ЛЕД осветлување, нов изглед на Тасино Чешмиче и ИТ систем за поздрава животна средина – приоритети на центарци

ЛЕД осветлување, нов изглед на Тасино Чешмиче и ИТ систем за поздрава животна средина – приоритети на центарци

Реконструкција и модернизација на јавното осветлување со воведување ЛЕД технологија, изградба на водовод, на атмосферска и на…