8 Септември“ се заболени од коронавирусот. Дополнително, новозаболени има и од Гинеколошко-акушерската клиника, соопшти министерот...

Македонија1 ден

Филипче: 90 отсто од новозаболените се асимптоматски, кластерите се под контрола

Ситуацијата е под контрола, убедува министерот за здравство Венко Филипче откако денеска земјава го достигна пикот според новозаразени. Тој не...

Македонија1 ден

Регистрирани 180 случаи на коронавирус, 109 се од Скопје

Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа се направени 1272 тестирања, а регистрирани се 180 нови случаи на...

Македонија1 ден

Петровска: Пронајдени се снимките од кафеаната каде што беше Мицкоски

Одземен е уредот за снимање од кафеаната каде што седел лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Христијан Мицкоски, кога инспектори беа спречени да...

Македонија1 ден

Заев до Ахмети: Ако ДУИ условува со позицијата премиер, нема да биде дел од идната Влада

Доколку ДУИ има услов за коалиција за Влада, тогаш ДУИ нема да биде дел од идната Влада, порача на „Фејсбук“...

Македонија1 ден

Коронавирусот се врати во Дебар, заразена e жена која била во контакт и со медицински персонал

Градоначалникот на Дебар, Хекуран Дука, вели дека во градот се појавил еден нов случај на жител заразен со коорнавирус. Тој...

Свет1 ден

Босанец осомничен за напад на полицајци при немирите во Њујорк, се поврзува со тероризам

Џенан Камовиќ, Босанец кој живее во Америка, е осомничен дека повредил тројца полицајци во Њујорк. ФБИ сега истражува дали станува...

Топ1 ден

Паркиран камион се придвижил и удрил во две лица во Виница, жена почина на самото место

Во попладневните часови на 4 јуни кај стариот градски „Зелен пазар“ во Виница, претходно паркирано товарно возило „застава“ без регистарски...

Европа1 ден

Регионална шпанска влада осудена за негрижа кон здравствените работници

Судот во провинцијата Арагон, на истокот на Шпанија, ја осуди регионалната власт затоа што не им обезбеди на лекарите заштитен...

Досие