Контакт

Македонија

(Видео) Ќе се забрануваат пластични ќеси, ќе се воведе еколошки дизајн на пакувањата

Објавено пред

„Соочени со бројните долгогодишни предизвици во животната средина во време на пандемија, се фокусиравме на воведување политики кои ќе обезбедат подобра имплементација на еколошките стандарди и заштита на нашата околина, но и преземавме конкретни мерки за обезбедување на правото на здрава животна средина на секој граѓанин“, изјави министерот Насер Нуредини давајќи отчет за работата на Министерството за животна средина и просторно планирање во првите 100 дена од новата Влада.

dobivaj vesti na viber

Тој посочи дека до Собранието се поднесени измени на девет закони од областа на животната средина, во кои се предвидени до дваесет пати повисоки казни за загадувачите, и дополнително со новиот Закон за прекршоците е предвидено е секој што ќе ги прекрши законите од областа на животната средина или нема да работи согласно дозволите, покрај тоа што ќе мора да ја плати казната, ќе треба да ја надомести и сторената штета.

Подобрувањата на регулативата и построгите стандарди главно се фокусирани во три клучни области: рамковниот закон за животна средина, на воздухот и на отпадот.

„Со предложените измени на Законот за животна средина создадовме алатка за справување со историското загадување и жешки точки во државата преку утврдување на методологија за идентификација и систем за ремедијација на историското загадување и жешки точки, со конкретни обврски за ремедијација и со пропишување на содржината на планот со кој истата ќе се спроведува согласно светските стандарди. Дополнително, се утврдија нови надоместоци за животна средина според испуштените емисии, заради стимулирање на  еколошки возила. Истовремено, изготвивме и доставивме до Собранието и измени на Законот за квалитет на амбиентниот воздух со кои се утврдија критериуми и донесување на листа на општини кои ќе мораат да изготват планови за чист воздух за своите граѓани. Дополнително, согласно ЕУ-законодавството, се пропиша обврска за донесување краткорочни акциски планови во периодите кога имаме високи концентрации на загадување во одредени општини, кои ќе мора да бидат одобрени од Министерството за животна средина и просторно планирање и да содржат конкретни задолжителни мерки кои се однесуваат на транспортот, индустријата, ранливите групи, работното време и така натаму. Доколку општините не ги спроведат овие мерки, Владата ќе може да предвиди стапување на сила на вакви рестрикции не само како препораки, туку како наредби“, потенцираше Нуредини.

Започнати се и нови активности чии резултати во претстојниот период ќе бидат видливи за јавноста. Меѓу нив се законските решенија за кои веќе се изработени нацрт-верзии и за кои ќе следи процес на јавна консултација: нов Закон за природа, Закон за контрола на индустриски емисии и Закон за инспекција во животната средина. Како мошне важен исчекор на Министерството, во поставувањето на повисоки еколошки стандарди во државата, според Нуредини, е изработката на сетот на шест нови закони за управување со отпадот, со кои комплетно ќе се имплементираат принципите на циркуларна економија во управувањето со отпадот. Предлог-законите се веќе во владина постапката и во најкус можен рок ќе бидат испратени во Собранието.

Суштинските придобивки, како што нагласи министерот за животна средина, сè што ќе се зајакнат обврските за производителите и колективните постапувачи, како и општините за да се обезбеди потребното селектирање на отпадот. Се воведува хиерархија во постапувањето со отпадот, утврдување статус на секундарните суровини и укинување на статусот на отпад за производите кои можат да се реискористат, рециклираат и преработат за да не завршуваат на депониите.

Се воведува финансиска одговорност за производителите на пакување, батерии и акумулатори, електричен и електронски отпад, како и сосема нови текови на отпад со искористени возила, отпадни масла, отпадни гуми и текстил. Предвидена е забрана за пластични ќеси, еколошки дизајн на пакувањата и можности за кауција и стимулација на повратна амбалажа.

Одговорноста за целиот финансиски циклус на отпадот од посебните текови од производство до рециклажа е на производителот, а на граѓаните останува селекцијата на отпадот. Општините заедно со колективните постапувачи имаат јасни обврски за овозможување на оваа услуга на сите граѓани.

Во делот на планските и стратешки политики, во првите сто дена, МЖСПП изработи Национален план за управување со отпад за периодот 2020-2030 и го заврши процесот на стратегиска оцена на животната средина на Планот. Исто така се изработи и нова Методологија за изработка на просторни планови во Република Северна Македонија, како подготвителна активност и почната е изработка на новиот современ и дигитализиран Просторен план на РСМ, со јасна визија за влијанијата на климатските промени за наредните 20 години.

Сериозен прогрес е постигнат и од аспект на климатските заложби, па така, покрај изработката на првата работна верзија на нацрт-законот за климатска акција кој наскоро ќе започне да се разгледува во пошироки консултации во работни групи, доставен до Владата е и Трет двогодишен извештај за климатски промени и Ревидиран Национален утврден придонес кон Договорот од Париз со зголемена амбиција при што како држава ќе се обврземе за до 51% редукција на стакленичките гасови до 2030 година. Со изработка на овие плански документи РСМ е далеку понапред од соседните држави, па дури и од некои држави членки на ЕУ.

„Исклучително сум горд што како Влада, на наша иницијатива, во првите сто дена прогласивме ново заштитено подрачје во државата. Осоговските Планини станаа заштитен предел со што на национално ниво процентот на заштитените подрачја се зголеми за 1,9 %, и обележавме значаен придонес во исполнување на Аичи целите на Конвенцијата за биолошка разновидност и препораките на ЕУ Директивите за живеалишта и птици“, рече Нуредини.

Покрај тоа, беше изготвен е нацрт-закон за прогласување на дел од Шар Планина за национален парк, и комплетиран процесот на консултација со јавноста. И покрај предизвиците поради пандемијата, експертскиот тим и секторите на Министерството направија напор преку сите електронски канали за комуникација, медиумски презентации, отворени телефони и низа теренски активности и состаноци, да обезбедат учество на јавноста во креирањето на предлогот. Во тек е разгледување на пристигнатите коментари од голем број различни засегнати страни и теренски активности и дополнителни средби за усогласување и добивање финален, усогласен предлог-закон кој ќе ги обезбеди барањата пред сè од локалното население.

Во информирањето за работата во првите 100 дена, министерот Нуредини реферираше и за активностите што се преземени во однос на трендот на намалување на водостојот на Преспанското Езеро, што веќе, за жал, достигнува алармантни размери, потенцирајќи дека централната и локалната власт, заедно со стручната јавност со ова прашање се занимава од почетокот на годината на национално и меѓународно ниво.

„Во првите сто дена од новиот мандат јас остварив и директни средби и телефонски разговори со ресорните министри и високи претставници на Албанија и Грција заради започнување на работата на трилатералниот Преспа парк комитет и работните групи. Но, она за што сум посебно благодарен и горд е тоа што Експертската работна група за спас на Преспанското Езеро, со претставници од надлежните институции, академијата и невладиниот сектор ја заврши нашата домашна задача. Со исклучителен и студиозен напор Експертската работа група пристапи кон изработката на итен акционен план со мерки и приоритетни активности поради намалувањето на нивото на водата во Преспанско Езеро, прдружен со финансиска конструкција за имплементација на краткорочните и среднорочните документи. Планот е во владина процедура на усвојување, и сите документи се достапни за јавноста на нашата веб-страница. Искрено се надевам дека имплементацијата ќе почне во најкус можен рок, и дека ќе успееме да ги намалиме антропогените притисоци врз оваа клучна жешка точка на биодиверзитетот, која ги трпи последиците од климатските промени, природните циклусни осцилации, но и често пати неодговорното однесување на човекот кон природата“, рече Нуредини.

„Со силна верба дека со поставување повисоки еколошки стандарди и дека со заеднички сили во поддршката, примената и контролата на исполнување на истите ќе успееме да ја зазелениме нашата држава и да обезбедиме здрави животни услови за сите нас. Потребно е многу мало невнимание за деградирање на животната средина, а многу време и посветеност за нејзино враќање во живот.Апелирам за вклученост и придонес на сите во борбата со загадувачите, во заложбите на институциите и во остварувањето на целите за одржлив развој. Зелениот развој е возможен, само бара одговорност од сите“, порача Нуредини.

Македонија

Маричиќ: Со прогресивна визија и план Западен Балкан е сѐ поблиску до ЕУ

Објавено пред

Секретарот за меѓународна соработка на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Бојан Маричиќ, заедно со лидерот Димитар Ковачевски и потпретседателката, Бисера Костадиновска-Стојчевска учествуваа на Самитот на лидери од Западен Балкан и Групата на социјалисти и демократи (S&D) во Европскиот парламент.

dobivaj vesti na viber

Денеска во Виена, Групата на социјалисти и демократи (S&D) во Европскиот Парламент ги обедини сите прогресивни лидери од регионот и ЕУ и низ плодна дискусија направи тековен преглед и анализа на случувањата во Европа, од кои произлезе јасна порака дека пристапувањето на Западен Балкан во ЕУ бара напори и силна заложба за процесот на проширување на ЕУ да се активира.

-Проширувањето сѐуште е најуспешната политика на ЕУ и инвестиција во стабилноста и просперитетот на европскиот континент, но тоа треба да се потврди со интеграцојата на земјите од Западен Балкан, вели Маричиќ.

Самитот беше насловен „Проширување за Западен Балкан СЕГА – за граѓански, демократски и мирољубиви општества“ ги обедини на едно место лидерите на прогресивните левичарски партии од Југоисточна Европа, како и раководството на парламентарната група на Партијата на европските социјалисти во Европскиот парламент.

Лидерите од Западен Балкан истакнаа дека очекуваат проширувањето да се базира на реформски евроентузијазам и ќе биде веродостоен и предвидлив, а пред сѐ фер.

Маричиќ од Самитот вели дека со социјалдемoкратите од регионот и ЕУ ќе работат на забрзување на евроинтеграцијата на регионот и дека ќе успеат во тоа.

Друга тема на која лидерите и европратениците разменаа мислења е соработката на прогресивните сили во справувањето со предизвиците кои ги предизвика руската агресија врз Украина.

-Заедно, преку блиска соработка со нашите партнери, групата S&D, ќе продолжиме да работиме на градење на заедничка прогресивна перспектива за ЕУ и предизвиците кои ги наметна новата геополитичка ситуација, рече Маричиќ.

На крајот од Самитот беше организирано потпишување на заедничка Декларација со која лидерите ќе се заложат за интензивирање на соработката што ќе придонесе за побрзо членство на земјите од Западен Балкан во Европската Унија.

-Со потпишување на политичката Декларација на Самитот на Групата на социјалисти и демократи и лидерите од Западен Балкан, поставуваме јасна и предвидлива агенда за проширување на Унијата со земјите од Западен Балкан, посочува Маричиќ.

Според секретарот за меѓународна соработка, Маричиќ, социјалдемократите од регионот делат исти вредности со европските социјалдемократи, кои се поттик заеднички да дејствуваат и да соработуваат за реализација на членството во ЕУ, како најдобра опција за реформирање и подобрување на општеството и животот на граѓани.

-Следниот период мора да се продолжи по ова позитивна траекторија и се движиме напред. Сега е клучно да се задржи политичкиот моментум, посочува Маричиќ, додавајќи дека и во пристапните преговори со ЕУ, можеме и понатаму да сметаме на силната поддршка на социјалдемократска група во Европскиот парламент.

Лидерот на СДСМ, Ковачевски, беше еден од панелистите на тема „Иднината на проширувањето на Европската унија во светло на заклучоците од Самитот во Тирана“, заедно со лидерите од регионот, Џукановиќ, Курти, Коњевиќ, Никшиќ.

Прикажи повеќе...

Македонија

„Зелен хуман град“: Град Скопја мора навремено да ги објавува решенијата за интервенција врз зеленилото

Објавено пред

Град Скопја мора навремено да ги објавува решенијата за интервенција врз зеленилото, реагираат од иницијативата „Зелен хуман град“ откако биле контактирани од жители во зградите во близина на ТЦ Мавровка дека ЈП Паркови и зеленило Скопје во раните утрински часови денес, во неработен ден, на државен празник, со обемна механизација кастрат и се отстрануваат повеќедецениски дрвја.

dobivaj vesti na viber

Според сателитски слики направени оваа година, велат од здружението, дрвјата изгледаат здрави и зелени, малку од зеленилото останато околу ТЦ Мавровка.

„Советниците на Зелен хуман град во Град Скопје веќе цела година инсистираат дека за секоја интервенција врз зеленило (а не само за садење) мора јавноста не само да се информира, туку да ѝ се даде доволно време да реагира и да ги обжали решенијата за отстранување зеленило кои ги смета за неосновани. Самата правна поука на крајот од секое решение за интервенција врз зеленило дава 15 дена рок за поднесување жалба до Министерството за животна средина и просторно планирање. Како може да се жали некој што не е информиран?!“, велат од „Зелен хуман храд“.

Тие исто така во континуитет бараат буџетски средства да се алоцираат за доработка и активирање на Зелениот катастар во Скопје, преку кој ќе може да се следи здравјето на севкупното зеленило во градот. Со таква платформа, сметаат активистите, изговорите за болни/суви дрвја ќе бидат многу лесно разобличувани. Доколку оваа практика на сечење, кастрење и преместување на дрвја во градот без граѓаните да се инволвирани продолжи, Зелен хуман град најавува радикализација на напорите за заштита на нашето зеленило, колку и малку да остана од него.

„Штом ги добивме дојавите за случајот се обративме до Град Скопје и поднесовме барање да ни се достави целокупната документација за предметот – почнувајќи од поднесеното барање завршувајќи со решението за кастрењето и отстранувањето на дрвјата. Се обративме до Општина Чаир и побаравме да ни го достави важечкиот ДУП за да видиме каква е намената на конкретната парцела 8891/16 и дали нејзиното поплочување е законско. На својата страница од урбанистичко-планска документација Општина Чаир има објавено само еден урбанистички проект и толку! Штом ги добиеме информациите, веднаш ќе ги споделиме со јавноста“, додаваат активистите на Граѓанска иницијатива „Зелен хуман град“.

Прикажи повеќе...

Македонија

Спасовски во Брисел ќе потпише обновени договори со ЕК за борба против тероризам

Објавено пред

Министерот за внатрешни работи, Оливер Спасовски, утре во Брисел, Белгија во зградата на Европската Комисија заедно со албанскиот колега, Бледар Чучи и Еврокомесарката за внатрешни работи Илва Јохансон ќе потпишат обновени договори за борба против тероризмот со цел спроведување на Заедничкиот план за акција за борба против тероризмот во Западен Балкан.

dobivaj vesti na viber

Пред самото потпишување на договорот министерот Спасовски ќе оствари трилатерален работен состанок со Еврокомесарката за внатрешни работи, Илва Јохансон и со министерот за внатрешни работи на Република Албанија, Бледар Чучи на кој ќе се дискутира за управувањето со миграциите, особено ЕУ Акцискиот План за Западно Балканската рута, Извештајот за механизмот за суспензија на визи, организиран криминал и тероризам.

Прикажи повеќе...

Најново

Македонија9 часа

Приватните превозници утре ќе ja блокираат „Илинденска“

Автобусите на приватните превозници од утре ќе се преселат кај бараките на Град Скопје информираат од „Слобода превоз“. Во кординација...

Регион9 часа

Хрватска влезе во Шенген, за Бугарија и Романија потврдено е ветото

Бугарија и Романија остануваат надвор од Шенген зоната, откако не успеаја да добијат едногласна поддршка од Европскиот совет во Брисел,...

Македонија10 часа

Мицкоски: Со мачнина ја гледам пинг понг играта на коалицијата на хаосот – Арсовска и Ковачевски додека граѓаните страдаат

„Со мачнина ја гледам пинг понг играта на новата коалиција на хаосот, Градот Скопје и власта на Ковачевски за проблемите...

Македонија12 часа

(Видео) Ковачевски од лидерскиот самит во Виена: Солидарност и правда се најсоодветни одговори за кризата

Претседателот на СДСМ, Димитар Ковачевски, денеска учествува и има свое обраќање на Самитот на лидери од Западен Балкан во Виена,...

Европа13 часа

Ердоган: Ќе и го скршиме рбетот на инфлацијата

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган рече дека турската влада се надева дека ќе и го „скрши рбетот“ на високата инфлација...

Македонија15 часа

Грковска: Популизмот е најштетен за една демократија, треба храброст за да ја одржиш државата на вистинскиот пат

Политиките за добро владеење се основа за стабилноста на секоја држава. Доколку сакаме стабилност мора граѓаните да имаат доверба во...

Свет15 часа

Погубен е демонстрант во Иран

Иран денеска погуби демонстрант осуден за прободување на припадник на безбедносните сили и блокирање улици за време на неодамнешните протести...

Европа15 часа

Десет лица загинаа во гранатирање на истокот на Украина

Најмалку десет лица загинаа во руско гранатирање на истокот на Украина, а многумина се ранети, изјави претседателот Володимир Зеленски. Зеленски...

Европа16 часа

Шолц: Правиме се што можеме за да спречиме директна војна меѓу Русија и НАТО

Бранејќи ја поддршката на Германија за Украина, за која критичарите во Киев и на други места во Европа велат дека...

Свет1 ден

Уапсен претседателот на Перу, обвинет е за бунт и злоупотреба на власта

Перуанската полиција, на позадината на политичката криза во земјата, го приведе претседателот Педро Кастиљо, се вели во пораката на безбедносните...

Македонија1 ден

„Поддршка за членство во ЕУ имаме, наша задача се реформите“

Заменик претседателот на Владата задолжен за европски прашања, Бојан Маричиќ, денеска заедно со претседателот на Владата, Димитар Ковачевски, и министерката...

Европа1 ден

Путин: Русија ќе ги брани своите интереси со сите расположливи средства

Рускиот претседател Владимир Путин денеска изјави дека Москва ќе се обиде да ги брани своите интереси „со сите расположливи средства“,...

Македонија1 ден

Претседателот Пендаровски на Самит во Брисел: ЕУ е најдобрата алтернатива и патеката од која нема да се откажеме

Претседателот Стево Пендаровски денеска во Брисел учествуваше на Самитот ЕУ – Западен Балкан во организација на аналитичкиот центар (тинк –...

Македонија1 ден

(Интервју) Наќе Чулев: Немаме гаранција дека не нè прислушкуваат

Состојбата во безбедносниот сектор е крајно хаотична. Македонија стана логистичка база за поддршка во издавање документи, државјанства, банкарски сметки на...

Македонија1 ден

Ленин Јовановски: Се повлекувам од протестот на превозниците, но блокадите остануваат

Директорот на „Слобода превоз“, Ленин Јовановски се повлекува од протестот на превозниците и од сите процеси кои ќе следат понатаму...

Македонија2 дена

Повторно закани за бомби во скопските училишта

Поради закана за поставена бомба и утрово наставата е прекината во девет скопски средни училишта. Учениците се евакуирани, а на...

Економија2 дена

Потпишани четири договори на компании од Македонија и Бугарија, вредни над три милиони евра

На иницијатива на министрите за надворешни работи на Македонија и Бугарија, Бујар Османи и Николај Милков, денес во Скопје се...

Македонија2 дена

Вооружени лица нападнаа чувар и запалија неколку банкомати во Чаир

Неколку вооружени лица рано утрово го нападнаa чуварот во трговскиот центар „Поинт ретаил парк“ и запалиja неколку банкомати. Утрово полицијата...

Свет2 дена

Лукашенко нареди преместување на воените сили на границата со Украина

Белорусија денеска и утре планира да премести воена опрема и безбедносни сили. Државната новинска агенција Белта објави дека Белорусија преместува...

Свет2 дена

Во Германија уапсени 25 десничари и поранешни војници кои планирале државен удар

Во рации низ Германија уапсени се 25 луѓе осомничени дека се обиделе насилно да ја соборат владата. Германските медиуми наведуваат...