Контакт

Црна хроника

Царинска управа во декември поднесе 17 кривични пријави против 9 правни и 27 физички лица

Објавено пред

Постапувајќи по констатираните неправилности, Царинската управа на Република Македонија во декември 2009 година до надлежните јавни обвинителства поднесе 17 кривични пријави против 9 правни и 27 физички лица

Кривичните пријави се поднесени поради постоење на основано сомнение за сторени кривични дела царинска измама, криумчарење, фалсификување на знаци за вредност, увоз или пуштање во промет на акцизна стока, неовластено производство и промет со општоопасни материи и фалсификување исправа.  Седум кривични пријави се поднесени против седум правни и седум физички лица за сторено кривично дело „Царинска измама“, од кои:Една кривична пријава е поднесена против правно лице од Тетово и неговото одговорно лице, државјанин на Република Турција, поради тоа што избегнале плаќање на царински и други давачки во вкупен износ од 2.008.684,00 денари, со приложување на лажни фактури во кои вредноста на стоката е прикажана значително пониска.  Имено, осомничените, со единаесет царински декларации во текот на 2007 година пријавиле за увозно царинење кондиторски производи со потекло од Турција. Поради постоење на основано сомнение дека во фактурите не е прикажана вистинската вредност на стопката, Царинската управа ги испрати предметните фактури на проверка кај царинската служба на Турција, која повратно информираше дека истите се разликуваат од фактурите издадени од страна на извозникот и тоа наместо прикажаниот износ на царинскиот орган од вкупно 150.704 евра, истата изнесува вкупно 255.255 евра. Со решенија во управна постапка, правното лице е задолжено да ја плати разликата на избегнатите давачки.Една кривична пријава е поднесена против правно лице од Тетово и неговото одговорно лице, македонски државјанин, поради тоа што избегнале плаќање на царински и други давачки во вкупен износ од 376.784,00 денари, со приложување лажен доказ за потекло ЕУР1. Имено, осомничените, со три царински декларации во текот на 2008 година, увозно оцариниле разна стока со турско потекло, за која приложиле лажен доказ за потекло- ЕУР.1, врз чија основа стоката се стекнала со преференцијален третман и намалени царински давачки. Поради постоење на основано сомнение дека доказот за потекло е лажен, Царинската управа го испрати истиот на проверка кај царинската служба на Република Турција, која повратно информираше дека е лажен. Со решенија во управна постапка, правното лице е задолжено да ја плати разликата на избегнатите давачки. Една кривична пријава е поднесена против правно лице од Тетово и неговото одговорно лице, македонски државјанин, поради тоа што избегнале плаќање на царински и други давачки во вкупен износ од 317.335,00 денари со приложување на лажни фактури во кои вредноста на стоката е прикажана значително пониска. Имено, осомничените, со деветнаесет царински декларации во текот на 2008 година, пријавиле за царинење разна стока за која при спроведување на увозната царинска постапка приложиле фактури со помал износ за транспортни и манипулативните трошоци, кои согласно Царинскиот закон, се вклучуваат во царинската основица за пресметка на увозните давачки. По извршената проверка на сметководствената евиденција од страна на Одделението за контрола на трговски друштва, пронајдени се фактури за реалните транспортни трошоци на стоката кои се разликуваат од фактурите прикажани на царинскиот орган. Истовремено со една царинска декларација е утврдено погрешно распоредување на стока во тарифна ознака, односно наместо пријавената тарифна ознака со стапка на царина од 6%, истата се распоредува во тарифна ознака со стапка на царина од 17,5%. Со решенија во управна постапка, правното лице е задолжено да ја плати разликата на избегнатите давачки.Една кривична пријава е поднесена против правно лице од Тетово и неговото одговорно лице, македонски државјанин, поради тоа што избегнале плаќање на царински и други давачки во вкупен износ од  195.882,00 денари со приложување на лажна фактура во која вредноста на стоката е прикажана значително пониска. Имено, осомничените, со една царинска декларација во ноември 2009 година започнале постапка на увоз на балони со потекло од Италија. При детален преглед на товарното моторно возило и стоката пронајдени се непријавени 2.689.130 балони и 1.303 пумпи за балони, со вредност од 993.983,00 денари. Непријавената стока е привремено одземена.Една кривична пријава е поднесена против правно лице од Битола и неговото одговорно лице, поради тоа што избегнале плаќање на царински и други давачки во вкупен износ од 188.892,00 денари, со приложување лажен доказ за потекло. Имено, осомничените, со една царинска декларација во текот на 2008 година, увозно оцариниле разна стока увезена од Грција, за која приложиле лажен доказ за потекло – изјава во фактура, врз чија основа стоката се стекнала со преференцијален третман и наплатени се увозни давачки во намален износ. Поради постоење на основано сомнение дека доказот за потекло е лажен, Царинската управа го испрати истиот на проверка кај царинската служба на Република Грција, која ги потврди сомнежите на Царинската управа на Република Македонија. Со решение во управна постапка, правното лице е задолжено да ја плати разликата на избегнатите давачки.Една кривична пријава е поднесена против правно лице од Скопје и неговото одговорно лице македонски државјанин, поради тоа што избегнале плаќање на царински и други давачки во вкупен износ од  141.913,00 денари со приложување на лажна фактура во која вредноста на стоката е прикажана значително пониска.  Имено, осомничените, со една царинска декларација во декември 2009 година, започнале постапка на увоз на стока со потекло од Република Турција. При детален преглед на товарното моторно возило и стоката, покрај пријавената пронајдени се и 93.330 метри непријавен телекомуникациски кабел и 1.600 сијалици, во вкупна вредност од 778.053,00 денари. Непријавената стока е привремено одземена.Една кривична пријава е поднесена против правно лице од Прилеп и неговото одговорно лице, македонски државјанин, поради тоа што избегнале плаќање на царински и други давачки во вкупен износ од  103.772,00 денари со приложување на лажна фактура во која вредноста на стоката е прикажана значително пониска.  Имено, осомничените, со една царинска декларација во текот на 2009 година пријавиле за царинење текстилни производи и обувки увезени од Пакистан, при што  приложиле лажна фактура со пониска цена и основица за пресметка на увозните давачки, а со тоа избегнале плаќање на вистинскиот износ на царинските давачки. Одделението за контрола на трговски друштва изврши контрола на сметководствената и книговодствена евиденција на правното лице, при што е пронајдена документација во кои вредноста на стоката е повисока, односно наместо прикажаниот износ на царинскиот орган од 2.370,00 американски долари истата изнесува вкупно 7.918,00 американски долари. Со решение во управна постапка, правното лице е задолжено да ја плати разликата на избегнатите давачки.Шест кривични пријави се поднесени против едно правно лице и 10 физички лица, македонски државјани, за сторено кривично дело „,Криумчарење“, од кои:Една кривична пријава е поднесена против македонски државјанин од Кавадарци, затоа што на 27.11.2009 година на царинската испостава Деве Баир – влез во Република Македонија, управувајќи товарно моторно возило со македонски регистарски ознаки, се обидел да внесе 76 комплети непријавени бандажи со употребувани гуми и 142 употребувани гуми за товарни и патнички моторни возила. На овој начин пријавениот, со намера да ја избегне царинската контрола, се обидел да пренесе стока во вредност од 420.877,00 денари.Една кривична пријава е поднесена  против четири македонски државјани од Скопје, Гевгелија и Кавадарци, затоа што на 07.12.2009 година преку граничниот премин Богородица – влез во Република Македонија,се обиделе нелегално да пренесат 216 грама златен, 479 грама сребрен накит и машини за изработка и обработка на накит, пронајдени при детален преглед на возилото со бугарски регистарски ознаки и личен претрес на патниците. На овој начин пријавените, со намера да ја избегнат царинската контрола, се обиделе да пренесат стока во вредност од 388.175,00 денари. Пронајдениот накит беше предаден на вештачење во Златара „Рубин“-Скопје, од каде е добиено стручно мислење дека златниот накит е со финост од 585 промили и на сребрениот од 925 промили.Една кривична пријава е поднесена против македонски државјанин од Тетово, правно лице од Тетово и одговорното лице во правното лице, затоа што на 09.12.2009 година на граничниот премин Табановце автопат – влез во Македонија се обидел нелегално да внесат 29 нови врати и 38 нови рамки за врати. Стоката била откриена при детален преглед на товарно моторно возило со македонски регистарски ознаки, сопственост на правното лице од Тетово, а управувано од  првопријавеното лице. На овој начин пријавените, со намера да ја избегнат царинската контрола, се обиделе да пренесат стока од поголема вредност  во износ од 295.010,00 денари.Една кривична пријава е поднесена против македонски државјанин од Гевгелија, затоа што на 26.11.2009 година на влез во Република Македонија на граничниот премин Табановце, управувајќи  товарно моторно возило со чешки регистарски ознаки се обидел да внесе 69  употребувани стари фотоапарати и камери. Стоката била пронајдена во картонски кутии, при детален преглед на возилото. На овој начин осомничениот со намера да ја избегне царинската контрола, се обидел да пренесе стока во вредност од 284.798,00  денари.Една кривична пријава е поднесена против македонски државјанин од Скопје, затоа што на 08.12.2009 година на граничниот премин Табановце-автопат- влез во Република Македонија, управувајќи патничко моторно возило со швајцарски регистарски ознаки, се обидел нелегално да пренесе 7 електрични пумпи за вода марка „ЦАЛПЕДА“. На овој начин пријавениот, со намера да ја избегне царинската контрола, се обидел да пренесе стока во вредност од 166.495,00 денари.Една кривична пријава е поднесена против српски државјанин, затоа што на 06.12.2009 година на граничниот премин Блаце – влез во Република Македонија,како возач на патничко моторно возило со германски регистарски ознаки, се обидел нелегално да пренесе 88 текстилни производи и ремени, за кои износот на увозните и други давачки изнесува 103.540,00 денари.Една кривична пријава е поднесена против тројца македонски државјани сите од Скопје, за сторено кривично дело „Фалсификување на знаци за вредност“. Имено, по откривањето на обидот за криумчарење на фалсификувани судски марки на 13.11.2009 година на царинската испостава Јажинце, Царинската Управа превзеде натамошни дејствија и откри уште три лица инволвирани во продажбата на фалсификувани таксени марки со намера истите да ги употребат и да ги продаваат како вистински, со што сториле кривично дело „Фалсификување на знаци за вредност“.Една кривична пријава е поднесена против македонски државјанин  за сторено кривично дело „Увоз или пуштање во промет на акцизна стока“, затоа што на 12.11.2009 година на влез во Република Македонија преку граничниот премин Табановце при детална контрола на  товарно моторно возило со кое управувал осомничениот помеѓу подот на приколката и дното на контејнерот натоварен на приколката, биле пронајдени 33 штеки цигари марка „Марлборо“ и „Карелиа Слимс“, без контролни маркици,  во вкупна вредност од 25.860,00 денари, со што бил направен обид за избегнување на плаќање на давачки во вкупен износ 42.411,00 денари. Една кривична пријава е поднесена против македонски државјанин за сторено кривично дело ,,Неовластено производство и промет со општоопасни материи“, затоа што на 27.12.2009 година на граничниот премин Јажинце – на влез во Република Македонија, при детален преглед на патничко моторно возило, сопственост на друго лице од Гостивар, а управувано од пријавениот биле пронајдени 856 пиротехнички производи-петарди. На ваков начин пријавениот непрописно пренесувал пиротехнички средства, кои можат да предизвикаат општа опасност за животот на луѓето.Една кривична пријава е поднесени против правно лице од Скопје и пет физички лица за сторено кривично дело „Фалсификување исправа“. Имено, правното лице во текот на 2006, 2007 и 2008 година спровело 57 извозни постапки на текстилни производи при што се поднесени докази за потекло, ЕУР 1 и изјави во фактура, врз чија основа било остварено право на извоз на стока со македонско преференцијално потекло. Поради соновано сомнение во веродостојноста на доказите за потекло, Царинската управа спроведе истрага при што е утврдено дека доказите за потекло не се веродостојни, односно дека осомничените, со допишување во рубриките на уверенијата за движење и на фактурите, извршиле преправки на 50 уверенија за движење ЕУР 1 и на 7 изјави во фактура, со што била опфатена и стока која не се стекнува со преференцијално потекло.©Makfax.com.mk Доколку преземете содржина од оваа страница, во целост сте се согласиле со нејзините Услови за користење.

Црна хроника

Ограбени две цркви во Чучер Сандево

Објавено пред

Во текот на вчерашниот ден пријавени се кражби во црвката „Св. Меркуриј“ во селото Мирковци и во манастирот „Св. Никита“ во селото Горњани, кои се дел од општината Чучер Сандево.

Првата кражба во Мирковци е извршена во периодот помеѓу 3 и 5 декември од страна на неколку лица.

Од полицијата информираат дека одземени се предмети и огревни дрва.

Кражбата во манастирот во селото Горњани се случила во периодот помеѓу 4 и 5 декември од страна на едно лице, кое одзело пари.

МВР вели дека се преземаат мерки за расчистување на случаите.

Прикажи повеќе...

Црна хроника

Скопјанка го пријавила зетот дека се обидел да ја силува

Објавено пред

Дваесет и осумгодишна жена од Скопје пријавила дека во станот во кој живеат сестра ѝ и зет ѝ, зетот се обидел да изврши обљуба врз неа.

Според пријавеното, сестрата во моментот не била во станот.

Од МВР велат дека се преземаат мерки за расчистување на случајот.

Прикажи повеќе...

Црна хроника

Обвинение за извршител на четири кражби на дрзок начин во Скопје

Објавено пред

Основното јавно обвинителство Скопје поднесе обвинителен предлог против едно лице за четири тешки кражби од чл.236 ст.1 т.3 од Кривичниот законик.

Обвинетиот на 18 ноември на автобуската станица на Зелен пазар во Скопје на дрзок начин од една оштетена одзел златен синџир во вредност од 25.000 денари, така што се доближил до неа и ѝ го скинал од вратот. Потоа на 28 ноември на Камен мост од увото на една оштетена со рака скинал златна обетка вредна 15.000 денари, на 1 декември во близина на хотелот „Арка“ на ист начин одзел златна обетка вредна 6.000 денари, а на 3 декември кај Зелен пазар од увото на една оштетена скинал обетка вредна 10.000 денари.

Надлежниот јавен обвинител до Основниот кривичен суд Скопје достави и предлог за продолжување на претходно определената мерка притвор за обвинетиот.

Прикажи повеќе...

Најново

Економија6 часа

(Видео) Деспотовски: Одговорноста за грантовите на Ласкова и на Анѓушев е моја, не избегав ни тогаш ни сега

На сите 320 фирми што досега добиле грантови од Фондот за иновации може да им се залепат етикети дека се...

Македонија6 часа

Одбиено барањето за апанажа на Катица Јанева

Членовите на собраниската Комисија за прашања на изборите и именувањата едногласно го одбија барањето за апанажа на поранешната специјална јавна...

Македонија7 часа

(Видео) Камчев: Филипче ми e пријател и немаше никакви бизнис-зделки со Боки 13

Бизнисменот Орце Камчев по судењето за „Рекет“, запрашан за врските меѓу него и министерот за здравство, Венко Филипче, не сакаше...

Македонија7 часа

Благајник си присвоил пари од касата на „Македонска пошта“

Благајник во подружница на „Македонска пошта“ во Гостивар противправно присвоил за себе парични средства во износ од 1.925.128 денари, кои му...

Македонија8 часа

(Видео) Максим Ацевски најприфатлив предлог за генералан државен ревизор

Пратениците едногласно го прифатија предлогот Максим Ацевски да биде избран за генерален државен ревизор. Предлогот беше усвоен со консензус, без...

Македонија8 часа

(Видео) Камчев: Алчноста на Катица за пари беше клучна во оваа работа

Бизнисменот Орце Камчев по денешното сведочење за случајот „Рекет“ откако излезе од судот уште еднаш потенцираше дека Бојан Јовановски, Катица...

Македонија10 часа

На една од средбите меѓу Јовановски и Камчев бил и министерот Филипче

Бојан Јовановски во предметот за случајот „Рекет“ му поставува прашања на сведокот Орце Камчев во судницата. Јовановски го персира, додека...

Македонија11 час

Боки 13 до Камчев: Oперациите вo „Систина“ не ви се успешни

Присутните се смееја во судницата на рочиштето за случајот „Рекет“ кога Бојан Јовановски почна да го испрашува сведокот Орце Камчев....

Македонија12 часа

Камчев: Не се само Катица и Боки 13, треба да има и други обвинети за „Рекет“

Веќе час и половина сведокот бизнисмен Орце Камчев го дава својот исказ во судот за случајот „Рекет“. Тој, освен кон...

Македонија13 часа

Боки 13 се пожали на здравствената состојба, судијката го опомена дека ќе го извади од судницата

Судијката Васка Николовска-Масевска му рече на обвинетиот Бојан Јовановски, алијас Боки 13, дека ќе го извади од судницата ако говори...

Свет14 часа

Франција втор ден парализирана поради штрајкот

Втор ден продолжува штрајкот во Франција. И денеска нарушен е јавниот превоз, а училиштата се затворени. Синдикатите најавија дека планираат...

Свет14 часа

Меркел во прва посета на Аушвиц, ќе донира 60 милиони долари за Меморијалот

Германската канцеларка Ангела Меркел денеска за првпат ќе го посети Меморијалот Аушвиц-Биркенау, откако ја презеде функцијата пред 14 години. Меркел...

Свет15 часа

150 пожари ја пустошат Австралија

Пожарникари се обидуваат да ги стават под контрола 150-те пожари во Нов Јужен Велс додека силни ветрови го шират чадот...

Свет15 часа

Пентагон размислува да испрати неколку илјади војници на Блискиот Исток

Министерството за одбрана на САД размислува за дополнително распоредување на 4-7 илјади војници на Блискиот Исток за да се спротивстави...

Македонија15 часа

Во кривичниот суд пак ќе се оценува обвинението за организаторите на насилниот упад во Собранието

Во кривичниот суд по вторпат ќе се оценува обвинителниот акт за организаторите на насилниот упад во Собранието од 2017 година...

Свет15 часа

Туск: Брегзит е најтажното искуство за време на мојот мандат

Брегзит е една од најспектакуларните грешки во историјата на Европската Унија, вели Доналд Туск во интервју за „Гардијан“, што е...

Македонија15 часа

Продолжува судењето за „Рекет“, ќе сведочат Орце Камчев и неговата сопруга

Бизнисменот Орце Камчев и неговата сопруга Ана Камчева денеска треба да се појават во кривичниот суд во Скопје како сведоци...

Европа1 ден

Над половина милион луѓе протестираа во Франција, сообраќајот во колапс

Повеќе од 510.000 демонстранти излегоа на улиците на 70 града во Франција во знак на протест против најавените пензиски реформи...

Свет1 ден

САД со обвинение против руски хакери кои во своите операции украле над 100 милиони долари

Американските власти денеска покренаа обвинениe против лидерот на руската криминална група за компјутерски криминал позната како Evil Corp „Зла корпорација“...

Македонија1 ден

Спасовски: Жалам што Обвинителството немаше храброст да одреди притвори за инцидентот во „Александар палас“

Министерот за внатрешни работи, Оливер Спасовски, изрази жалење што Обвинителството немало храброст да одреди притвори за осомничените за пукањето во...

Досие