Контакт

Македонија

Дополнителниот заменик-министер за финансии тврди дека не ѝ е дозволен увид во документацијата

Објавено пред

„Министерството за финансии важеше за најорганизирана и најпрофесионална институција, со најголема и недвосмислена доверба и почит помеѓу соработниците и, се разбира, кај граѓаните. За жал, не можам истото да го кажам и за сегашната состојба. Заканите кон вработените и забраната да доставуваат документација и соработуваат со мене се унапредува и веќе сериозно го загрозува претстојниот изборен процес поради повеќе причини“, изјави на прес-конференција на дополнителниот заменик-министер во Министерството за финансии Гордана Димитриеска – Кочоска.

„На ден 21.01.2020 година, од страна на министерката за финансии, а по претходно барање до кабинетот на министерот како надлежен сектор во Министерството, иако по 11 дена, добив известување дека Министерство за финансии не води евиденција на издадени известувања за обезбедени финансиски средства, односно согласности за вработување во институциите во Р Македонија, по институции број на лица, вид на вработување, односно ангажирање, а притоа нема таква обврска. Со ваквото известување и видно прикривање на податоци се буди сомнеж за сериозно попречување на организацијата на изборите и можно влијание врз граѓаните како гласачи на претстојните предвремени парламентарни избори.

Согласно Законот за Владата, вработените во министерството се должни да ги достават сите акти, документи и информации кои му се на располагање на министерот, до кои согласно истиот закон дополнителниот заменик на министерот има право на неограничен пристап“, вели таа.

Според Кочоска, несфатливо е како Министерството за финансии нема евиденција на согласностите за вработувања и ангажирања, со оглед дека истите се изворна надлежност согласно Законот за буџети и Законот за трансформација во редовен работен однос. Дали тоа значи дека нема евиденција за тоа каде се трошат парите на граѓаните, колку средства се одлеваат од буџетот и по кој основ.

„Како ќе се оствари наводната определба на Владата за вложување во човечки капитал ако не се знае, односно не се води евиденција за колку лица се издала согласност, односно се обезбедиле средства за вработување, колку лица се ангажирале, каков вид работен однос истите засновале. Како би се утврдиле механизмите за подобрување на определена состојба без претходна анализа на определени параметри? Ваквиот одговор меѓу другото укажува и на немање капацитет на актуелниот кабинет на министерот за финансии, со оглед дека токму овие согласности согласно Правилникот за организација и работа на Министерството се во надлежност на оваа организациска единица.

Имено, во периодот на преодната Влада во 2015 година, каде како дополнителен заменик-министер за финансии беше Кире Наумов, по негово барање доставено до министерот за финансии податоците за издадени согласности биле навремено доставувани на начин на кој истите биле барани, за што доказ е овој одговор на барањето (копија од дописот), со оглед дека во овој период кога на власт беше ВМРО-ДПМНЕ се почитуваа законите, што сега, имајќи го предвид ваквото известување, не е случај. Притоа, ако ова тврдење на Министерството за финансии е точно и ако навистина не постои евиденција за предмети по кои Министертвото има изворна законска надлежност да постапува, тоа укажува на сериозно прекршување на одредбите од Законот за архивски материјал и Упатството за начинот и техниката на постапување со архивскиот и документарниот материјал во канцелариското и архивското работење, што навистина загрижува.

Од друга страна, не е јасно како во услови кога со закон е предвидено давање согласност од страна на МФ за ангажирање на лица со договор за дело и авторски договор, што не претставува известување за обезбедени, односно необезбедени средства, туку надлежност за издавање согласност што подразбира направена процена за нејзино издавање, Министерството нема евиденција. Во иста насока, се поставува прашањето кои се критериумите за издавање на оваа согласност, како се утврдува континуитетот за вакви ангажирања, како се спречува злоупотребата на овие институти кои можат да се на штета на работниците и дали воопшто се води грижа за реалната потреба за издавање вакви согласности, што впрочем е улогата на ова министерство при издавањето на овие согласности согласно законските одредби. Со оглед на ваквиот начин на однесување, очигледен е обидот за загрозување на процесот на изборите! Можеби задачата на министрите од СДС е да не дозволуваат увид во документацијата и нивно прикривање, но мојата задача е граѓаните да ја дознаат вистината за секој денар што е потрошен и дали трошењето е во согласност со закон.

Оттука, а со оглед дека го немам третманот согласно Законот за Владата и Законот за организација и работа на органите на државната управа, она кое јас можам да го сторам во оваа состојба е јасно и отворено да говорам за ваквите случувања, со цел јавноста да биде информирана сеопфатно, а притоа ќе ги искористам сите правни механизми кои ми стојат на располагање за да спречам какво било опструирање на претстојните избори“, додаде таа.©Makfax.com.mk Доколку преземете содржина од оваа страница, во целост сте се согласиле со нејзините Услови за користење.

Македонија

Владата именува нови директори на јавни претпријатија и државни агенции

Објавено пред

Владата на седница донесе одлука за именување директори, в.д. директори и членови на Управни одбори на повеќе јавни претпријатија и акционерски друштва во сопственост на Владата на Северна Македонија.

„На овие одлуки им претходеше исцрпен процес на интервјуа и разговори за да се идентификуваат и прифатат соодветни кадровски предлози кои ќе ги исполнат критериумите и обврските што произлегуваат од усвоена владина програма, и кои се пред сѐ стручни и компетентни во областите за кои се именуваат“, соопштија од Владата.

Станува збор за еден дел именувани како „вршители на должност“, на позициите на кои претходните директори поднеле оставки, додека за еден дел јавни претпријатија и државни агенции не е извршено именување со оглед на фактот што на актуелните директори им тече тековниот мандат. За сите позиции за кои се назначени в.д. директори ќе следат огласи со цел избор на директори со целосен мандат.

Согласно ова образложение, Владата денеска ги донесе следните одлуки и заклучоци на Комисијата за именување:

Владата констатира дека на директорот на Агенцијата за филм Горјан Тозија му е завршен мандатот и донесе заклучок истиот да не биде продолжен, туку да биде објавен јавен оглас за именување нов директор.

За членови на УО на ЈП за стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Северна Македонија Владата ги именува:

– Ветон Мурати (дипломиран економист),
– Владо Неданоски (дипломиран професор по спорт и физичко образование, м-р по безбедносни науки),
– Никола Рилак (дипломиран информатичар),
– Зоран Саздовски (педагошки факултет)

Со изборот на членови на УО на ЈП за стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Северна Македонија, Владата заклучи да им препорача на членовите да поведат постапка за разрешување на актуелниот директор Шпенд Хајредини, заради индиции за сериозни нарушувања на повеќе одредби од Кодексот за етичко однесување како и заради постапки кои укажуваат на надминување на надлежностите предвидени со Законот за јавни претпријатија.

Владата донесе одлука да му предложи на УО на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта да го разреши актуелниот директор Љујзим Фејзулаи заради неисполнети обврски од програмата за работа и заради слаби резултати и на негово место да го именува Нефрус Челику.

Владата ја констатираше оставката на Иљми Селами од должноста член на Одборот на директори на АД Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, а за член на Одборот на директори на АД Водостопанство на Република Северна Македонија да го избере Васко Стефанов (дипломиран инженер по индустриска логистика и магистрант на Факултетот за Природни и Технички Науки).

За членови на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, на предлог на организациите регистрирани согласно Законот за здруженија и фондации, Владата ги именуваше:

– Наташа Бошкова за областа „Заштита на маргинализираните лица“ од Коалицијата сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници Маргини Скопје, и
– Снежана Трпевска за областа „Медиуми и информатичко општество“ од Здружението на новинарите на Македонија Скопје

Владата го именуваше Марјан Кицев за член на Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија, како претставник од репрезентативниот синдикат член на Економско социјалниот совет.

Маја Аргировска, е разрешена од должноста член на Комисијата за одлучување по барањата за зголемување на формираната цена на лек, и на нејзино место ја именуваше Аница Иваноска Стрезовски.

Со одлука на Владата, Слободанка Колевска е разрешена од должноста член на УО на ЈЗУ Општа болница – Струга, на нејзино барање, а за член на нејзино место е именуван Мартин Џутески.

Од должноста в.д. директор на Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија, денеска е разрешен Арбен Виља, а Дејан Павлески (дипломиран инженер по електротехника), е именуван за в.д. директор на оваа Агенција.

Од должноста член на Управниот одбор на Фондот за иновации и технолошки развој денеска е разрешен Александар Стефановски и поради истек на мандатот на претседателот и 5-те членови на Управниот одбор, за членови Владата ги именуваше:

– Моника Јованова (дипломиран преведувач и толкувач од албански на македонски јазик и обратно), за период од три години;
– Пиштар Љутфиу (м-р од областа на политичките науки), за период од три години;
– Калина Лечевска (доктор на социолошки науки), за период од три години;
– Бранко Ничота (дипломиран Инженер по електротехника), за период од три години;
– Димитрија Анѓелковски, за период од две години;
– Синиша Вељановски (дипломиран правник и м-р по меѓународно право и меѓународни односи со положен правосуден испит) за период од две години; и
– Дритон Зибери, за период од две години.

Владата денеска ја разреши од должноста Славица Тодорова, директор на Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците, орган во состав на Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците и го назначи Милутин Станчиќ, професор по македонска и јужнословенска книжевност и српски јазик на Филолошкиот Факултет во Скопје за директор на оваа Управа.

На оваа седница Измит Нура е разрешен од должноста заменик директор на Агенцијата за млади и спорт и за заменик директор е именуван Авни Рустеми.

Аљајдин Хавзиу, е разрешен од должноста директор на Државниот инспекторат за труд и на таа позиција е именувана Јована Тренчевска, дипломиран социолог и м-р по социолошки науки.

Од должноста членови на Управен одбор – претставници на основачот на ДРЖАВЕН УЧЕНИЧКИ ДОМ „КРСТЕ П. МИСИРКОВ“ Владата ги разреши Ангелчо Петков и Косте Бојков, а за членови и ги именуваше Ефремчо Николов, Душанка Трајковска и Павле Лукоски.

Владата ја прифати оставката на Билјана Јовановска, и ја разреши од должноста директор на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија Скопје, на нејзино барање и го именуваше Абдуш Демири, дипломиран економист за директор на Агенцијата.

Владата ја прифати оставката на Сафет Емрули, и го разреши од должноста директор на Државниот завод за индустриска сопственост, на негово барање и го именуваше Горан Герасимовски, дипломиран социолог и м-р по менаџмент на човечки ресурси за в.д. директор на Државниот завод за индустриска сопственост.

Владата ја прифати оставката на Осман Шукриу и го разреши од должноста заменик на директорот на Агенција за иселеништво на Република Северна Македонија, на негово барање и го именуваше Измит Нура за заменик на директорот на Агенција за иселеништво.

На денешната седница Фејзула Спахија е разрешен од должноста директор на Државниот инспекторат за животна средина и на оваа должност е именувана – Ана Петровска.

Авдуљ Селам Селами е разрешен од должноста заменик на директорот на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.

Ремзи Абдулахи е разрешен од должноста заменик – директор на Управата за јавни приходи.

Владата го разреши Анте Поповски од должноста в.д. директор на Агенција за квалитет и акредитација на здравствените установи, и ја именуваше Калтрина Беќири, доктор на стоматологија за вршител на должност директор на Агенција за квалитет и акредитација на здравствените установи.

Владата денеска го именуваше Авдуљ Селам Селами, дипломиран правник за вршител на должност заменик на директорот на Управата за јавни приходи, а Ремзи Абдулахи, дипломиран правник за вршител на должност заменик на директорот на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.

Џезми Салиу е разрешен од должноста директор на Управата за животна средина, и на оваа позиција е именувам Хисен Џемаили, м-р по менаџмент на животна средина за вршител на должност директор на Управата.

Владата на Република Северна Македонија заклучи да му препорача на Надзорниот одбор на Акционерско друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација (М – НАВ) АД Скопје, за член на Управниот одбор да го избере Фахрудин Хамиди (м-р по бизнис менаџмент).

Со заклучок од оваа седница на Надзорниот одбор на Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД-Скопје му е препорачано, од должноста член на Управниот одбор на Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД-Скопје да го отповика Орхан Муртезани, а за член да го избере Аднан Азизи (дипломиран на Филолошки факултет).

На денешната седница Блажена Пејовска, дипломиран градежен инженер, насока-транспортна инфраструктура, е именувана за член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за државни патишта.

Прикажи повеќе...

Македонија

Косовскиот премиер Авдулах Хоти во посета на земјава

Објавено пред

Делегација на Косово предводена од премиерот Авдулах Хоти денеска ќе престојува во посета на Северна Македонија.

Владата најави дека Хоти ќе има тет-а-тет средба со премиерот Зоран Заев и Хоти и официјална средба заедно со делегациите на двете земји, после што ќе следува заедничка прес-конференција.

Најавена е и средба на косовскиот премиер со претседателот на ДУИ, Али Ахмети.

Прикажи повеќе...

Македонија

За еден ден казнети 207 возачи во Чаир

Објавено пред

Полицијата за еден ден казнила 207 возачи во Чаир

Министерството за внатрешни работи во текот на вчерашниот ден (22.10.) продолжи со засилените акциски контроли во областа на сообраќајот.

Само на територијата на општина Чаир изречени се вкупно 207 санкции, меѓу кои за возење без возачка дозвола 23 казни, 24 возачи се казнети за технички неисправни и нерегистрирани возила, за неносење заштитна маска 31…

„Засилените сообраќајни контроли продолжуваат и во наредните денови. Апелираме до граѓаните да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи за да ја зголемиме безбедноста во сообраќајот“, соопшти МВР.

Прикажи повеќе...

Најново

Македонија13 минути

Владата именува нови директори на јавни претпријатија и државни агенции

Владата на седница донесе одлука за именување директори, в.д. директори и членови на Управни одбори на повеќе јавни претпријатија и...

Македонија32 минути

23 Oктомври – Ден на македонската револуционерна борба

Во Македонија денеска се одбележува 23 Октомври – Денот на македонската револуционерна борба, државен празник и неработен ден за сите...

Спорт11 час

Во последната секунда Вардар пропушти победа над Порто и фантастичниот Митревски

Вардар во уште еден драматичен финиш, не успеа да ја забележи втората победа едноподруго во ЕХФ Лигата на шампионите, откако...

Македонија12 часа

Дурловски се повлекува од пратеничката функција

Пратеникот Игор Дурловски од ВМРО-ДПМНЕ го напушта Собранието. Тој на социјалните мрежи напиша дека негови приоритети се националните интереси по...

Македонија13 часа

Георгиевски во Софија на средба со Захариева

Лидерот на ВМРО-Народна партија, Љубчо Георгиевски, денеска имаше средба со министерката за надворешни работи на Република Бугарија, Екатерина Захариева. Информацијата...

Регион14 часа

Дачиќ е избран за претседател на српското собрание

Лидерот на Социјалистичката партија на Србија (СПС) и досегашен министер за надворешни работи, Ивица Дачиќ, е избран за претседател на...

Македонија15 часа

Нови 640 заболени и 12 починати од Ковид-19 во земјата

Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа се направени 2.634 тестирања, а регистрирани се 640 нови случаи на...

Свет15 часа

Шведска ги повика повозрасните граѓани да излезат од изолација

На повозрасните Швеѓани, на возраст над 70 години, и на другите ризични групи сега им се препорачува да ги следат...

Свет16 часа

(Видео) Жена се заканувала дека ќе се разнесе на железничка станица во Лион

Желелезничката станица „Пар-Диу“ во Лион е евакуирана поради пријава за бомба, а во тек е полициска акција, соопшти полицијата додавајќи...

Македонија18 часа

Македонскиот државен врв на разговор со претседателот на Европскиот парламент: Подготвени сме за успешна приказна

Премиерот Зоран Заев, заедно со вицепремиерот за европски прашања, Никола Димитров, и министерот за надворешни работи, Бујар Османи, денеска остварија...

Македонија20 часа

Обвинение за поранешниот градоначалник​ на општина Чашка

Основното јавно обвинителство Велес поднесе обвинение против поранешниот градоначалник на општина Чашка за злоупотреба на службената положба и овластување. Тој...

Европа20 часа

И покрај дневниот рекорд од над 11.000 заразени, Германците уверени дека вирусот може да се спречи

Централниот германски епидемиолошки институт „Роберт Кох“ денеска ја оцени актуелната епидемиолошка состојба и рекордниот број на новозаразени во земјата од...

Македонија23 часа

Првата меѓувладина конференција ќе биде позитивен сигнал и до регионот, порача Заев на онлајн средба со Борел

Претседателот на Владата, Зоран Заев, придружуван од заменик-претседателот на Владата задолжен за европски прашања, Никола Димитров, и министерот за надворешни...

Регион23 часа

Во Хрватска повеќе од 1.500 новозаболени, десетмина починати во Загреб

Хрватскиот кризен штаб објави нови податоци според кои има повеќе од 1.500 новозаболени од коронавирус, а во Загреб има десетмина...

Свет24 часа

99-годишна жена од Шпанија го победи коронавирусот

Кога 99-годишната Флорентина Мартин се заразила со коронавирус во септември, нејзината внука стравувала дека ќе заврши сама на одделот за...

Македонија1 ден

Стевановиќ: Заразените со лесни симптоми да се лекуваат дома

Сите оние кои имаат лесни симптоми да бидат дома, изолирани со симптоматска и витаминска терапија. Да им помогнеме на оние...

Свет1 ден

ФБИ: Иран и Русија се мешаат во претседателските избори

Иран и Русија собраа податоци од американски гласачи за да влијаат на претстојните претседателски избори, соопшти денеска ФБИ, додавајќи дека...

Македонија1 ден

Активни над 6.000 случаи со коронавирус, болниците се полнат

Во моментот како активни се водат 6.069 случаи на коронавирус на целата територија, од кои 2.983 се од Скопје. Само...

Свет2 дена

Починал волонтер што учествувал во тестовите за вакцина против Ковид-19

Бразилската здравствена агенција „Анвиса“ потврди дека починал волонтер што учествувал во испитувања на вакцина против Ковид-19, пренесува агенцијата „Ројтерс“. Станува...

Македонија2 дена

Дванаесетмина починати и нови 641 заразен од Ковид-19

Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа се направени 2.688 тестирања, а регистрирани се 641 нов случај на...

Досие