Македонија целосно подготвена за НАТО, започнаа редовните билатерални консултации со Алијансата

Македонија целосно подготвена за НАТО, започнаа редовните билатерални консултации со Алијансата

  „Република Македонија е целосно подготвена за преземање на обврските и одговорностите кои произлегуваат од членството во…