Контакт

Македонија

Владата објави како ќе работат моловите, автошколите, обложувачниците, центрите за обука…

Објавено пред

Владата ги објави протоколите што произлегуваат од втората фаза од планот за намалување на рестриктивните мерки за спречување ширење на коронавирусот. Во нив е објаснет начинот за работа на автошколите, обложувачниците, потоа начинот за одржување тренинзи на спортисти во поединечни спортови, како и начинот за организација на работни состаноци, обуки, курсеви и семинари.

dobivaj vesti na viber

Протокол за тренинг на спортисти во поединечни спортови

1. Организацијата на тренинзите е дозволена единствено во спортски објекти кои може да ги задоволат техничките и сигурносни услови со можност за физичко растојание од 5 м помеѓу секој спортист, односно да е обезбеден простор од 20 м2 за спортист со организација на тренингот за најмногу 5 лица, вклучително и еден тренер, со минимален број технички лица (најмногу две лица);
2. Во спортскиот објект да се обезбедат сите санитарно-хигиенски услови;
3. Да се воспостави евиденција за тренингот со податоци за спортистите, тренерот, асистентот и други лица потребни за тренингот заради лесно следење на контактите;
4. Тренинзите се организираат по претходно направен распоред за време на тренинзи со список на спортисти и тренери;
5. Пред почеток на тренингот се прави термален скрининг и се забранува тренинг на лице со покачена температура и ако има, се отстранува;
6. Во случај на потреба на здравствен работник на тренингот при близок контакт со здравственото лице мора се користат заштитни маски, ракавици и визир од страна на здравствениот работник;
7. Спортистите и тренерите доаѓаат на тренинг одделно со свое возило и опрема и во опрема за тренинг, со што се избегнува користење на соблекувалните;
8. Во текот на тренингот се препорачува растојание од 5 м помеѓу секој спортист и тренер како минимално растојание;
9. Тренингот да се врши на отворен простор;
10. По завршување на тренингот, опремата за тренинг и реквизитите се дезинфицираат со средство кое е 70 отсто на база на алкохол;
11. Тренинзите во контактните спортови се препорачува секогаш да се одвиваат по принцип ист спортист со ист тренер;
12. Секој спортист мора да има сопствено со име обележано шише со напивки,
13. По завршување на тренингот, спортистите и тренерот заминуваат дома одделно, без туширање и без влегување во соблекувалните почитувајќи ги мерките за физичко растојание, еден по еден.

Протокол за отворање и работа на уплатно-исплатни места на приредувачите на игри на среќа во обложувачница

1. Користење заштитна опрема, маски и ракавици од страна на сите вработени на уплатно-исплатните места;
2. Одржување физичко растојание од 2 метра помеѓу присутните играчи во просторијата,
3. Влез со маски за сите играчи;
4. На масите поставени на уплатно-исплатните места има само по две столчиња;
5. На шалтер е присутен по еден играч со растојание од 2 метра со играчот што следен чека за уплата;
6. Средства за дезинфекција поставени на влезовите од обложувачниците и на пултовите за уплата;
7. Шанковите во рамките на уплатните места се без можност за послужување пијалаци;
8. Задолжително редовно вршење дезинфекција на масите и столовите и на другиот инвентар со дезинфекциско средство, кое влијае на вируси според упатството од производителот;
9. На крајот на смената задолжително механичко чистење и дезинфекција со средство што влијае на вируси според упатство од производителот, алтернативно може да се користи 0,05 отсто натриум хипохлорит (5 отсто белило за домаќинство, кое се користи во размер 1:100) или 70 отсто алкохол за дезинфекција на горните површини;
10. Редовно одржување на тоалетите со задолжително водење евиденција за спроведеното чистење и употреба на горенаведените дезинфекциски средства.

Протокол за организација на работни состаноци, обуки, курсеви и семинари

1. Времетраењето се ограничува на најмногу 6 часа, со задолжителна пауза на секои 2 часа;
2. Пред почетокот на средбата учесниците задолжително да се известат дека доколку имаат респираторни симптоми (температура, кашлица, отежнато дишење), им се препорачува да не присуствуваат;
3. Се ограничува бројот на учесници во согласност со просторот, со цел да се обезбеди задолжително физичко растојание на учесниците од 1,5 до 2 метра, но не повеќе од 30 лица;
4. Организаторите, предавачите и учесниците задолжително да носат заштитни маски;
5. Во просторијата задолжително да се обезбеди средство за дезинфекција на рацете;
6. Да се почитуваат општите мерки за повисоко ниво на лична и општа хигиена (зачестено миење на рацете или употреба на дезинфекциско средство за рацете на база на алкохол);
7. Просторијата почесто да се проветрува, по можност за време на часовите и задолжително во текот на паузите;
8. За време на паузите се забранува групирање на присутните;
9. По завршување на настанот, просторијата да се исчисти и да се дезинфицира подот со средство што влијае на вируси според упатство од производителот, алтернативно може да се користи 0,05 отсто натриум хипохлорит (5 отсто белило за домаќинство, кое се користи во размер 1:100) или 70 отсто алкохол за дезинфекција за горните површини;
10. Во просторијата да се обезбеди канта за отпадоци со капак.

Протокол за одржување седници на органи на управување и конференции

1. Ограничен број учесници до максимум 30 лица во согласност со просторот, со цел да се обезбеди физичко растојание на учесниците од 1,5 до 2 м;
2. Учесниците задолжително да носат заштитни маски;
3. Во просторијата задолжително да се обезбеди средство за дезинфекција на рацете;
4. Да се почитуваат општите мерки за повисоко ниво на лична и општа хигиена (зачестено миење на рацете или употреба на дезинфекциско средство за рацете на база на алкохол);
5. Просторијата почесто да се проветрува, пожелно за време на часовите и задолжително во текот на паузите;
6. За време на паузите да се забрани групирање на присутните;
7. По завршување на настанoт, просторијата да се исчисти и да се дезинфицира подот со средство што влијае на вируси според упатство од производителот, алтернативно може да се користи 0,05 отсто натриум хипохлорит (5 отсто белило за домаќинство, кое се користи во размер 1:100) или 70 отсто алкохол за дезинфекција на горните површини;
8. Во просторијата да се обезбеди канта за отпадоци со капак.

Протокол за отворање и работа на моловите

1. Ограничено/скратено работното време (10-18 ч), затворени во недела
2. Регулирање на влезот на лица во затворениот продажен центар од страна на овластено лице, така што да не се дозволи групирање на луѓе во ходниците, ќе се дозволи по едно лице на 5 м2;
3. Ограничување за лицата над 65 години, со можност за пазарување до 12 часот;
4. Задолжително носење заштитни маски и ракавици на вработените;
5. Задолжително носење заштитни маски на купувачите;
6. Одржување физичко растојание меѓу купувачите и меѓу купувачите и продавачите од 1,5 до 2 м;
7. Поставени на јасно видливи места едукативно-информативни материјали за почитување на заштитните превентивни мерки: носење заштитни маски, одржување физичка дистанца, редовно дезинфицирање на рацете, правилна респираторна хигиена. Дополнително, преку разглас (на секои 30 минути) информирање на купувачите за почитување на овие превентивни мерки;
8. Регулирање на бројот на купувачи во согласност со квадратурата на продавницата, на 8 – 10 м² продажен простор по еден купувач;
9. Задолжително одредено лице од фирмата пред влезот на продавницата да го организира редот, но и бројот на купувачи;
10. Пред влезот на продавницата обезбедено средство за дезинфекција на рацете;
11. Во продавниците за облека забрането пробување на облеката – да се даде можност за пробување дома со можност за замена на купената облека;
12. Доколку на касите за плаќање не може да се обезбеди растојание од 1,5 до 2 м помеѓу продавачот (касиерот) и купувачот, да се постави бариера од плексиглас. Доколку има повеќе каси за наплата, да се обезбеди растојание од 1,5 до 2 м помеѓу касите во редот;
13. Пред касите да се обележи растојание (место за чекање) од 1,5 до 2 м меѓу купувачите;
14. Засилени санитарно-хигиенски мерки, односно зачестено чистење 4-5 пати во текот на денот со употреба на средство за дезинфекција што влијае на вируси според упатство од производителот, алтернативно може да се користи 0,05 отсто натриум хипохлорит (5 отсто белило за домаќинство, кое се користи во размер 1:100) за подот или 70 отсто алкохол за дезинфекција за горните површини. Редовно одржување на тоалетите со задолжително водење евиденција за спроведеното чистење и употреба на горенаведените дезинфекциски средства;
15. Редовно и зачестено одржување на хигиената на тоалетите, со задолжително водење евиденција за спроведеното чистење и употреба на горенаведените дезинфекциски средства.

Протокол за работа на школите за обука на возачи

1. Задолжително користење заштитна маска од страна на кандидатот и инструкторот при обука на терен со возило;
2. По секоја обука на поединечен кандидат, задолжителна е дезинфекција на внатрешноста на возилото;
3. Организирање теоретска настава во училница со почитување на мерките за физичко растојание помеѓу клупите од 1,5 до 2 м и задолжително носење заштитни маски од слушателите и предавачот;
4. Поставени средства за дезинфекција пред влезот во училницата и редовна дезинфекција и одржување на хигиената и проветрување по секое одржано предавање;
5. Три лица е максималниот број во возилото при спроведување на полагањата на кандидатот, со носење задолжителна заштитна маска на сите лица во возилото.

Скопје

Утре дел од Скопје без вода

Објавено пред

Поради дефект на цевка со пречник од 100 милиметри на улицата „1 Долно Лисиче“ бб. утре од 10:00 часот прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од населено место Долно Лисиче.

dobivaj vesti na viber

Како што информираат од ЈП „Водовод и канализација“ – Скопје, корисниците ќе бидат без водоснабдување се до завршување на интервенцијата.

Поради изведување, пак, на водоводен приклучок од 80 милиметри на улицата „Владимир Назор“ бр.8 во населбата Водно утре од 11:00 часот прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од таа улица и од дел од улицата „Кумровец“. Корисниците ќе бидат без вода се до завршување на интервенцијата.

Прикажи повеќе...

Македонија

Спасовски: Со партнерството со Словенија успеавме да бидеме пример како може соработката да се одржува, негува и продлабочува

Објавено пред

Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски за време на работниот престој во Љубљана, Република Словенија, се обрати на настан под покровителство на амбасадата на Република Северна Македонија, по повод одбележување 30. години од отворањето на првата амбасада во светот по независноста и осамостојувањето на државата, а на покана од домаќинот на настанот, амбасадорот Горан Милевски, во присуство на заменик Претседателката на Владата на Република Северна Македонија, Славица Грковска, министерот за внатрешни работи на Република Словенија, Боштјан Поклукар, претставници на Дипломатскиот кор, стопанственици и претставници на верските заедници, како и сонародници-иселеници од нашата држава.

dobivaj vesti na viber

„Можам да потврдам дека изминативе години со нашето партнерство и соработка со Република Словенија ние успеавме да бидеме пример и да покажеме, не само на просторот на поранешната држава туку и пошироко – како може, кога постои добра волја и низа заеднички интереси, соработката меѓу две земји да се интензивира, одржува, негува и продлабочува примарно имајќи ги во предвид потребите на нашите граѓани, одржувајќи ги на високо ниво претходно воспоставените одлични релации. Дотолку повеќе што во сиве овие години наназад како држави и како институции споделувавме заеднички вредности”, истакна министерот Спасовски, изразувајќи посебна благодарност до Владата на Република Словенија и до словенечкиот народ бидејќи токму Република Словенија беше и остана доследен и лојален партнер на евроатлантски пат на Република Северна Македонија.

„Од аспект на работењето на министерствата за внатрешни работи на Република Северна Македонија и на Република Словенија, изминативе три децении се период на динамична и плодотворна тесна соработка крунисана со мноштво значајни билатерални договори и конкретни активности во кои што словенечката полиција е тесно инкорпорирана во речиси сите суштински реформски исчекори на македонското МВР во насока на имплементирање на сите важни европски полициски стандарди и критериуми”, рече министерот Спасовски, со уверување дека и во годините пред нас може веќе воспоставената билатерална и мултилатерална соработка преку разните иницијативи, форуми, меѓународни асоцијации, уште повеќе да се продлабочи, да се динамизира во интерес на националната, но и регионална безбедност.

Прикажи повеќе...

Македонија

Грковска по повод 30 годишнината од дипломатските односи меѓу Македонија и Словенија: Солидарноста секогаш била и ќе остане белег на нашето цврсто пријателство

Објавено пред

Заменичката на претседателот на Владата задолжена за политики за добро владеење, Славица Грковска, имаше обраќање на вечерашниот прием, организиран од амбасадата на Република Северна Македонија во Словенија, по повод 30 годишнината од воспоставувањето дипломатски односи меѓу двете земји и отворањето на првото дипломатско претставништво по прогласувањето на независноста на нашата држава.

dobivaj vesti na viber

„Велат пријатели требаат и во добро и во лошо. Овие три децении го потврдија нашето пријателство и покажаа дека навистина и во добро и во лошо бевме заедно и си пруживме поддршка во сите моменти кога тоа беше неопходно. Солидарноста секогаш била и секогаш ќе остане белег на нашите односи, на нашето цврсто пријателство“, истакна вицепремиерката Грковска и додаде дека токму амбасадата во Љубљана е симбол на независноста и симбол на тешкиот дипломатски пат кој го изоде нашата држава за денеска да биде полноправна членка на НАТО и да чекори по евроинтеграцискиот пат за да се придружи на големото европско семејство.

Таа се заблагодари за отвореноста на Словенија да им овозможи студирање на словенечките универзитети на голем број македонски студенти и изрази надеж дека младите кои се стекнуваат со искуство во европските земји, потоа ќе одлучат својата иднина да ја градат дома, во својата татковина, со своите семејства.

„Словенија беше и верувам секогаш ќе остане наш поддржувач и во рамките на евроинтеграцискиот процес на Северна Македонија, поддршка којашто е исклучително важна, особено во делот на спроведување на реформските процеси, со цел да ги достигнеме европските стандардни вредности. Вашето искуство за нас е непроценливо имајќи предвид дека делиме заедничко минато, а целиме и кон заедничка иднина во европското семејство“, заклучи вицепремиерката Грковска на приемот во амбасадата во Љубљана, на кој присуствуваше и министерот за внатрешни работи, Оливер Спасовски.

Прикажи повеќе...

Најново

Топ4 часа

Детали за двојното убиство во Гевгелија: Браќата не разговарале повеќе од 40 години

Oсновното јавно обвинителство Гевгелија донесе Наредба за спроведување истражна постапка против едно лице за кое постои сомнение дека сторил две...

Топ10 часа

46-годишна жена до смрт избодена во Кочани

46-годишна жена од Кочани утрово била избодена по претходна расправија со свој сограѓанин. Полицијата за „Макфакс“ потврдува дека, денеска, во...

Македонија10 часа

Не сообраќаат возови на релација Скопје – Битола, во пожар изгореа 1.000 прага од пругата

Поради штета од пожарите во Битолско-прилепскиот Регион, не сообраќаат возови на пругата Скопје – Битола – Скопје. Од „Железници“ соопштија...

Македонија11 часа

Македонските граѓани безбедно се упатени дома, вели Османи по случувањата во Косово

Македонските државјани сместени во хотел во непосредна близина на манастирот во селото Бањска на северот од Косово, каде што вчера...

Македонија11 часа

Нов протест за случајот на Онкологија: „Правда за жртвите мора да има“

Неформалната група „Протест против убиствата на Онкологија“ преку соопштение најави нов протест за денеска во 18 часот и ги повикаа...

Македонија11 часа

Потребно е гаснење на малигниот пожар, кој има цел проширување и во регионот, порачува Ахмети за случувањата во Косово

Претседателот на ДУИ, Али Ахмети, преку напис на социјалните мрежи нападот во Косово го квалификува како сериозна провокација и, според...

Регион14 часа

Курти: Во полициска операција запленета поголема количина оружје

Косовскиот премиер Аљбин Курти на социјалната мрежа Х напиша дека во полициска операција е запленета поголема количина оружје. Тој додаде...

Регион14 часа

(Видео) Пукање во Босна и Херцеговина: во пекарница пронајдени тела на маж и жена

Синоќа, две тела биле пронајдени во пекарница во Завидовиќи, пишува босански „Аваз“. Avaz na licu mjesta: Horor u Zavidovićima, pucnjava...

Регион14 часа

Брнабиќ: Курти е единствениот виновен за конфликтот во Косово, ова е неговиот животен сон

Српската премиерка Ана Брнабиќ го коментира конфликтот на северот од Косово, во кој беа убиени косовски полицаец и тројца српски...

Европа14 часа

(Видео) Илјадници останаа без струја во Санкт Петербург, жителите слушнале експлозија

Вчера вечерта снема струја на рускиот аеродром „Пулково“ и во квартот Шушари во Санкт Петербург, источно од аеродромот. Според разни...

Европа15 часа

Северна Кореја одговори на критиките на Јужна: „Тоа е малигна клевета“

Северна Кореја одговори на критиките на јужнокорејскиот претседател Јун Сук Јеол за соработката на Пјонгјанг со Москва по посетата на...

Регион15 часа

(Видео) Ранетиот напаѓач префрлен во болница во Приштина: пренесен е со лисици

Еден ранет напаѓач на косовската полиција, по укажаната лекарска помош, доцна вчеравечер е пренесен на Универзитетскиот клинички центар во Приштина....

Регион23 часа

Ковачевски апелира на деескалација во Косово и уверува дека безбедносната состојба во Македонија е стабилна

Премиерот Димитар Ковачевски се огласи со коментар по денешните престрелки на северот на Косово апелирајќи на деескалација и осудувајќи ги...

Регион24 часа

Косовската полиција: Уапсен и вториот напаѓач на полицијата, ситуацијата се’ уште е тензична

Косовската полиција вечерва соопшти дека надлежните полициски единици го уапсиле вториот напаѓач, кој исто така бил во воена униформа и...

Регион1 ден

Вучиќ го осуди убиството на полицаецот: Се побунија Срби од Косово не можејќи да го трпат теророт на Курти

Србите, а не луѓето од централна Србија како што лажеа, се револтираа и не сакаат повеќе да го трпат теророт...

Македонија1 ден

МНР: Седум македонски државјани меѓу кои и дете се во близина на манастирот во Косово

Министерството за надворешни работи објави дека во раните утрински часови, преку дежурниот телефон на Министерството за надворешни работи, добиена е...

Топ1 ден

Дете од Прилеп загина при пад од дрво

Малолетно момче од селото Црнилиште, Прилепско загина вчера по пад од дрво. Момчето од здобиените повреди починало на лице место. Според...

Македонија1 ден

Мицкоски му посака добро здравје на Груевски: „И’ заби нож во грб на сопствената партија“

Морам да кажам дека како човек оваа јавна преписка со поранешниот претседател на ВМРО-ДПМНЕ не ме прави среќен, ниту ова...

Регион1 ден

Курти: Триесет вооружени лица продолжуваат со нападите врз косовската полиција

Косовскиот премиер Аљбин Курти  изјави дека продолжуваат нападите врз косовската полиција, како и дека во нив учествуваат 30 вооружени лица....

Македонија1 ден

Пендаровски: Потребни ни се блиски врски меѓу Македонија и дијаспората

Претседателот Стево Пендаровски за време на работната посета на САД по повод учеството на 78. Генерално Собрание на Обединетите Нации,...