Контакт

Македонија

Се најавуваат нови дождови – опасност од излевање на реките, свлечишта и одрони

Објавено пред

Според информациите добиени од Регионалните центри за управување со кризи, засега состојбата со водотеците е стабилна, има зголемувања на водостојот, но нема значителни излевања. Сè уште е актуелно предупредувањето за внимателно движење покрај водотеците, суводолиците и во клисурите поради можност од појава на големи води, излевања, свлечишта и одрони. Се очекува врнежите да продолжат, со посилен интензитет на југот и југоистокот од земјата.

РЦУК – Скопје известува дека по остварените контакти со лицата надлежни за состојбата на терен со врнежи од снег и дожд, добиена е информација дека на територијата на РЦУК – Скопје нема поплави и нема недостапност на патиштата поради наноси на снег. Во општина Сарај во текот на утринските часови дошло до мало излевање на реката Вардар во реонот на с. Рашче, при што малку бил поплавен локалниот пат. Состојбата околу 12 часот е нормализирана и по патот се одвива сообраќај. Од дежурната служба при ЈП „Водовод и канализација“ добиено е известување дека каптажата Рашче не е загрозена. Од ЈП „Водовод“ известуваат дека нивни екипи со цистерни и вакуум-цистерни работеле на исцрпување на водата на критичните места во градот каде што во вакви ситуации најчесто се собира поголемо количество вода. Во моментот состојбата е нормализирана. На телефонот 195 примиено е едно известување за паднато дрво. Пријавата била проследена до одговорните во ЈП „Паркови и зеленило“ за понатамошна надлежност и постапка. Од ЕВН – Скопје добиено е известување дека сите појавени дефекти се отстрануваат релативно бргу и не се регистрирани поголеми и подолготрајни испади и прекини во снабдувањето со електрична енергија.

РЦУК – Битола известува дека од обилните врнежи од дожд на подрачјето на општина Битола зголемено е нивото на реката Драгор и има опасност од нејзино излевање кај Довлеџик, каде што се наоѓа пумпна станица на ЈКП „Водовод“ за вода за пиење за дел од градот Битола. Во текот на вчерашниот ден и денес со соодветна механизација интервенираат ЈКП „Водовод“ и ЈКП „Нискоградба“ (се прави насип крај реката Драгор како превентива за престојните дождови). Таа интервенција е приоритетна зашто имало опасност дел од градот да остане без вода. Од ЈКП „Водовод“ известиле дека во моментот состојбата е под контрола, но екипите ќе останат на терен и ќе ја следат состојбата.

Во с. Породин кај живинарската фарма се интервенира со 3 пумпи за вода од ДЗС – Битола. Има потреба од интервенција и на градежна машина за расчистување на реката од горниот тек, па сè до мостот на влезот од селото. Снабдувањето со електричана енергија и вода е редовно, освен во селата Буково и Горно Орехово, кои се без напојување со електрична енергија.

РЦУК – Струмица известува дека од досегашните врнежи нема појава на полавени површини или објекти, водостоите на речните корита се зголемени, но во рамките на речните корита и нема излевања. Во општина Конче има излеаност на реката Клакавица на неколку места од коритото, но без штета. Исто така, има наносен материјал од помал обем на неколку места на главниот пат и неколку сообраќајници што ги поврзуваат селата во тој регион, особено во с. Горни Липовиќ, но мехзнизацијата е пуштена на терен за да го отстрани наносот.

РЦУК – Охрид известува дека во општина Македонски Брод има мали излевања на реката Треска по должината на течението и поплавени се земјоделски површини и ливади. Во општина Кичево, екипа од ЈП „Комуналец“ – Кичево со градежна машина на 10.1.2021 година, во периодот од 16.30 до 18 часот расчистувале заглавени дрва под мостот на реката Треска на влезот во с. Србјани. ТППЕ Кичево на 10.1.2021 година имале техничка интервенција за исцрпување вода од поплавени куќи на улицата Прилепска во Кичево.

Екипа составена од вработени од ПО РЦУК – Кичево на 10.1.2021 година извршиле увид на локалниот пат кон излетничкото место Крушино и с. Кнежино и било утврдено дека има голема количина каллива вода, која се движи по коловозот. На повеќе места се забележува можност за појава на лизгање земјиште, од што може да се оштети патот. Исто така, извршена е обиколка на течението на реката Треска и било утврдено дека има излевање на реката Треска од двете страни кај мостот кај с. Бигор Доленци. Поплавени се необработени ниви.

Во општина Дебар и Центар Жупа од 10.30 часот на 10.1.2021 година до 4.30 часот на 11.1.2021 година имало прекин во електроснабдувањето поради оштетени далноводи во општина Маврово – Ростуше. Нивото на реката Радика е покачено, но нема излевање. ЈКП „Стандард“ препорачува водата за пиење да се преврива поради заматеност на изворот во с. Росоки. Околу 8.30 часот нормализиран е патниот сообраќај на регионалниот пат Дебар – Маврово.

РЦУК – Тетово известува дека во моментот со еден багер од општина Тетово се работи на расчистување наноси од Порјска Река кај с. Порој на патот Тетово – Јажинце. Багерот интервенирал и во Голема Речица, каде што имало помали наноси, а во моментот е во с. Факише и се работи на санирање на речното корито на реката Пена, каде што има опасност од нејзино излевање.

Во ЕЛС Јегуновце состојбата е алармантна, водостојот на реката Вардар е на критично ниво и можно е излевање. Во ЕЛС Брвеница нивото на реките е зголемено и во с. Брвеница со еден багер од општината се интервенира на речното корито на реката Темишница за да не дојде до излевање. Во ЕЛС Боговиње реката во с. Камењане го поплавила локалниот пат на влез во селото во должина од 100-ина метри. По должината на регионалниот пат кај с. Палчиште излеан е каналот за наводнување и екипа на ЈКП „Шар“ – Боговиње е на терен за саниране на штетите. Во општина Гостивар без напојување со електрична енергија е селото Горно Јеловце.

Во општина Маврово Ростуше известуваат дека од 10.30 часот на 10.1.2021 година до 4.30 на 11.1.2021 година без напојување со електрична енергија биле селата Скудриње, Присојница, Хаџиевци, Ростуше, Велебрдо, Требиште, Видуше и Жировница. Од страна на ЕЛС „Маврово“ пријавено е до ЕВН и се работи за отстранување на дефектот. Во моментот струја има, но со повремени прекини. Патот Маврово – Галичник е во целосен прекин поради висока снежна покривка (ова е случај секоја година за време на снежни врнежи).

РЦУК – Велес известува дека во општините Велес, Чашка и Градско врне слаб дожд со повремени краткотрајни прекини. Во изминатите 3 дена како последица од врнежи не се пријавени прекини во снабдувањето со електрична енергија, вода и излевање реки. На подрачјето на општините Неготино и Демир Капија зголемено е нивото на реката Бошавица во Демир Капија, но нема излевање. Коритото на браната „Дренска“ во општина Демир Капија е наполнето но до нивото што не предизвикува излевање. Во општина Кавадарци, поради дефект, без напојување со електрична енергија се селата Дреново, Фариш, Голеш и Шешково, делот околу старата автобуска, улицата Илинденска, зелениот пазар и улицата Пано Mударо.

РЦУК – Штип известува дека на територијата што ја покрива ПОРКОА РЦУК – Штип состојбата е редовна. РЦУК – Куманово известува дека поради обилните врнежи од дожд, зголемени се водостоите на реките што се влеваат во реката Пчиња (Градшница и Петрошница) поради што има излевање на реката Петрошниоца помеѓу селата Макреш и Војник.

Излеани се Крива Река кај селата Белјаковце, Довезенце, Јажинце и Клечовце и реката Пчиња кај селата Шупли Камен, Пчиња и Студена Бара. По течението на реката Пчиња поплавено е претежно земјоделско земјиште, 7-8 викендички и 3-4 индивидуални куќи за живеење – претежно помошни објекти. Поплавен е и дел од обработливо земјоделско земјиште во атарот на селата Шупли Камен, Јачинце, Довезенце, Клечовце, Пчиња и Студена Бара. Специфичен пробле,м кој битно влијае на излевањето на реката Крива, претставува претходно полупаднатиот мост, кој ги дели селата Горно и Долно Довезенце, кој ја блокира водата што се заезерува и се излева од речното корито кон с. Јачинце. Оштетен е и постојниот мост со цевки Ф-1000, кој е на реката Пчиња од Шупли Камен кон с. Клечовце по течението кај Визијана.

Зголемен е и протокот на реката Пчиња во општината Старо Нагоричане поради зголемен водостој во Србија, како и низводно поради вливот и зголемениот проток на реките Бистрица, Алгушница, Петрошница. Во моментот од страна на АД „Кумановско Липковско Поле“ се преземаат дејства за отстранување на вегетацијата и правење насипи на реката Пчиња кај с. Војник и Ветуница во атарот на општина Ранковце. Во општина Ранковце кај с. Ветуница има изместено 2 пропуста, а на Ветуничка Река срушен е мостот на регионален пат во с. Ветуница кај мастото наречено Маркова Куќа. Претставници од Општината ќе извршат увид во текот на денот. Во с. Гиновце дотекла вода од суводолица, која се има излеано на локален земјен пат и кон неколку ниви во близина. Надлежните од Општина Ранковце ќе преземат мерки за санирање на состојбата.

Во општина Кратово, кај с. Трновац, каде што Кратовска Река се влева во Крива Река, има однесено насип и патот е поткопан.
Излеана е и Крива Река кај с. Куклица и поплавен е дел од патот. Обилните врнежи предизвикале и заматување на водата во градскиот водовод, при што претпријатието за стопанисување со водоводната мрежа врши хлорирање.

Утре ќе преовладува променливо облачно време со локални и послаби врнежи од дожд, а на планините на север од снег. Ќе дува умерен до засилен северен ветер, оосбено по должината на Повардарието, кој ќе се задржи и во следните денови. Поради продор на студена воздушна маса од север, в среда попладне и в четврток ќе има локални врнежи, кои речиси насекаде ќе бидат од снег. В петок и за време на викендот ќе биде многу студено, а температурата во поголем дел од земјата преку целиот ден ќе се задржи под нулата.©Makfax.com.mk Доколку преземете содржина од оваа страница, во целост сте се согласиле со нејзините Услови за користење.

Македонија

Градоначалникот на Центар позитивен на Ковид-19

Објавено пред

Градоначалникот на скопски Центар, Саша Богдановиќ, е позитивен на Ковид-19, а веста ја соопшти на социјалните мрежи.

Почитувани сограѓани,

И покрај заштита за целото време на пандемијата на КОВИД-19, резултатот од тестот кој го…

Posted by Саша Богдановиќ on Среда, 24 февруари 2021

„И покрај заштита за целото време на пандемијата, резултатот од тестот што го направив утринава откога почувствував покачена телесна температура е позитивен. Останувам во домашна изолација и ги следам инструкциите на лекарите.

Вирусот е опасен и непредвидлив. Одржувајте дистанца, носете заштитни маски и почитувајте ги препораките на надлежните институции затоа што само така, сите заедно, можеме да излеземе од борбата против пандемијата“, напиша Богдановиќ на „Фејсбук“.

Прикажи повеќе...

Македонија

Захариева: Се прават напори да ги испорачаме ветените вакцини за Северна Македонија

Објавено пред

Министерот за надворешни работи, Бујар Османи, на враќање од посетата на Париз, денеска, во Софија, оствари средба со својата бугарска колешка Екатерина Захариева.

Како што информираат од Министерството, на средбата биле разгледани актуелностите поврзани со корона-кризата и начините на кои двете земји остваруваат соработка во справувањето со овие предизивици.

„Во оваа пригода Захариева потврди дека се прават напори за изнаоѓање начин за испорака на ветените вакцини за Република Северна Македонија“, се наведува во соопштението за средбата.

Во него се додава и дека на состанокот станало збор за акцискиот план за меѓусебна соработка, можноста за неговата финализација, а во функција на евентуално договарање втора меѓувладина конференција меѓу двете влади, чии копретседавачи се токму министрите Османи и Захариева.

Прикажи повеќе...

Македонија

Османи: Северна Македонија ги чувствува последиците од неуспехот на механизмите за снабдување со вакцини

Објавено пред

Министерот за надворешни работи, Бујар Османи, учествуваше на онлајн-министерскиот состанок на алијансата за мултилатерализам, што на иницијатива на министрите за надворешни работи на Франција и на Германија, Жан Ив Ле Дриjан и Хаjко Мас, се одржува на маргините на високиот сегмент на 46. сесија на Советот за човекови права на ООН.

„Република Северна Македонија, со целосно потпирање врз мултилатералните механизми во обезбедувањето вакцини, ги чувствува последиците од севкупниот неуспех да се спроведе на дело она за што силно се залагаме на зборови“, истакна Османи.

Потенцирајќи дека мултилатерализмот останува единствениот можен начин за справување со глобалните предизвици, во своето излагање Османи особено се осврна на влијанието на пандемијата на Ковид-19 врз продлабочувањето на постојната нееднаквост меѓу развиените и земјите во развој, како и врз нарушувањето на човековите права во глобален контекст.

Во делот на дискусијата на тема „Новите предизвици за човековите права, подготвеноста и одговорот за справување со пандемијата“ тој ја нагласи неможноста за еднаков пристап до вакцините како дополнителен фактор што ги влошува состојбите.

Алијансата за мултилатерализам претставува важен форум за промовирање заеднички солуции за глобални предизвици преку зајакнување на мултилатералната соработка. Формирана на иницијатива на францускиот и германскиот министер за надворешни работи во 2019 година, оваа неформална алијанса е отворена за земји што веруваат дека мултилатерализамот е единствена гаранција за меѓународна стабилност и мир, со решавање на предизвиците преку соработка.

Прикажи повеќе...

Најново

Европа10 часа

Истражување: Британскиот сој на вирусот 64 отсто ги зголемува шансите заразените да завршат во болница

Луѓето инфицирани со позаразната варијанта на коронавирусот, која првпат беше откриена во Велика Британија, имаат поголем ризик од хоспитализација, покажа...

Македонија16 часа

13 починати и 725 нови случаи на Ковид-19

Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа се направени 3.342 тестирања, а регистрирани се 725 нови случаи на...

Македонија18 часа

Филипче: Немам информации дали Мијалков се тестирал и дали пријавил самоизолација

Министерот за здравство, Венко Филипче, нема информации за тоа дали поранешниот шеф на тајната полиција Сашо Мијалков се тестирал за...

Топ20 часа

(Видео) Вработени во фабрика за канабис во Кочанско ја продавале дрогата нелегално

Тројца вработени во фабриката за канабис за медицински цели во кочанското село Уларци одгледувале марихуана за продажба на нелегалниот пазар....

Свет21 час

Вакцината на „Синофарм“ е 72,51 процент ефикасна против коронавирусот

Подружницата на „Синофарм“ при Институтот за биолошки производи во Вухан денес објави дека нејзината вакцина против Ковид-19 покажала дека во...

Македонија21 час

Свадбите остануваат забранети

За помош на угостителите може да се разговара, но олабавувањето на мерките и дозвола за организирање свадби, како што бараат,...

Македонија22 часа

Борел: Не се преправаме дека ве сакаме, ќе почнеме преговори со Скопје и Тирана

Европскиот министер за надворешни работи Жозеп Борел изјави дека Европската Унија не се преправа дека го сака Западен Балкан во...

Свет23 часа

СЗО: Три нови видови коронавирус се шират низ светот од минатата година

Според податоците на СЗО, низ светот се шират три нови видови коронавирусот од минатата година. Од СЗО информираат дека новиот...

Македонија23 часа

СДСМ: Институциите покажаа капацитет за обезбедување на правдата

Христијан Мицкоски, бранителот на криминалот и потрчко на Никола Груевски и Сашо Мијалков, вчера доживеа нов пораз откако институциите покажаа...

Македонија1 ден

Денеска ќе пристигне втората пратка вакцини од Србија

Денеска треба да пристигне втората пратка од вакцините на „Фајзер“, што ќе ја достави Србија. Министерот за здравство, Венко Филипче,...

Свет1 ден

(Видео) Тајгер Вудс се бори за живот по тешка сообраќајна несреќа во Лос Анџелес

Најдобриот голфер Тајгер Вудс се бори за живот по тешка сообраќајна несреќа што се случи денеска во близина на Лос...

Македонија1 ден

Мијалков однесен во домашен притвор на Водно

Во полициски автомобил со затемнети стакла Сашо Мијалков беше изнесен од Обвинителството за гонење организиран криминал. Автомобилот беше во придружба...

Македонија2 дена

Русковска: Не верувам дека Мијалков бил болен

Обвинителката Вилма Русковска рече дека е среќна што ексдиректорот на УБК, Сашо Мијалков, сам се пријавил во Обвинителството. Таа објасни...

Македонија2 дена

И без сознанија за бегство, одреден куќен притвор за Миле Јанакиески

Определен нов куќен притвор за ексминистерот Миле Јанакиески за предметот ТНТ откога обвинителите забележале дека не може да му го...

Македонија2 дена

( Видео) Заев: Мијалков избега и тоа што се појави не е олеснителна околност

Правдата е обезбедена и ќе ја има повеќе и почесто и ќе следува ваков одговор кога некој ќе сака да...

Македонија2 дена

Мијалков се појави во Обвинителството, тврди дека бил во изолација

Ексдиректорот на УБК, Сашо Мијалков, по два дена, попладнево сам се појави во Обвинителството за организиран криминал во Скопје за...

Македонија2 дена

(Видео) „Ова е објавување војна“ – роднините на осудените во „Монструм“ најавија протест

Бедри Ајдари, братот на осудениот во „Монструм” Фејзи Азири, повика на протести поради казните изречени од кривичниот суд. Тој по...

Македонија2 дена

Мицкоски: Бегството на Мијалков беше договорено, време е за техничка влада

Дадовме 24 часа вашата истрага да даде резултат, ама договорено беше бегството на Мијалков, изјави лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Христијан Мицкоски,...

Македонија2 дена

(Видео) Тројца обвинети во „Монструм“ добија доживотен затвор, двајца од нив се во бегство

Тројца обвинети во случајот „Монструм“ се осудени на доживотен затвор, двајца на 9 и 15 години, а еден е ослободен....

Македонија2 дена

Радев: 100.000 граѓани во Македонија имаат бугарско државјанство, да се почитуваат нивните права

Бугарскиот претседател, Румен Радев, повикува на навремен одговор од одговорните институции во Бугарија и Македонија за проблемите со кои се...

Досие