Контакт

Македонија

Народниот правобранител со препораки за правата на децата во вонредна состојба

Објавено пред

Народниот правобранител со големо внимание ги следи мерките на Владата во врска со пандемијата на вирусот Ковид-19, и во таа насока остварувањето на правата на детето во услови на прогласена вонредна состојба во државата.

dobivaj vesti na viber

Следствено, поради зачестените јавувања и реакции на родители преку социјалните мрежи во врска со неможноста да остварат непречени лични односи и непосредни контакти со децата со кои не живеат, како и следејќи ја состојбата со остварувањето на правата на децата сместени во јавни установи, прифатни центри, деца во вонинституционалните форми на згрижување, децата со попреченост, деца лишени од слобода, како и други групи деца во ризик, како ранлива категорија, отвори предмет по сопствена иницијатива, се вели во соопштението упатено од канцеларијата на народинот правобранител Иџет Мемети.

Констатирано е дека поради полицискиот час, односно ограниченото движење на граѓаните, вклучително и децата, оневозможено е остварувањето на правото на детето на непречени лични односи и контакти со родителот со кого не живее, а во одредени случаи, пак, според родителите, средбите не се реализирани подолг временски период (со месеци), поради несоработка на родителот кај кого се доверени децата на чување, во кои случаи, моменталната состојба на прогласена пандемија се користи како причина за наводна заштита на детето и недозволување на другиот родител да го види детето/цата и да остварува средби, однсосно ограничување на контактите на детето со родителот со кого не живее.

Од друга страна, некои од родителите дури биле исклучени од секаква информација во врска со состојбата на децата, па биле принудени да добијат известувања од матичните лекари на децата, што е спротивно на најдобриот интерес на детето. Покрај наведеното, со цел спречување на ширењето на вирусот, во установите/вонинституционалните форми за згрижување забранети се посетите на децата, а образовниот процес се одвива онлајн, преку интернет.

На Народниот правобранител му е познато дека Владата преку надлежното Министерство за труд и социјална политика апелираше до родителите во меѓусебна соработка да ги остваруваат определените лични контакти на детето со родителот со кого не живее, при што детето да не биде изложено на опасностите кои ги носи пандемијата, и ваквиот потег се поздравува.

Меѓутоа, имајќи ги предвид гореспоменатите сознанија како и досегашното искуство и констатациите на Народниот правобранител за повреда на правото на детето да расте со љубовта и грижата од двајцата родители, дури и кога истите не живеат заедно, се добива впечаток дека едниот родител ја злоупотребува настаната состојба, во насока на спречување на детето да остварува лични односи и контакти со другиот родител.

Народниот правобранител, тргнувајќи од Конвенцијата за правата на детето, потсетува дека државата има обврска да обезбеди посебна грижа за детето, особено во услови на вонредна состојба. Во тој контекст, ограничувањето на уживањето на одредени човекови права треба да биде сразмерно и да се сведе на минимум, при што треба да се обезбедат гаранции дека одговорите (мерките) на пандемијата, вклучително и ограничувањата и одлуките го отсликуваат принципот на најдобар интерес на детето.

Според член 9 од Конвенцијата за правата на детето, државата треба да обезбеди ниедно дете да не биде одвоено од своите родители против негова волја, освен кога надлежните органи, врз основа на судски увид, во согласност со соодветниот закон и процедури, одлучат тека таквото раздвојување е неопходно и е во најдобар интерес на детето.

Државите членки го почитуваат правото на детето кое е одвоено од едниот или двајцата родители да одржува лични односи и непосредни контакти со двајцата родители врз постојана основа, освен ако е тоа во спротивност со најдобрите интереси на детето.

Народниот правобранител, согласно член 32 од Законот за народниот правобранител, информирајќи ја Владата за добиените сознанија, а имајќи го притоа и мислењето на Комитетот на ООН за правата на детото, во врска со падемијата од коронавирусот препорачува зголемена претпазливост и дополнителни мерки за заштита на правата и интересите на децата. Во тој контекст, Народниот правобанител препорачува:

– Со особено внимание да се анализираат ефектите на мерките и да се разгледаат здравствените, социјални, образовни, економски и рекреативни влијанија на пандемијата врз правата на детето;

– Да се обезбедат гаранции дека одговорите на пандемијата, вклучително и ограничувањата и одлуките за распределба на ресурсите, го отсликуваат принципот на најдобар интерес на детето;

– Министерството за труд и социјална политика преку надлежните органи, вклучително и меѓуопштинските центри за социјална работа редовно и континуирано да го следи начинот и динамиката на остварување на правото на лични односи и контакти меѓу децата и родителот со кого не живеат, и следствено соодветно да реагираат, почитувајќи го принципот на најдобар интерес на детето;

– Во случаи кога родителите се попречени (оневозможени) во остварувањето на правото на видување со детето со кого не живеат, поради ограниченото движење, да се преземат мерки и да им се овозможи да ги земат децата и да ги вратат повторно кај родителот со кого детето живее, согласно утврденото во решението за видување од надлежен орган и почитувајќи ги протоколите за обезбедување хигиенски и други стандарди;

– Министерството за труд и социјална политкка, надлежнит меѓуопштински центри за социјална работа, инспекциските служби, во соработка со другите министерства да преземат мерки со цел превенирање, заштита и спречување на какво било насилство и злоупотреба на децата во семејството, установите/институциите и други форми на вонинституционално згрижување. Следствено, навремено и соодветно да интервенираат со цел заштита на децата од штетните последици по нивниот живот, здравје, опстанок и развој;

– Министерството за образование и наука, како и другите надлежни органи во сферата на воспитанието и образованието на децата, континуирано да го следат начинот на учење преку интернет, со цел да се обезбедат гаранции за интеракцијата меѓу учениците и наставникот/ите;

– Да се преземат мерки за обезбедување на потребната поддршка за децата и семејствата кои имаат ограничена или, пак, немаат пристап до технологија или интернет, или немаат соодветна родителска поддршка. Да се изнајдат достапни алтернативни решенија за да имаат корист од упатствата и поддршката што ја даваат наставниците, со што ќе се превенира состојба на нееднаквост меѓу децата;

– За децата кои потекнуваат од сиромашни семејства, децата кои живеат во супстандардни услови, децата без елементарни услови за живот, да им се овозможи остварување на основните услуги, вклучително здравствена заштита, пристап до чиста вода за пиење и санитарни јазли, со цел одржување на потребната хигиена, која меѓу другото е задолжителна во вакви услови.

– За децата чиешто раѓање не е запишано во матичната книга на родените услугите за регистрација на раѓањето да не се прекинат, напротив постапувањето да се интензивира, со оглед дека истото е предуслов за остварување на гарантираните права;

– Да се преземат мерки за почитување на правото на секое дете на недискриминација, како и мерки за заштита на децата чија ранливост дополнително е зголемена поради исклучителните околности предизивикани од вурусот (деца со попреченост, деца на улица, деца со проблеми во однесувањето сместени во вонинституционални форми на згрижување (мали групни домови, згрижувачки семејства), деца баратели на азил, непридружувани деца, бегалци, внатрешно раселени деца, како и оние лишени од слобода), кои може да се соочат со дополнителни тешкотии зад затворени врати. Во тој контекст да се зајакнат можностите и да бидат што повеќе достапни други начини на известување и пријавување на какви било повреди/злоупотреби/насилство и сл. до надлежните органи, кои, пак, треба да интервенираат итно и неодложно.

– Во институциите каде децата се лишени од слобода и во кои се донесени мерки за ограничување на посети и можности за контакти поради вонредната состојба и спречување на ширењето на вирусот, поради продолжената вонредна состојба да се преиспитаат мерките што забрануваат посети или, пак, да се обезбедат други начини (алтернативни) за одржување редовен контакт на децата со нивните семејства и блиски роднини, секако почитувајќи ги притоа протоколите за хигиена и одржувањето на други стандарди, имајќи го предвид фактот дека овие контакти се еден од значајните фактори за ресоцијализација и промена на однесувањето кај децата во судир со законот, односно децата во ризик;

– За децата со попреченост, децата мигранти и оние со ограничен пристап до интернет да се обезбедат точни информации за вирусот, начините за заштита, односно спречување на инфекцијата, на јазик и формати кои што се разбирливи и достапни.

Со оглед дека станува збор за деца, односно ранливи групи, имајќи ги предвид можните негативни влијанија на настанатите промени врз нивниот целокупен раст и развој, Народниот правобранител препорачува секогаш кога е можно да се слушне и земе предвид мислењето на децата.©Makfax.com.mk Доколку преземете содржина од оваа страница, во целост сте се согласиле со нејзините Услови за користење.

Македонија

Николовски за Таравари: Тој сака во влада не поради уставните измени, туку поради математика или уцена

Објавено пред

Потпретседателот на ВМРО-ДПМНЕ, Александар Николоски за време на денешна прес конференција одговарајќи на новинарско прашање за изјавите и постапките на претседателот на Алијансата за Албанците Арбен Таравари, истакна дека за жал од изјавите на Таравари не може да се извлечи заклучок и дека тезата дека АА влегува во владата за да се обезбеди уставно мнозинство од 80 пратеници е смешна, бидејќи сите се свесни дека такво мнозинство нема.

dobivaj vesti na viber

„Јас овој Арбен Таравари не го препознавам, познавам еден друг Арбен Таавари и навистина ми е жал што го гледам во вакво издание. Прво не можеме да извлечеме заклучок од изјавите. Не само што ги менува секој ден, туку и во едно исто интервју или изјава она што ќе го каже во првата минута, самиот го демантира во втората или третата. Една од најсмешните тези е дека влегувал во владата за обезбедување на уставно мнозинство од 80 пратеници, иако сите се свесни дека такво уставно мнозинство нема. Мислам дека сака да влезе во владата заради математика. Е сега математиката дали е бурек или нешто друго, треба самиот да одговори и да каже, но јасно е дека сакаат да влезат во владата заради математика. На крај тоа е нивна одлука или негова одлука. Можеби е уценет, има и такви работи кои што се слушаат во политичката чаршија, но јас не би сакал да шпекулирам повеќе од ова“ истакна Николоски.

Тој исто така додаде дека во една ваква ситуација на девастирачка економија, криминал и корупција кои цветаат во секој сегмент и дополнително национално понижување, оваа влада нема легитимитет да продолжи да владее и единствено решение се предвремени парламентарни избори.

„Според нас во ваква ситуација која сега само е надополнета со случувањата со Бугарија, во ситуација на девастирана економија, на криминал и корупција кои што цветаат во секој сегмент и на дополнително национално понижување, оваа влада нема никаков легитимитет да продолжи да владее и единствено решение се предвремени парламентарни избори. Свесни сме дека во рамките на Собранието има пратеници кои што размислуваат различно од оваа влада, а формално се дел од владејачкото мнозинство. Тие пратеници очекувам во следниот период да се охрабрат и Македонија да оди на предвремени парламентарни избори. Така што опцијата е сѐ уште отворена“, заклучи Николоски.

Прикажи повеќе...

Македонија

Николоски: Новата декларација од Бугарија е најдобар доказ дека бугарските барања немаат крај

Објавено пред

Потпретседателот на ВМРО-ДПМНЕ Александар Николоски на денешната прес конференција одговорајќи на новинарско прашање дали смета дека новата Декларација на комисијата за надворешни работи на Бугарското собрание значи нова провокација, вели дека таа е најдобриот доказ дека бугарските барања немаат крај, а клучниот проблем е што владата на СДСМ и ДУИ не ја почитува Декларацијата изгласана во македонскиот парламент каде се исцртуваат македонските црвени линии.

dobivaj vesti na viber

Прво со овој предлог на Декларација на комисијата за надворешни работи на Бугарското народно собрание уште еднаш се потврдува тезата дека барањата на Бугарија немаат крај. Тоа е најдобар демант на сите оние изјави кои што беа давани во текот на 2017та година дека прашањата со Бугарија се затворени кога се потпиша таканаречениот Договор за пријателство и добрососедство кој што не е ниту за пријателство, ниту за добрососедство и во кој што Македонија беше понижена, особено македонскиот народ со тоа што се прифати дека македонскиот и бугарскиот народ имаат заедничка односно споделена историја. Така што овие најнови активности на Бугарското народно собрание одат токму во потврда во оваа теза дека бугарските барања немаат крај. Тоа е прво, изјави Николоски.

Второ она кое што многу загрижува е што, да ја потсетам јавноста македонското собрание донесе Декларација во која што беа испишани таканаречените црвени линии кои што владата треба да ги почитува во односите помеѓу Македонија и Бугарија. Ништо од овие црвени линии не е испочитувано. И клучното прашање не е зошто Бугарија носи декларации, тие може какви декларации да си носат, клучното прашање е зошто тие документи кои што македонското собрание ги усвојува и се обврзни, не се почитуваат од владата на СДСМ и ДУИ, нагласи Николоски.

Прикажи повеќе...

Македонија

(Видео) ВМРО-ДПМНЕ бара од власта да ги преиспита тврдењата дека странски држави се вмешани во провокациите кон Македонија

Објавено пред

Државата сериозно да ги преиспита наводите кои и самиот Пендаровски ги кажа дека здруженија, фондации, поединци и агентурни мрежи од странски држави се вмешани во креирањето на сите овие проблеми кои што се случуваат во државата и провокации со директно негирање на Македонија и македонскиот народ.

dobivaj vesti na viber

Ова го истакна потпретседателот на ВМРО-ДПМНЕ, Александар Николоски додавајќи дека Владата потоа ќе треба да излезе со детален извештај со кој што ќе биде информирана македонската јавност.

Понатаму, ВМРО-ДПМНЕ бара од финаниските институции на власта да го проверат финансирањето на дел од бугарските здруженија и внесот на странски пари, а најважно потеклото на тие пати со коишто овие здруженија во државата тераат антимакедонска политика.

Трета работа која што ја бара опозициската партија е државата, поточно владата на Ковачевски и Бујар Османи како премиер и министер за надворешни работи да се заинтересираат за делувањето, целта и постоењето на бугарско здружение во Корча, соседна Албанија каде што во целата област живее мнозинско македонско население.

„Зошто досега не се побарани одговори за ова ниту од Еди Рама, нити од властите во Албанија на кои начин дозволуваат да се негира постоењето на македонското национално малцинство во Албанија кое што таму живее со векови“, праша Николовски.

Додаде дека владата досега нема ниту една посериозна реакција во однос на било кое отворено негирање на македонската нација, историја и јазик. Затоа постојат македонски институции и тие мора да се спротистават на отворената кампања против Македонија.

ВМРО-ДПМНЕ порача до Македонската влада да побара доследно спроведување на пресудите добиени во судот за човекови права во Стразбур во насока на заштита и признавање на засебноста на Македонците во Бугарија, нивното право на здружување, нивното право на учество на избори, нивното право на образование на мајчин јазик како и нивното право на национално определување како Македонци. Должност е на Македонија да се грижи со сета сила и аргументи за правото на сите Македонци каде и да се наоѓаат, вели Николовски.

Прикажи повеќе...

Најново

Спорт7 часа

(Видео) Ѓоковиќ во солзи ја прослави победата, плачеа и фановите

Новак Ѓоковиќ е шампион на Австралија Опен и повторно прв на АТП листата. Српскиот тенисер ја освои Австралија една година...

Македонија8 часа

(Видео) ВМРО-ДПМНЕ бара од власта да ги преиспита тврдењата дека странски држави се вмешани во провокациите кон Македонија

Државата сериозно да ги преиспита наводите кои и самиот Пендаровски ги кажа дека здруженија, фондации, поединци и агентурни мрежи од...

Македонија9 часа

Полицијата упадна во над 200 локали и казина, приведени се лица за дрога и оружје

Синоќа по полноќ до 4 часот утринава, полицицијата спроведе акциска контрола во угостителски објекти на 272 локации. Во контролата беа...

Свет11 часа

По терористичките напади Израел размислува да им дозволи на цивилите да носат оружје

Кабинетот за безбедност на Израел одобри мерки со кои на Израелците ќе им се овозможи носењето оружје по двата одделни...

Свет11 часа

(Видео) Дронови нападнаа воена база во Иран

Со беспилотни летала извршен е напад врз воена фабрика во градот Исфахан во Иран, соопшти официјален Техеран. „Експлозијата се случи...

Македонија12 часа

Ќучук: Надворешни фактори не сакаат да бидеме во добри односи со Северна Македонија

Има надворешни фактори кои не сакаат Бугарија и Северна Македонија да бидат во добри односи. Тоа се сите оние луѓе...

Свет12 часа

Нетанјаху: Не сакаме ескалација, но подготвени сме на секое сценарио

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху најави силен и цврст одговор на тероризмот по двата палестински напади во источен Ерусалим, од кои...

Свет12 часа

Зеленски воведе санкции за 185 комапнии и поединци кои ја поддржуваат Москва

Украинскиот претседател Володимир Зеленски воведе санкции за 185 компании и поединци кои ја поддржуваат руската војна, која трае веќе 12...

Свет12 часа

Земјотрес од 5,9 степени го погоди Иран, најмалку тројца загинати и стотици повредени

Најмалку три лица загинаа, а стотици се повредени во земјотресот со јачина од 5,9 степени според Рихтеровата скала што го...

Македонија1 ден

Место да ја плукате и мразите Македонија, подобрете го стандардот, за 30 отсто е намален бројот на жители во Бугарија, порача Мицкоски

Лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски ги повика македонските власти да престанат со аматеризмот кога се работи за македонско – бугарските...

Топ1 ден

Возачот кој прегази пензионер на пешачки во Бутел имал 17-години и возел брзо, обвинителството побара притвор

Обвинителството објави нови детали за синоќешната сообраќајна несреќа во скопската населба Бутел, каде што животот го загуби пешак. Од тука...

Свет1 ден

(Видео) 13-годишно дете стои зад денешниот напад во Ерусалим

Две лица се ранети денес при пукање во нов напад во источен Ерусалим, соопшти израелската полиција и го оквалификува како...

Македонија1 ден

Мицкоски во униформа: Басните за 2001-ва Али да му ги раскажува на Ковачевски

Басни за 2001-ва Али Ахмети да му раскажува на Ковачевски, напиша на социјалните мрежи, првиот човек на ВМРО-ДПМНЕ, Христијан Мицкоски...

Македонија1 ден

Бугарската комисија за надворешна политика усвои декларација: „Осуда за насилството врз Бугарите во Северна Македонија“

Бугарската собраниската Комисија за надворешна политика усвои декларација за Македонија која ќе се достави на гласање во пленарната сала. Документот, како...

Македонија1 ден

Ахмети од Тетово: Мицкоски гледал војна само на телевизија

Мицкоски гледал војна само на телевизија, рече претседателот на ДУИ, Али Ахмети од Тетово, откако претходно првиот човек на ВМРО-ДПМНЕ...

Свет2 дена

Објавена снимка од полицајците во Мемфис кои брутално претепаа афроамериканец

Пет сега поранешни полицајци од американскиот град Мемфис се обвинети за убиството на 29-годишниот Тир Николс, афроамериканец кој беше претепан...

Свет2 дена

Светот го осудува масакрот во Ерусалим

Обединетите нации и неколку земји го осудија нападот на палестински вооружен напаѓач на периферијата на Ерусалим во близина на синагога...

Свет2 дена

(Видео) Терористички напад во Ерусалим, најмалку седум мртви

Најмалку седум лица загинаа во терористички напад вечерва во населбата Неве Јаков во Ерусалим, додека уште 10 се повредени. –...

Свет2 дена

Гутереш: Социјалните мрежи се соучесници во ширењето на екстремизмот и расизмот

Генералниот секретар на ОН Антонио Гутереш денеска изјави дека социјалните мрежи и оние кои се рекламираат на нив се соучесници...

Свет2 дена

Кина: Америка е земја насилник која ги крши правилата

Кина денеска остро го критикуваше Вашингтон на состанокот на Светската трговска организација (СТО), нарекувајќи ги САД унилатерален насилник и земја...