Контакт

Црна хроника

Царинска управа во декември поднесе 17 кривични пријави против 9 правни и 27 физички лица

Објавено пред

Постапувајќи по констатираните неправилности, Царинската управа на Република Македонија во декември 2009 година до надлежните јавни обвинителства поднесе 17 кривични пријави против 9 правни и 27 физички лица

Кривичните пријави се поднесени поради постоење на основано сомнение за сторени кривични дела царинска измама, криумчарење, фалсификување на знаци за вредност, увоз или пуштање во промет на акцизна стока, неовластено производство и промет со општоопасни материи и фалсификување исправа.  Седум кривични пријави се поднесени против седум правни и седум физички лица за сторено кривично дело „Царинска измама“, од кои:Една кривична пријава е поднесена против правно лице од Тетово и неговото одговорно лице, државјанин на Република Турција, поради тоа што избегнале плаќање на царински и други давачки во вкупен износ од 2.008.684,00 денари, со приложување на лажни фактури во кои вредноста на стоката е прикажана значително пониска.  Имено, осомничените, со единаесет царински декларации во текот на 2007 година пријавиле за увозно царинење кондиторски производи со потекло од Турција. Поради постоење на основано сомнение дека во фактурите не е прикажана вистинската вредност на стопката, Царинската управа ги испрати предметните фактури на проверка кај царинската служба на Турција, која повратно информираше дека истите се разликуваат од фактурите издадени од страна на извозникот и тоа наместо прикажаниот износ на царинскиот орган од вкупно 150.704 евра, истата изнесува вкупно 255.255 евра. Со решенија во управна постапка, правното лице е задолжено да ја плати разликата на избегнатите давачки.Една кривична пријава е поднесена против правно лице од Тетово и неговото одговорно лице, македонски државјанин, поради тоа што избегнале плаќање на царински и други давачки во вкупен износ од 376.784,00 денари, со приложување лажен доказ за потекло ЕУР1. Имено, осомничените, со три царински декларации во текот на 2008 година, увозно оцариниле разна стока со турско потекло, за која приложиле лажен доказ за потекло- ЕУР.1, врз чија основа стоката се стекнала со преференцијален третман и намалени царински давачки. Поради постоење на основано сомнение дека доказот за потекло е лажен, Царинската управа го испрати истиот на проверка кај царинската служба на Република Турција, која повратно информираше дека е лажен. Со решенија во управна постапка, правното лице е задолжено да ја плати разликата на избегнатите давачки. Една кривична пријава е поднесена против правно лице од Тетово и неговото одговорно лице, македонски државјанин, поради тоа што избегнале плаќање на царински и други давачки во вкупен износ од 317.335,00 денари со приложување на лажни фактури во кои вредноста на стоката е прикажана значително пониска. Имено, осомничените, со деветнаесет царински декларации во текот на 2008 година, пријавиле за царинење разна стока за која при спроведување на увозната царинска постапка приложиле фактури со помал износ за транспортни и манипулативните трошоци, кои согласно Царинскиот закон, се вклучуваат во царинската основица за пресметка на увозните давачки. По извршената проверка на сметководствената евиденција од страна на Одделението за контрола на трговски друштва, пронајдени се фактури за реалните транспортни трошоци на стоката кои се разликуваат од фактурите прикажани на царинскиот орган. Истовремено со една царинска декларација е утврдено погрешно распоредување на стока во тарифна ознака, односно наместо пријавената тарифна ознака со стапка на царина од 6%, истата се распоредува во тарифна ознака со стапка на царина од 17,5%. Со решенија во управна постапка, правното лице е задолжено да ја плати разликата на избегнатите давачки.Една кривична пријава е поднесена против правно лице од Тетово и неговото одговорно лице, македонски државјанин, поради тоа што избегнале плаќање на царински и други давачки во вкупен износ од  195.882,00 денари со приложување на лажна фактура во која вредноста на стоката е прикажана значително пониска. Имено, осомничените, со една царинска декларација во ноември 2009 година започнале постапка на увоз на балони со потекло од Италија. При детален преглед на товарното моторно возило и стоката пронајдени се непријавени 2.689.130 балони и 1.303 пумпи за балони, со вредност од 993.983,00 денари. Непријавената стока е привремено одземена.Една кривична пријава е поднесена против правно лице од Битола и неговото одговорно лице, поради тоа што избегнале плаќање на царински и други давачки во вкупен износ од 188.892,00 денари, со приложување лажен доказ за потекло. Имено, осомничените, со една царинска декларација во текот на 2008 година, увозно оцариниле разна стока увезена од Грција, за која приложиле лажен доказ за потекло – изјава во фактура, врз чија основа стоката се стекнала со преференцијален третман и наплатени се увозни давачки во намален износ. Поради постоење на основано сомнение дека доказот за потекло е лажен, Царинската управа го испрати истиот на проверка кај царинската служба на Република Грција, која ги потврди сомнежите на Царинската управа на Република Македонија. Со решение во управна постапка, правното лице е задолжено да ја плати разликата на избегнатите давачки.Една кривична пријава е поднесена против правно лице од Скопје и неговото одговорно лице македонски државјанин, поради тоа што избегнале плаќање на царински и други давачки во вкупен износ од  141.913,00 денари со приложување на лажна фактура во која вредноста на стоката е прикажана значително пониска.  Имено, осомничените, со една царинска декларација во декември 2009 година, започнале постапка на увоз на стока со потекло од Република Турција. При детален преглед на товарното моторно возило и стоката, покрај пријавената пронајдени се и 93.330 метри непријавен телекомуникациски кабел и 1.600 сијалици, во вкупна вредност од 778.053,00 денари. Непријавената стока е привремено одземена.Една кривична пријава е поднесена против правно лице од Прилеп и неговото одговорно лице, македонски државјанин, поради тоа што избегнале плаќање на царински и други давачки во вкупен износ од  103.772,00 денари со приложување на лажна фактура во која вредноста на стоката е прикажана значително пониска.  Имено, осомничените, со една царинска декларација во текот на 2009 година пријавиле за царинење текстилни производи и обувки увезени од Пакистан, при што  приложиле лажна фактура со пониска цена и основица за пресметка на увозните давачки, а со тоа избегнале плаќање на вистинскиот износ на царинските давачки. Одделението за контрола на трговски друштва изврши контрола на сметководствената и книговодствена евиденција на правното лице, при што е пронајдена документација во кои вредноста на стоката е повисока, односно наместо прикажаниот износ на царинскиот орган од 2.370,00 американски долари истата изнесува вкупно 7.918,00 американски долари. Со решение во управна постапка, правното лице е задолжено да ја плати разликата на избегнатите давачки.Шест кривични пријави се поднесени против едно правно лице и 10 физички лица, македонски државјани, за сторено кривично дело „,Криумчарење“, од кои:Една кривична пријава е поднесена против македонски државјанин од Кавадарци, затоа што на 27.11.2009 година на царинската испостава Деве Баир – влез во Република Македонија, управувајќи товарно моторно возило со македонски регистарски ознаки, се обидел да внесе 76 комплети непријавени бандажи со употребувани гуми и 142 употребувани гуми за товарни и патнички моторни возила. На овој начин пријавениот, со намера да ја избегне царинската контрола, се обидел да пренесе стока во вредност од 420.877,00 денари.Една кривична пријава е поднесена  против четири македонски државјани од Скопје, Гевгелија и Кавадарци, затоа што на 07.12.2009 година преку граничниот премин Богородица – влез во Република Македонија,се обиделе нелегално да пренесат 216 грама златен, 479 грама сребрен накит и машини за изработка и обработка на накит, пронајдени при детален преглед на возилото со бугарски регистарски ознаки и личен претрес на патниците. На овој начин пријавените, со намера да ја избегнат царинската контрола, се обиделе да пренесат стока во вредност од 388.175,00 денари. Пронајдениот накит беше предаден на вештачење во Златара „Рубин“-Скопје, од каде е добиено стручно мислење дека златниот накит е со финост од 585 промили и на сребрениот од 925 промили.Една кривична пријава е поднесена против македонски државјанин од Тетово, правно лице од Тетово и одговорното лице во правното лице, затоа што на 09.12.2009 година на граничниот премин Табановце автопат – влез во Македонија се обидел нелегално да внесат 29 нови врати и 38 нови рамки за врати. Стоката била откриена при детален преглед на товарно моторно возило со македонски регистарски ознаки, сопственост на правното лице од Тетово, а управувано од  првопријавеното лице. На овој начин пријавените, со намера да ја избегнат царинската контрола, се обиделе да пренесат стока од поголема вредност  во износ од 295.010,00 денари.Една кривична пријава е поднесена против македонски државјанин од Гевгелија, затоа што на 26.11.2009 година на влез во Република Македонија на граничниот премин Табановце, управувајќи  товарно моторно возило со чешки регистарски ознаки се обидел да внесе 69  употребувани стари фотоапарати и камери. Стоката била пронајдена во картонски кутии, при детален преглед на возилото. На овој начин осомничениот со намера да ја избегне царинската контрола, се обидел да пренесе стока во вредност од 284.798,00  денари.Една кривична пријава е поднесена против македонски државјанин од Скопје, затоа што на 08.12.2009 година на граничниот премин Табановце-автопат- влез во Република Македонија, управувајќи патничко моторно возило со швајцарски регистарски ознаки, се обидел нелегално да пренесе 7 електрични пумпи за вода марка „ЦАЛПЕДА“. На овој начин пријавениот, со намера да ја избегне царинската контрола, се обидел да пренесе стока во вредност од 166.495,00 денари.Една кривична пријава е поднесена против српски државјанин, затоа што на 06.12.2009 година на граничниот премин Блаце – влез во Република Македонија,како возач на патничко моторно возило со германски регистарски ознаки, се обидел нелегално да пренесе 88 текстилни производи и ремени, за кои износот на увозните и други давачки изнесува 103.540,00 денари.Една кривична пријава е поднесена против тројца македонски државјани сите од Скопје, за сторено кривично дело „Фалсификување на знаци за вредност“. Имено, по откривањето на обидот за криумчарење на фалсификувани судски марки на 13.11.2009 година на царинската испостава Јажинце, Царинската Управа превзеде натамошни дејствија и откри уште три лица инволвирани во продажбата на фалсификувани таксени марки со намера истите да ги употребат и да ги продаваат како вистински, со што сториле кривично дело „Фалсификување на знаци за вредност“.Една кривична пријава е поднесена против македонски државјанин  за сторено кривично дело „Увоз или пуштање во промет на акцизна стока“, затоа што на 12.11.2009 година на влез во Република Македонија преку граничниот премин Табановце при детална контрола на  товарно моторно возило со кое управувал осомничениот помеѓу подот на приколката и дното на контејнерот натоварен на приколката, биле пронајдени 33 штеки цигари марка „Марлборо“ и „Карелиа Слимс“, без контролни маркици,  во вкупна вредност од 25.860,00 денари, со што бил направен обид за избегнување на плаќање на давачки во вкупен износ 42.411,00 денари. Една кривична пријава е поднесена против македонски државјанин за сторено кривично дело ,,Неовластено производство и промет со општоопасни материи“, затоа што на 27.12.2009 година на граничниот премин Јажинце – на влез во Република Македонија, при детален преглед на патничко моторно возило, сопственост на друго лице од Гостивар, а управувано од пријавениот биле пронајдени 856 пиротехнички производи-петарди. На ваков начин пријавениот непрописно пренесувал пиротехнички средства, кои можат да предизвикаат општа опасност за животот на луѓето.Една кривична пријава е поднесени против правно лице од Скопје и пет физички лица за сторено кривично дело „Фалсификување исправа“. Имено, правното лице во текот на 2006, 2007 и 2008 година спровело 57 извозни постапки на текстилни производи при што се поднесени докази за потекло, ЕУР 1 и изјави во фактура, врз чија основа било остварено право на извоз на стока со македонско преференцијално потекло. Поради соновано сомнение во веродостојноста на доказите за потекло, Царинската управа спроведе истрага при што е утврдено дека доказите за потекло не се веродостојни, односно дека осомничените, со допишување во рубриките на уверенијата за движење и на фактурите, извршиле преправки на 50 уверенија за движење ЕУР 1 и на 7 изјави во фактура, со што била опфатена и стока која не се стекнува со преференцијално потекло.©Makfax.com.mk Доколку преземете содржина од оваа страница, во целост сте се согласиле со нејзините Услови за користење.

Топ

Скопјанец загина при пад на кран кај зградата на ФФМ, оштетени се и две возила

Објавено пред

Скопјанец на возраст од 56-години загинал при работен зафат на зградата на ФФМ во попладневните часови на 20 август.

Како што информираат од МВР, скопјанецот бил вработен во приватна фирма и извршувал работни задачи со кран на зградата на ФФМ, при што во еден момент паднал и од здобиените повреди починал на местото на настанот.

Лекар од брза помош констатирал смрт, а при падот на кранот биле оштетени и две возила „фолксваген голф“ со скопски регистарски ознаки.

Увид извршила екипа од СВР Скопје, а за настанот бил известен државен трудов инспектор и јавен обвинител.

Прикажи повеќе...

Црна хроника

Сообраќајна несреќа во Охрид, 61-годишна жена се здоби со тешки повреди

Објавено пред

Вчера на улицата „Илинденска“ во Охрид се случи сообраќајна незгода помеѓу две патнички возила управувани од охриѓани на 61 и 23-годишна возраст.

Во незгодата со тешки телесни повреди се здобила 61-годишната жена,  а со телесни повреди се здобил мажот од другото возило, по што биле пренесени во болницата „Св.Еразмо“ каде им била укажана лекарска помош.

Увид на местото на настанот извршила увидна екипа од СВР Охрид.

Прикажи повеќе...

Црна хроника

Прилепчанец падна од мотор и заврши во болница со тешки повреди

Објавено пред

Вчера напладне на регионалниот пат Прилеп – Крушево, 46-годишен прилепчанец, со иницијали Е.Р., управувајќи мотоцикл изгуби контрола и падна на коловозот.

Како што соопшти МВР, во незгодата мотоциклистот се здобил со тешки телесни повреди по што бил пренесен во Градската болница Прилеп за укажување на лекарска помош. Увид на местото на настанот извршила увидна екипа од Полициската станица Прилеп.

Прикажи повеќе...

Најново

Топ13 минути

Скопјанец загина при пад на кран кај зградата на ФФМ, оштетени се и две возила

Скопјанец на возраст од 56-години загинал при работен зафат на зградата на ФФМ во попладневните часови на 20 август. Како...

Регион3 часа

Помпео ѝ се закани на Атина со санкции поради иранскиот танкер

САД ќе преземат сѐ што е можно за да спречат иранскиот танкер да достави нафта во Сирија, изјави американскиот државен...

Македонија3 часа

На Богородица и Табановце се чека до 30 минути

Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е зголемен, информираат од Автомотосојузот на Македонија. На граничните премини...

Hitech13 часа

„Фејсбук“ ќе престане да ве следи на интернет, но ќе мора да го побарате тоа

Социјалната мрежа „Фејсбук“ објави дека ќе ја промени својата досегашна политика и ќе им овозможи на корисниците да ги гледаат...

Македонија21 час

(Видео) Јанева по распитот за „Рекет“: Сведок сум и не чувствувам вина

Катица Јанева, по распитот кај обвинителката Вилма Русковска, рече дека таа засега е сведок во случајот „Рекет”. Таа најави дека...

Македонија23 часа

ОЈО отфрли иницијатива на антикорупциската за вработување судски соработник, застарело делото

Надлежен јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Скопје донесе решение за отфрлање на иницијативата за кривично гонење поднесена од Државната...

Македонија23 часа

Спасени две лица што заталкале на Шар Шланина

Полициски службеници спасија двајца браќа на Шар Планина што заталкале упатувајќи се со мотоцикли кон Титов Врв по што планирале...

Македонија24 часа

Почнува трансформацијата на ординациите по општа медицина во ординации по семејна медицина

Специјалистите по семејна медицина од денеска може да почнат постапка за трансформација на своите ординации по општа медицина во ординации...

Македонија1 ден

Изгаснати пожарите кај селата Љубин и Кондово

Локализирани се пожарите што избувнаа вчера кај селата Љубин и Кондово, соопшти полицијата. До пожарот на потегот помеѓу селата Љубин и...

Свет1 ден

Епстејн потпишал тестамент два дена пред самоубиството

Новите судски податоци покажуваат дека милионерот Џефри Епстејн, кој беше вклучен во педофилија, потпишал тестамент само два дена пред самоубиството...

Свет1 ден

Макрон по средбата со Путин: Иднината на Русија е врзана за Европа

По средбата со рускиот претседател Владимир Путин во тврдината Брегансон, францускиот претседател Емануел Макрон истакна дека иднината на Русија е...

Свет1 ден

Коалициската влада на Џузепе Конте пред распаѓање

Италијанскиот премиер Џузепе Конте се очекува, денеска, во 15 часот, по локално време, да поднесе оставка пред Сенатот. Доколку Конте...

Свет1 ден

Британија најави укинување на слободата на движење

Во случај на тврд брегзит или брегзит без договор, на 31 октомври, Велика Британија најави дека ќе ја укине слободата...

Македонија1 ден

На дел од граничните премини задржување до 30 минути

Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е зголемен, соопшти АМСМ во утринскиот извештај. На граничните премини...

Регион2 дена

Според Мета, Албанија не може да биде дел од дијалогот Косово – Србија

Албанскиот претседател Илир Мета вели дека „Албанија не може да биде дел од дијалогот Косово – Србија“. Во изјавата што...

Свет2 дена

Литванија со јод ќе се бори против радијацијата

Литванската влада соопшти дека ќе купи повеќе од четири милиони таблети јод во вредност од 900.000 евра, бидејќи соседна Белорусија...

Регион2 дена

Меркел: Европа ќе биде целосно обединета кога Западен Балкан ќе се приклучи на ЕУ

Европа ќе биде целосно обединета кога Западен Балкан ќе влезе во Европската Унија, рече германската канцеларка Ангела Меркел. Таа ја...

Европа2 дена

Французи зеле 40 килограми песок од Сардинија, се соочуваат со казна до 6 години затвор

Туристи кои зеле како сувенир 40 килограми песок од плажа во Сардинија се соочуваат со затворска казна до 6 години....

Топ2 дена

Расправија за пасишта во Арачиново заврши со пукање, едно лице е рането

Расправија околу пасиштата во Арачиново завршила со пукање, при што едно лице е рането. Како што информира МВР, вчера во...

Топ2 дена

Полицајци фатиле струмичанец додека се обидувал да ограби куќа

Полицајци фатиле струмичанец додека се обидувал да ограби куќа. Според МВР, синоќа во 21:00 часот на улица Панче Пешев во...

Досие