Контакт

Независна Новинска Агенција МАКФАКС

Ул. 11 Октомври Бр. 33-а, 1000 Скопје, Р. Македонија
Тел: 078/499-783
E-mail: [email protected]