Контакт

Црна хроника

Царинска управа во декември поднесе 17 кривични пријави против 9 правни и 27 физички лица

Објавено пред

Постапувајќи по констатираните неправилности, Царинската управа на Република Македонија во декември 2009 година до надлежните јавни обвинителства поднесе 17 кривични пријави против 9 правни и 27 физички лица

Кривичните пријави се поднесени поради постоење на основано сомнение за сторени кривични дела царинска измама, криумчарење, фалсификување на знаци за вредност, увоз или пуштање во промет на акцизна стока, неовластено производство и промет со општоопасни материи и фалсификување исправа.  Седум кривични пријави се поднесени против седум правни и седум физички лица за сторено кривично дело „Царинска измама“, од кои:Една кривична пријава е поднесена против правно лице од Тетово и неговото одговорно лице, државјанин на Република Турција, поради тоа што избегнале плаќање на царински и други давачки во вкупен износ од 2.008.684,00 денари, со приложување на лажни фактури во кои вредноста на стоката е прикажана значително пониска.  Имено, осомничените, со единаесет царински декларации во текот на 2007 година пријавиле за увозно царинење кондиторски производи со потекло од Турција. Поради постоење на основано сомнение дека во фактурите не е прикажана вистинската вредност на стопката, Царинската управа ги испрати предметните фактури на проверка кај царинската служба на Турција, која повратно информираше дека истите се разликуваат од фактурите издадени од страна на извозникот и тоа наместо прикажаниот износ на царинскиот орган од вкупно 150.704 евра, истата изнесува вкупно 255.255 евра. Со решенија во управна постапка, правното лице е задолжено да ја плати разликата на избегнатите давачки.Една кривична пријава е поднесена против правно лице од Тетово и неговото одговорно лице, македонски државјанин, поради тоа што избегнале плаќање на царински и други давачки во вкупен износ од 376.784,00 денари, со приложување лажен доказ за потекло ЕУР1. Имено, осомничените, со три царински декларации во текот на 2008 година, увозно оцариниле разна стока со турско потекло, за која приложиле лажен доказ за потекло- ЕУР.1, врз чија основа стоката се стекнала со преференцијален третман и намалени царински давачки. Поради постоење на основано сомнение дека доказот за потекло е лажен, Царинската управа го испрати истиот на проверка кај царинската служба на Република Турција, која повратно информираше дека е лажен. Со решенија во управна постапка, правното лице е задолжено да ја плати разликата на избегнатите давачки. Една кривична пријава е поднесена против правно лице од Тетово и неговото одговорно лице, македонски државјанин, поради тоа што избегнале плаќање на царински и други давачки во вкупен износ од 317.335,00 денари со приложување на лажни фактури во кои вредноста на стоката е прикажана значително пониска. Имено, осомничените, со деветнаесет царински декларации во текот на 2008 година, пријавиле за царинење разна стока за која при спроведување на увозната царинска постапка приложиле фактури со помал износ за транспортни и манипулативните трошоци, кои согласно Царинскиот закон, се вклучуваат во царинската основица за пресметка на увозните давачки. По извршената проверка на сметководствената евиденција од страна на Одделението за контрола на трговски друштва, пронајдени се фактури за реалните транспортни трошоци на стоката кои се разликуваат од фактурите прикажани на царинскиот орган. Истовремено со една царинска декларација е утврдено погрешно распоредување на стока во тарифна ознака, односно наместо пријавената тарифна ознака со стапка на царина од 6%, истата се распоредува во тарифна ознака со стапка на царина од 17,5%. Со решенија во управна постапка, правното лице е задолжено да ја плати разликата на избегнатите давачки.Една кривична пријава е поднесена против правно лице од Тетово и неговото одговорно лице, македонски државјанин, поради тоа што избегнале плаќање на царински и други давачки во вкупен износ од  195.882,00 денари со приложување на лажна фактура во која вредноста на стоката е прикажана значително пониска. Имено, осомничените, со една царинска декларација во ноември 2009 година започнале постапка на увоз на балони со потекло од Италија. При детален преглед на товарното моторно возило и стоката пронајдени се непријавени 2.689.130 балони и 1.303 пумпи за балони, со вредност од 993.983,00 денари. Непријавената стока е привремено одземена.Една кривична пријава е поднесена против правно лице од Битола и неговото одговорно лице, поради тоа што избегнале плаќање на царински и други давачки во вкупен износ од 188.892,00 денари, со приложување лажен доказ за потекло. Имено, осомничените, со една царинска декларација во текот на 2008 година, увозно оцариниле разна стока увезена од Грција, за која приложиле лажен доказ за потекло – изјава во фактура, врз чија основа стоката се стекнала со преференцијален третман и наплатени се увозни давачки во намален износ. Поради постоење на основано сомнение дека доказот за потекло е лажен, Царинската управа го испрати истиот на проверка кај царинската служба на Република Грција, која ги потврди сомнежите на Царинската управа на Република Македонија. Со решение во управна постапка, правното лице е задолжено да ја плати разликата на избегнатите давачки.Една кривична пријава е поднесена против правно лице од Скопје и неговото одговорно лице македонски државјанин, поради тоа што избегнале плаќање на царински и други давачки во вкупен износ од  141.913,00 денари со приложување на лажна фактура во која вредноста на стоката е прикажана значително пониска.  Имено, осомничените, со една царинска декларација во декември 2009 година, започнале постапка на увоз на стока со потекло од Република Турција. При детален преглед на товарното моторно возило и стоката, покрај пријавената пронајдени се и 93.330 метри непријавен телекомуникациски кабел и 1.600 сијалици, во вкупна вредност од 778.053,00 денари. Непријавената стока е привремено одземена.Една кривична пријава е поднесена против правно лице од Прилеп и неговото одговорно лице, македонски државјанин, поради тоа што избегнале плаќање на царински и други давачки во вкупен износ од  103.772,00 денари со приложување на лажна фактура во која вредноста на стоката е прикажана значително пониска.  Имено, осомничените, со една царинска декларација во текот на 2009 година пријавиле за царинење текстилни производи и обувки увезени од Пакистан, при што  приложиле лажна фактура со пониска цена и основица за пресметка на увозните давачки, а со тоа избегнале плаќање на вистинскиот износ на царинските давачки. Одделението за контрола на трговски друштва изврши контрола на сметководствената и книговодствена евиденција на правното лице, при што е пронајдена документација во кои вредноста на стоката е повисока, односно наместо прикажаниот износ на царинскиот орган од 2.370,00 американски долари истата изнесува вкупно 7.918,00 американски долари. Со решение во управна постапка, правното лице е задолжено да ја плати разликата на избегнатите давачки.Шест кривични пријави се поднесени против едно правно лице и 10 физички лица, македонски државјани, за сторено кривично дело „,Криумчарење“, од кои:Една кривична пријава е поднесена против македонски државјанин од Кавадарци, затоа што на 27.11.2009 година на царинската испостава Деве Баир – влез во Република Македонија, управувајќи товарно моторно возило со македонски регистарски ознаки, се обидел да внесе 76 комплети непријавени бандажи со употребувани гуми и 142 употребувани гуми за товарни и патнички моторни возила. На овој начин пријавениот, со намера да ја избегне царинската контрола, се обидел да пренесе стока во вредност од 420.877,00 денари.Една кривична пријава е поднесена  против четири македонски државјани од Скопје, Гевгелија и Кавадарци, затоа што на 07.12.2009 година преку граничниот премин Богородица – влез во Република Македонија,се обиделе нелегално да пренесат 216 грама златен, 479 грама сребрен накит и машини за изработка и обработка на накит, пронајдени при детален преглед на возилото со бугарски регистарски ознаки и личен претрес на патниците. На овој начин пријавените, со намера да ја избегнат царинската контрола, се обиделе да пренесат стока во вредност од 388.175,00 денари. Пронајдениот накит беше предаден на вештачење во Златара „Рубин“-Скопје, од каде е добиено стручно мислење дека златниот накит е со финост од 585 промили и на сребрениот од 925 промили.Една кривична пријава е поднесена против македонски државјанин од Тетово, правно лице од Тетово и одговорното лице во правното лице, затоа што на 09.12.2009 година на граничниот премин Табановце автопат – влез во Македонија се обидел нелегално да внесат 29 нови врати и 38 нови рамки за врати. Стоката била откриена при детален преглед на товарно моторно возило со македонски регистарски ознаки, сопственост на правното лице од Тетово, а управувано од  првопријавеното лице. На овој начин пријавените, со намера да ја избегнат царинската контрола, се обиделе да пренесат стока од поголема вредност  во износ од 295.010,00 денари.Една кривична пријава е поднесена против македонски државјанин од Гевгелија, затоа што на 26.11.2009 година на влез во Република Македонија на граничниот премин Табановце, управувајќи  товарно моторно возило со чешки регистарски ознаки се обидел да внесе 69  употребувани стари фотоапарати и камери. Стоката била пронајдена во картонски кутии, при детален преглед на возилото. На овој начин осомничениот со намера да ја избегне царинската контрола, се обидел да пренесе стока во вредност од 284.798,00  денари.Една кривична пријава е поднесена против македонски државјанин од Скопје, затоа што на 08.12.2009 година на граничниот премин Табановце-автопат- влез во Република Македонија, управувајќи патничко моторно возило со швајцарски регистарски ознаки, се обидел нелегално да пренесе 7 електрични пумпи за вода марка „ЦАЛПЕДА“. На овој начин пријавениот, со намера да ја избегне царинската контрола, се обидел да пренесе стока во вредност од 166.495,00 денари.Една кривична пријава е поднесена против српски државјанин, затоа што на 06.12.2009 година на граничниот премин Блаце – влез во Република Македонија,како возач на патничко моторно возило со германски регистарски ознаки, се обидел нелегално да пренесе 88 текстилни производи и ремени, за кои износот на увозните и други давачки изнесува 103.540,00 денари.Една кривична пријава е поднесена против тројца македонски државјани сите од Скопје, за сторено кривично дело „Фалсификување на знаци за вредност“. Имено, по откривањето на обидот за криумчарење на фалсификувани судски марки на 13.11.2009 година на царинската испостава Јажинце, Царинската Управа превзеде натамошни дејствија и откри уште три лица инволвирани во продажбата на фалсификувани таксени марки со намера истите да ги употребат и да ги продаваат како вистински, со што сториле кривично дело „Фалсификување на знаци за вредност“.Една кривична пријава е поднесена против македонски државјанин  за сторено кривично дело „Увоз или пуштање во промет на акцизна стока“, затоа што на 12.11.2009 година на влез во Република Македонија преку граничниот премин Табановце при детална контрола на  товарно моторно возило со кое управувал осомничениот помеѓу подот на приколката и дното на контејнерот натоварен на приколката, биле пронајдени 33 штеки цигари марка „Марлборо“ и „Карелиа Слимс“, без контролни маркици,  во вкупна вредност од 25.860,00 денари, со што бил направен обид за избегнување на плаќање на давачки во вкупен износ 42.411,00 денари. Една кривична пријава е поднесена против македонски државјанин за сторено кривично дело ,,Неовластено производство и промет со општоопасни материи“, затоа што на 27.12.2009 година на граничниот премин Јажинце – на влез во Република Македонија, при детален преглед на патничко моторно возило, сопственост на друго лице од Гостивар, а управувано од пријавениот биле пронајдени 856 пиротехнички производи-петарди. На ваков начин пријавениот непрописно пренесувал пиротехнички средства, кои можат да предизвикаат општа опасност за животот на луѓето.Една кривична пријава е поднесени против правно лице од Скопје и пет физички лица за сторено кривично дело „Фалсификување исправа“. Имено, правното лице во текот на 2006, 2007 и 2008 година спровело 57 извозни постапки на текстилни производи при што се поднесени докази за потекло, ЕУР 1 и изјави во фактура, врз чија основа било остварено право на извоз на стока со македонско преференцијално потекло. Поради соновано сомнение во веродостојноста на доказите за потекло, Царинската управа спроведе истрага при што е утврдено дека доказите за потекло не се веродостојни, односно дека осомничените, со допишување во рубриките на уверенијата за движење и на фактурите, извршиле преправки на 50 уверенија за движење ЕУР 1 и на 7 изјави во фактура, со што била опфатена и стока која не се стекнува со преференцијално потекло.©Makfax.com.mk Доколку преземете содржина од оваа страница, во целост сте се согласиле со нејзините Услови за користење.

Црна хроника

Две скопјанки нападнати и ограбени во Центар

Објавено пред

Две скопјанки вчера во одделни случаи биле нападнати и ограбени во центарот на градот.

Првиот случај бил пријавен во полицијата во 17.30 часот. Имено, како што информираат од МВР, 63-годишната В.Л. од Скопје пријавила дека на подрачјето на Центар две лица физички ја нападнале и и’ одзеле чанта и торба.

Вториот случај, бил пријавен од страна на О.Ѓ. во 20.34 часот која кажала дека во ценатрот на Скопје три лица физички ја нападнале и и’ одзеле чанта.

Од МВР велат дека се преземаат мерки за расчистување на двата случаи.

Прикажи повеќе...

Црна хроника

Нападнат вработен во казино во Бутел

Објавено пред

Вработен во казино во скопската населба Бутел утрово бил физички нападнат на работното место.

„На 25.10.2020 во 05,00 часот било пријавено дека на подрачјето на Бутел во казино едно лице физички го нападнало вработениот и со закана одзело пари“, велат од МВР.

Се преземаат мерки за расчистување на случајот.

Прикажи повеќе...

Црна хроника

Пронајдена граната во Тетово

Објавено пред

Вчера во 13 часот во полицијата било пријавено дека во Тетово на место викано „Кале“ била пронајдена минофрлачка граната од 80 милиметри.

Извршен бил увид на местото на настанот од увидна екипа од СВР Тетово, а од Дирекцијата за заштита и спасување била безбедно подигната, информираат од полицијата.

Прикажи повеќе...

Најново

Македонија8 часа

Во моментов активни над 7.000 случаи на заразени со коронавирус

Бројот на активни случаи во Македонија изнесува 7.408 лица, откако вечерва беа потврдени нови 561 заразени. Најмногу активни случаи има...

Свет8 часа

СЗО: Три дена по ред бројките на новозаразени во светот се рекордни

Светската здравствена организација (СЗО) објави дека во саботата е соборен новиот рекорд во светот кога станува збор за бројот на...

Македонија9 часа

Починаа 22 лица, регистрирани 561 новозаразени

Денеска се регистрирани 561 нови случаи на Ковид 19. Оздравени се 197 пациенти, а починати се 22 лица. Министерството за...

Македонија11 час

(Видео) Членството ќе избира претседател на СДСМ, црвената боја стана партиска

Конгресот на СДСМ ги усвои измените и дополнувањата на статутот на партијата, информираше партискиот претседател, Зоран Заев на прес-конференција по...

Регион12 часа

Борисов позитивен на коронавирус

Бугарскиот премиер Бојко Борисов на својот Фејсбук профил објави дека е позитивен на коронавирусот. „Иако РЗИ официјално го укина мојот...

Регион14 часа

Жртвите се скриле во „контејерот на смртта“ во Србија, планирајќи да стигнат до Италија или Белгија

Жртвите кои беа пронајдени во контејнер кој од Србија стигнал во Парагвај се скриле таму со цел да заминат во...

Европа15 часа

Шпанија прогласи вонредна состојба

Шпанската влада прогласи вонредна состојба во земјата поради коронавирусот и воведе полициски час од 23 до 6 часот наутро. Со...

Регион17 часа

Од денеска во болниците во Словенија само пациенти со корона и итни случаи

Од денеска приемот на сите пациенти во словенечките болници ќе биде прекинат, освен за итните случаи и оние кои страдаат...

Топ18 часа

Автомобил прегази 15-годишно дете во Скопје

Петнаесетгодишно дете вчера напладне било прегазено од автомобил на булеварот Александар Македонски во Скопје. Со возилото управувал Т.В. од Крива...

Македонија19 часа

Шилегов: Би ги укинал централните инспекции, да не постои државен инспекторат

На дебатата „Како до ефикасни и независни инспекциски служби во Скопје“ што ја организираше НВО Инфоцентарот, градоначалникот Петре Шилегов се...

Македонија20 часа

Во болниците се лекуваат 595 пациенти од коронавирус, капацитетите се прошируваат

Со вчерашните нови 404 случаи со Ковид-19 регистриани во земјава, во болниците низ Македонија се лекуваат 595 пациенти. Од нив...

Македонија20 часа

Маричиќ: Судството покажа дека може да функционира онлајн

Судството покажа дека може да функционира онлајн, вели министерот за правда Бојан Маричиќ по повод Европскиот ден на правдата. „Ова ново...

Македонија1 ден

Амди Бајрам бил позитивен на коронавирус, епидемиолозите ќе прават анкети со семејството

Министерството за здравство информира дека кај починатиот Амди Бајрам постмортем е утврдено дека бил позитивен на Ковид-19. Од страна на...

Македонија1 ден

Починаа 14 лица, регистрирани 404 новозаразени

Денеска се регистрирани 404 нови случаи на Ковид 19, оздравени се 182 пациенти, а починаа 14 лица. Министерството за здравство...

Регион1 ден

На Балакнот рекордни бројки на заразени со коронавирус

Дел од државите на Балканот денеска регистрираа рекордни бројки на заразени со коронавирус од почетокот на пандемијата. Во Србија рекордни...

Свет1 ден

(Видео) Трамп гласаше на претседателските избори во САД

Претседателот на САД, Доналд Трамп гласаше на претседателските избори во САД. „Само што гласав! Голема чест“, напиша Трамп на социјалните...

Свет2 дена

Американските компании продолжуваат со тестирање на вакцината против Ковид-19

Фармацевтската компанија „Астра Зенека“ ќе продолжи со клиничките испитувања на својата експериментална вакцина против Ковид-19 во САД, откако доби одобрение...

Македонија2 дена

Филипче најави проширување на болничките капацитети и надополнување на кадарот

Прширување на болничките капацитети и надополнување на кадарот најави министерот за здравство Венко Филипче, кој денеска ги посети болниците во...

Македонија2 дена

Почина Амди Бајрам

Поради кардиоваскуларни проблеми, почина Амди Бајрам, експратеникот и претседател на Сојуз на Ромите. Тој починал на приватна клиника во Скопје....

Економија2 дена

(Видео) Компаниите кои се потешко погодени од кризата ќе добијат поголема финансиска поддршка

Со измените на Законот за поддршка на исплата на плати, компаниите кои се потешко погодени од кризата, ќе добијат поголема финансиска...

Досие