Контакт

Македонија

Д-р Никола Маџунков: Возраста кај жената и бременоста, ризик-фактори и медицински практики

Објавено пред

Возраста на жените кои за прв пат остануваат бремени, се повеќе се зголемуваат на светско ниво, а тој тренд се случува и кај нас.

dobivaj vesti na viber

Како што возраста на жената или мајката се приближува до 35 годишна возраст, ризиците за одредени компликации и болести во бременоста се зголемуваат. Трудниците над 35 годишна возраст имаат зголемен ризик од гестациски дијабет, спонтани абортуси, хромозомски болести кај бебињата и други здравствени ризици во текот на бременоста.

‘’ СО ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ВОЗРАСТА КАЈ ЖЕНАТА СЕ ЗГОЛЕМУВА И РИЗИКОТ ОД ХРОМОЗОМСКИ БОЛЕСТИ КАЈ БЕБИЊАТА’’

За да се утврдат ризик факторите од генетски и хромозомски болести, генетскиот ултразвук во бременоста и генетските тестирања во бременоста стануваат се повеќе потребни, но и се повеќе достапни. Овие испитувања во бременоста им помагаат на идните родители да бидат информирани за сите ризици во бременоста како и при планирањето на бременоста.

Разговараме со Д-р Никола Маџунков, специјалист по гинекологија, акушерство и репродуктивна медицина од Поликлиника Мартини во Струмица

Како се дефинира напредната возраст кај идната мајка?

Д-р Маџунков: Напредната возраст кај мајката новата медицина ја толкува како возраст од 35 години и нагоре. Ова е пресметана возраст, според многу научни студии, каде што ние докторите сметаме дека ризикот за одредени генетски и хромозомски болести кај бебињата веќе драстично се зголемува. На пример една статистика, само ризикот од Down Sy ( Даунов синдром) кај возрасна жена над 35 години изнесува 1%.

Затоа претпоставуваме дека оваа е возраста каде што треба да посветиме поголемо внимание на идните мајки, за да можеме да ги предвидиме и превенираме сите здравствени ризик фактори по мајките и нивните бебиња. Една од препораките се редовните прегледи во бременоста кај овие мајки да бидат поредовни, со димензиониран календар кај гиникологот со вклучена дијагностика, на пример со генетскиот ултразвучен преглед кој е подетален и посветуваме соодветно внимание на анализите на секој маркер кај бебињата. Понатаму креираме пристап на размена на детални инофмрации со идните мајки и ги информираме околу сите здравствени ризици или ако се јави потреба и од дополнителни тестирања како на пример амниоцентеза, хорион биопсија и неинвазивни генетски тестирања ( НИПТ тестови ).

Но, мораме да расчистиме една табу тема која можеби е сеуште пристуна и изразена на оваа територија на Балканот, а тоа дека напредната возраст кај мајката ја прави стара и дека ќе има компликации во бременоста, а со тоа се создава страв од бременоста. Многу погрешна претпоставка од аспекти на новата медицина и новите медицински парктики. Всушност, тој страв може навистина да рефлектира психолошки ризици и тоа треба да се минимализира. Тој страв е непотребен, бидејќи новите светски медицински практики се пристуни и кај нас и се применуваат во целина. Возраста во напредни години само значи дека кај овие мајки имаме поинтезивни протоколи за следење кои се поразлични од стандартните , а ние докторите се трудиме да ги предвидиме сите ризици по бебето и мајката. Во тоа е разликата, и во тој контекст апелирам, не се плашете дека не можете да бидете мајки ако имате над 35 години возраст.

Со зголемување на просечната возраста кај мајките на породување, дали сметате дека терминот ‘’ напредната возраст на мајката’’ е соодветен?

Д-р Маџунков: Лично сметам дека терминологијата напредната возраст кај мајките не е соодветен и прави кај мајките, да се чуствуваат несигурни, исплашени и анксиозни во бременост. Но, во напредната западна медицина таа терминологија и да не се користи. Во денешно време нема ништо ‘’напреднато’’ на возраста од 35 години, тоа не се стари трудници. Напротив, возраста кај мајките треба да биде само индикација за различен протокол и поинтезивен и подетален пристап на следење во бременост. Затоа посоодветен термин би бил ‘’возрасна индикација кај мајката’’, кој е нова медицинска терминологија. Но, како човек би ги советувал жените и мајките да не се обременуваат психолошки кон терминологијта која науката и медицината во еден даден период ги третира, а потоа секако и ги менува со технолошкиот развој.

Одатму, сведоци сме дека големиот технолошки развој во однос на гинекологијата на пример како што се ултразвучните апарати и големото напреднато знаење со генетските ултразвучни прегледи, и затоа сметам дека возраста кај мајката не треба да биде причина за страв од бременост. Во контекст на тоа, денес имаме се поголем избор и на други тестирања во бременост. Амницентезата, за разлика од минатото, е веќе безбедна интервенција каде ризиците се многу намалени и замерливи, а во поново време ги имаме и НИПТ тестовите – неинвазивни пренатални тестови, каде сигурноста за откривање на најчестите генетски и хромозомски болести е многу висока. На пример за Down Sy e 99%. Тоа е показател кој на нас и на идните родители ни дава патоказ како понатаму. Навистина една потребна и суштинска дијагностика.

Во пракса, со поголемата достапност на НИПТ тестовите и генетските ултразвучни прегледи во бременост веќе не мораме да правиме инвазивни тестови ( амниоцентеза). Доколку генетскиот ултразвучен преглед е уреден и имаме уреден НИПТ тест, сметаме дека нема потреба од други тестирања кај повозрасните жени/мајки.

И, би заклучил дека новите медицински пракси и пристапи нависитина ја менуваат сликата за возрста и кај нас докторите и кај пациентите. Сите овие напреднати прегледи и тестирања, креираат еден многу важен сегмент, а тоа е дека возрасната граница не смее да биде причина за страв од бременост. Мајките треба да бидат спокојни во текот на бременоста, а ние во Поликлиника Мартини апсолутно градиме таков пристап кон нашите пациенти. Она што јас лично го научив во Германија е дека во медицината има мнову возможни работи и дека новите медицински постигнувања треба храбро да се применуваат.

Дали ризикот од хромозомски абнормалности кај повозрасни мајки е клинички битен?

Д-р Маџунков: Во суштина да, затоа што со зголемувањето на возраста кај мајката се зголемува и ризикот од хромозомски проблеми кај бебињата. И, тоа е не е феномен туку природна реакција на стареење на организмот, статистички на возраст од 20 години, тој ризик изнесува помалку од 0,1%, меѓутоа веќе на возраст од 35 години, ризикот се зголемува на 1%, а на над 40 години е некаде околу 2-3%.

Проблемот на возраста е во поделбата на хромозомите. Кај мајки со поголема возраст хромозомите не се делат правилно и добиваме бебе со анеуплодии, односно со неправилен број на хромозоми.

Дали има нешто што мајките со возрасна индикација треба да го знаат при планирање на бременост?

Д-р Маџунков: Мајките со возрасна индикација треба да знаат дека со зголемување на возраста, нормално е дека се зголемува и ризик факторот од можни хромозомски проблеми кај нивните бебиња. Штом се зголемува ризикот, тоа значи дека се само потребни поредовни контроли и подетални тестирања во бременост. Се зголемува само интезитетот во пристапот и следењето на мајката и бебето. Треба да знаат дека секоја мајка веќе има избор од повеќе тестови и контроли во бременост: генетски ултразвучен преглед во тек на ултразвучниот скрининг во прв и втор триместар, амниоцентеза, хорион биопсија и НИПТ тестови.

Сите овие тестови и анализи мајките ги имаат веќе на располагање и можат да изберат тестирање кое нив им одговара и со кои ќе се чувствуваат безбедни и сигурни. Ние како лекари ги информираме нашите пациенти за сите можности на избор што им се достапни, а изборот на контроли и тестови зависи од пациентите. Обврска на секој лекар е детално да го информира својот пациент за сите можни ризици, контроли и тестови, за да можат мајките да донесат одлука врз основа на вистински и релевантни информации. Изборот е нивен. На приемер, има пациенти кои според сопствени уверувања сметаат дека не сакаат прекин на бременост доколку најдеме хромозомски проблем кај нивното бебе, но има и пациенти кои одлучуваат дека сакаат прекин на бременост. Одлуката за
секој следен чекор, за секој резултат од тие контроли и тестови ја донесува секој пациент индивидуално. И јас и мојот тим во Поликлиника Мартини сметаме дека секој пациент треба да биде правилно и детално информиран, и врз основа на тие информации сам да донесе конечната одлука. Наша задача е со вкупните и релевантни информации само да им помогнеме на брачните партнери да донесат самостојна одлука. Лекарите не треба да одлучуваат за своите пациенти.

Дали има недоволно проучени области кај мајките со возрасна индикација?

Д-р Маџунков: Генерално денес имаме многу информации од многу научни истражувања направени кај трудници со возрасна индикација. Постојат многу јасни докази и направени се соодветни табели и протоколи за ризиците од секоја возраст. Сметам дека оваа област е доволно проучена и имаме сигурни докази за правилно да ги советуваме нашите пациенти.

Меѓутоа возраста кај мајката не е единствен ризик од хромозомски и генетски болести во бременост, постојат ризици како претходна историја на болест, фамилијарен ризик и генетска историја и многу други ризици. Тука исто така имаме многу иформации и голем напредок во феталната медицина и генетика. Но, тоа е веќе друга тема на која ќе имам посебен осврт во јавноста.

ПР

Македонија

Сообраќајна несреќа на патниот правец Кавадарци – Прилеп, сообраќајот во прекин

Објавено пред

АМСМ информира дека сообраќајот на патниот правец Кавадарци – Прилеп е во прекин.

dobivaj vesti na viber

Од таму велат дека прекинот е поради сообраќајна незгода.

Прекинот ќе трае до завршување на увидот.

Прикажи повеќе...

Македонија

СВР Битола апелира до граѓаните да не палат стрништа и земјоделски површини

Објавено пред

Битолската полиција апелира до граѓаните на подрачјето Битола да не се пали оган на отворен простор откако деновиве настанаа неколку пожари како последица од намерно запалени стрништа.

dobivaj vesti na viber

-Апелираме да не се пали оган на отворен простор, да не се палат стрништа, земјоделски површини, отпад и друг горлив материјал и да не се фрлаат отпушоци од цигари и догорчиња. Доколку граѓаните забележат пожар на отворен простор најбрзо што може да го пријават во надлежните институции, апелираат од СВР Битола.

Прикажи повеќе...

Македонија

Претседателот Пендаровски во Њујорк оствари средба со Јури Ким и Џим O’Брајан од американскиот Стејт Департмент

Објавено пред

Претседателот Стево Пендаровски во Њујорк, на маргините на 78. Генерално собрание на Обединетите нации, оствари средба со Јури Ким, заменик помошник државен секретар за Европа и Евроазија и Џим O’Брајан, раководител на канцеларијата за координација на санкции при американскиот Стејт Департмент.

dobivaj vesti na viber

На средбата се разговараше за текот и за актуелните состојби поврзани со европските интеграции на нашата држава, за реформскиот напредок, како и за политичките состојби во земјава и во регионот. Соговорниците се согласија дека е потребно да се одржи фокусот на реформите, како и подготвеноста за водење на преговорите со Европската Унија.

На средбата беа потврдени одличните билатерални односи меѓу Соединетите Американски Држави и Република Северна Македонија, при што претседателот Пендаровски се заблагодари на американската поддршка за членството на Северна Македонија во ЕУ како стратешка определба на македонското општество.

Прикажи повеќе...

Најново

Македонија17 часа

„Сè што ми направи мене, сега ти го прават тебе“: му порачува Георгиевски на Груевски

Лидерот на ВМРО-Народна партија, Љубчо Георгиевски, во објава на социјалните мрежи му упати порака на својот поранешен сопартиец Никола Груевски...

Економија17 часа

Бислимоски: Ако не се постави цевководот на мостот „Беласица“, ќе имаме ценовно цунами со парното греење во Скопје

Скопјани ќе плаќаат повисока цена за парно греење ако не се стави цевковод на опожарениот мост „Беласица“. Претседателот на Регулаторната...

Македонија18 часа

35-годишен маж загина во пожарот во зградата во Хром

Триесет и петгодишен скопјанец е пронајден изгорен во стан во пожарот што избувна утрово во скопската населба Хром. Според информациите...

Македонија20 часа

Бугарија јавно ќе ги објавува имињата на сите македонски граѓани што извадиле бугарски пасоши

Бугарските пратеници со 180 гласа „за“ и ниту еден против или воздржан на прво читање гласаа за измените во Законот...

Македонија22 часа

Беќаровски за забраната од Хрватска: Пиперките што се продаваат на нашите пазари се со многу поголема концентрација на пестициди

Во врска со оспорената пратка на пиперки во Хрватска, која вчера беше потврдена и од страна на Агенцијата за храна...

Македонија22 часа

Отворена закана на Стојанов до Македонците во Пустец: „Ќе ви ги одземеме пасошите ако не се пишете Бугари“

Претседателот на бугарската фондација Македонија Виктор Стојанов упати закана до Македонците од Пустец предупредувајќи ги дека ако не се попишат...

Македонија22 часа

Во дворските игри и дилови Мицкоски да не не меша, сам да си ги решава кавгите, велат од СДСМ

„ДПМНЕ се распаѓа. Внатрешни кавги, дворски игри, обвинувања и препукувања. Големи се внатрепартиските проблеми во ДПМНЕ и анти ЕУ кампусот....

Македонија22 часа

ВМРО-ДПМНЕ: Во Македонија не владее правото, туку владее мафија, криминалот и корупцијата се главниот приоритет на владата

Во Македонија не владее правото, туку владее мафијата. Во Македонија криминалот и корупција се основниот приоритет на владата на СДС...

Регион23 часа

Габриел Ескобар: Не е точно дека САД не сакаат Срби во новата влада на Црна Гора

Специјалниот американски претставник за Западен Балкан, Габриел Ескобар, изјави дека Вашингтон очекува новата црногорска влада да биде проевропска и реформистичка...

Европа24 часа

Зеленски по средбата со Бајден: Токму тоа им треба сега на нашите војници

Американскиот претседател Џо Бајден му рече синоќа на украинскиот претседател Володимир Зеленски дека САД ќе ја задржат силната поддршка за...

Свет24 часа

Криптоменувачница во Хонг Конг под истрага, користеле инфлуенсери и измамиле илјадници луѓе

Полицијата во Хонг Конг ги истражува наводите за измама против платформата за тргување со криптовалути, JPEX, кога инвеститорите се пожалија...

Европа24 часа

Експлозија во руски град, илјадници луѓе без струја

Најмалку 5.000 дома останаа без струја во рускиот град Тула, јавува руската режимска агенција РИА. Се наведува дека имало „тен...

Свет1 ден

(Видео) Се преврте училиштен автобус во САД, двајца загинати

Автобус со членови на средношколски оркестар на екскурзија во музички камп излета од автопат по стрмен насип во државата Њујорк...

Регион1 ден

Милановиќ ги повика ОН да го признаат Косово; Вучиќ: Жабата виде дека коњот се потковува…

Српскиот претседател Александар Вучиќ вчера се потсмеваше на повикот на претседателот на Република Хрватска, Зоран Милановиќ, кој побара на Генералното...

Топ1 ден

Mалолетничка е жртвата на тинејџерот од Скопје кој ја прегази возејќи брзо украден автомобил и без дозвола

МВР објави детали за настанот од 30 август, кога 18-годишен скопјанец прегази девојче возејќи брзо, без дозвола и со украден...

Македонија1 ден

Мицкоски би бил најсреќен ако ме удри трамвај во Будимпешта, вели Груевски

Влијание врз пратеници од моја страна немало. ВМРО-ДПМНЕ треба аргументирано да и се спротивстави на Бугарија. Мицкоски раскажува дека ако...

Регион2 дена

Косово врие од лажни евро монети – уапсени и лица од Македонија кои внеле над 10.000 такви монети во Приштина

Келнерите во едно кафуле во Приштина се откажаа од проверката дали монетите од две евра се оригинални или не, бидејќи...

Македонија2 дена

Уставниот суд пресече за преспанскиот договор: „Донесен е во согласност со Уставот“

Уставниот суд одлучи да не поведе постапка за преспанскиот договор, со кој се стави крај на долгогодишниот спор за уставното...

Македонија2 дена

Груевски до членството: Тргнете се од ботовите и платените пропагатори

Експремиерот Никола Груевски порача до членството да се оддалечат од ботовите и платените пропагатори, коментирајќи дека има многу начини да...

Македонија2 дена

Отровен пестицид во пиперки увезени од Македонија откриен во Хрватска

Забранет отровен пестицид е откриен во зеленчук увезен од Северна Македонија, објави Европскиот систем за брзо предупредување за сообраќај со...