Контакт

Македонија

Првична декларација на ВМРО-ДПМНЕ – Демократска фракција

Објавено пред

Демократската фракција на ВМРО-ДПМНЕ ја објавија својата првична декларација.

Декларацијата ја пренесуваме интегрално.

Врз основа на уставно загарантираните човекови слободи и права, заради остварување и заштита на личните и политичките слободи и права, а истовремено инспирирани од практикувањето на партиската демократија во европските сестрински народни партии, но истовремено свесни за одговорноста што ја имаме како долгогодишни партиски и политички личности, и затоа што имаме совест, разум и искрени чувства кон сопствената партија ја основавме првата

ДЕМОКРАТСКА ФРАКЦИЈА НА ВМРО-ДПМНЕ

Демократската фракција на ВМРО-ДПМНЕ е автономно организиран и структуриран дел од партијата, со поинакво поимање и пристап кон програмските определби, цели и приоритети на партијата, како и во заложбата за доследно практикување на изворните принципи на конзервативната идеологија. Се работи за изнуден, но пред сè принципиелен, патриотски и морален одговор на нашата сè поголема загриженост за правецот во кој се движи нашата партија како резултат на обидот за фамилијаризација на партијата, на неодговорниот, авторитарен и неетички начин на досегашното партиско владеење и управување.

Причините за формирање на фракцијата лежат во досегашно промовирање и водење недоследна партиска политика, распната помеѓу реалноста и фикцијата, безидејноста и импровизацијата, немањето капацитет и храброст да се биде самостоен наспроти внатрешниот и надворешниот притисок, како и политика распната помеѓу вистината и лагата, која, за жал, стана неизоставен елемент на политичкото опстојување.

Како долгогодишни партијци (најголем дел членови од самото основање на партијата) не можеме да се согласиме и да дозволиме понатамошна централизација и узурпација на партијата од страна на највисоки партискиот врв, како и создавање на нелогичните партиски сојузништва (коалиции) спротивни на иделошките определби на партијата. Не можеме и не смееме да дозволиме и понатаму членството да биде третирано како гласачка машина и во функција на личните интереси на раководната гарнитура, а најмалку тоа да биде манипулирано и користено како живо топовско месо за спас на сопствената кожа. Нема да дозволиме спротивното мислење и став или евентуално несогласување по однос на одредени прашања да се етикетираат како предавнички, петтоколонашки или непријателски.
Крајно време е да се стави крај на практиката граѓаните и членството да се вовлекуваат во измами од гигантски димензии преку медиумски вешто граден неморал и цинизам и на молкот и нишањето глава пред самобендисаната и популистичка реторика, која служеше како параван за реализација на личните и лукративни цели.

ВИЗИЈА НА ДЕМОКРАТСКАТА ФРАКЦИЈА НА ВМРО-ДПМНЕ

Визијата на Демократската фракција на ВМРО ДПМНЕ е исклучиво посветена во насока на зајакување на внатрепартиската демократија преку збогатување и динамизирање на внатрепартискиот живот, кој треба да придонесе за демократизација у релаксација на внатрепартиските односи и корелации и во создавање на услови за демократски процедури и постапки при донесување на партиски одлуки и ставови.
Внатрепартиска фракција ќе овозможи да се создадат услови за активна улога на членството, каде членството ќе биде во позиција да биде креатор на партиската политика преку автономното и мериторното одлучување и на тој начин сериозно да влијае на одредување на содржината и насоката на водењето на партиската политика.

МИСИЈА НА ДЕМОКРАТСКАТА ФРАКЦИЈА НА ВМРО-ДПМНЕ

Мисијата на Демократската фракцијата на ВМРО-ДПМНЕ е обезбедување можност за организирано и јавно да се истакне и искаже поинаков став, несогласност, како и незадоволство од оној на партиското раководство, без притоа да се изрекуваат или очекуваат партиски санкции.
Фракцијата ќе се залага за секое клучно прашање или проблем во партијата и државата (во случај на постоење различни внатрепартиски видувања и ставови), да се отвари дискусија помеѓу партиското членство, при што усвоениот мнозински партиски став да биде доследно почитуван од сите членови на партијата.

ЦЕЛИ НА ДЕМОКРАТСКАТА ФРАКЦИЈА НА ВМРО-ДПМНЕ

Дејствувањето на партијата да се заснова на темелни демократски принципи и вредности: партиска слобода, меѓусебна солидарност и обезбедување на еднакви услови и еднаков пристап на секој член до секоја партиска и државна позиција и функција,
ВМРО-ДПМНЕ мора да го оправда својот префикс (додавка) и да стане обединувачка партија на сите прогресивни сили наместо досегашната политика раздели па владеј.

Да изградиме систем на имунитет, но и да ги победиме на секое поле ретроградните и мрачни партиско-политички сили за да се спасиме од неизбежната катастрофа што ни се заканува.

Да ставиме крај на манипулативното партиско владеење и управување. Наместо лагата, на пиедестал да ја ставиме вистината и вербата во поубава иднина, а манипулативното да го замениме со чесно владеење и управување.

Стимулација и развивање на демократска свест и партиципатива политичка култура – ВМРО-ДПМНЕ да стане партија каде што секој политички конфликт или какво било друго недоразбирање ќе се модерира според начелата на демократијата, дијалогот, толеранцијата и постигнување консензус помеѓу клучните партиски фактори за најзначајните прашања.

Фракцијата да стане доверлив и вистински коректив на сите недемократски, незаконски, нестатутарни и неетички партиски и политичко-општествени случувања и дејствувања.

Донесените партиски одлуки да добијат и на тежина, односно на квалитет и да бидат широкоприфатени и практикувани од членството.

Да се детектираат сите сериозни критички точки во функционирањето на партијата и државата и притоа да се понудат конкретни решенија за актуелните проблеми и состојби.

ПРИНЦИПИ НА ДЕЈСТВУВАЊЕ НА ДЕМОКРАТСКАТА ФРАКЦИЈА НА ВМРО-ДПМНЕ

1. ШИРОК И ДЕМОКРАТСКИ ИЗБОР НА НОСИТЕЛИ НА ПАРТИСКИ ФУНКЦИИ НА СИТЕ НИВОА, ИСКЛУЧИВО ИЗБРАНИ ОД ЧЛЕНСТВОТО – почнувајќи од лидерот на партијата, па до сите други партиски функции на сите нивоа на организираност на партијата.
2. ПРАКТИКУВАЊЕ НА РЕАЛНА КАДРОВСКА (ПАРТИСКА И ДРЖАВНА) ПОЛИТИКА заснована врз вредносни постулати: стручност; одговорност; отчетност, правичност и интегритет на личноста.
3. ИНТЕГРИТЕТ НА ПАРТИСКИТЕ ОРГАНИ И ТЕЛА кои не смеат да бидат подложни на притисоци и манипулации од каков било вид, елиминација на досегашните фамилијарности, партиски и лични анимозитети во секојдневното извршување на доверените и договорените задачи и обврски.
4. ЛЕГАЛИТЕТ И ЛЕГИТИМИТЕТ НА ДОНЕСЕНИТЕ ПАРТИСКИ ОДЛУКИ И СТАВОВИ – одлуките мора да бидат донесени во легитимна и легална постапка согасно уставните, законските и статуратните одредби.
5. НОВА РЕАЛНА ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА – Демократската фракција на ВМРО-ДПМНЕ предлага нов економски концепт на забрзан економски развој, заснован врз концентрирано знаење и оптимална употреба на материјалните ресурси наспроти секојдневното задолжување и шминкање на неодржливиот економски систем на продажба на евтина работна сила и распродажбата на националните ресурси и интереси; како и запирање на трендот во економијата, кој произведува екстремно богато и политички заштитено бизнис-малцинство и сиромашно мнозинство.
6. МАКСИМАЛНА ПАРТИСКА ДЕМОКРАТИЈА – воспоставување вистински и реален партиски плурализам на размисли, ставови и идеи.
7. ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ПАРТИЈАТА ОД КРИМИНАЛНИТЕ И АМОРАЛНИ СТРУКТУРИ И ОД ЛОВЦИТЕ ПО ФУНКЦИИ.
8. МОРАЛ ВО ПОЛИТИКАТА – политиката не смее и понатаму да се поистоветува со најстариот занает на светот, туку како професија заснована на морални принципи, вредности и доблести.
9. ВОВЕДУВАЊЕ ПРИНЦИП НА ЗАСЛУГИ И НАГРАДИ ЗА ВЛОЖЕН ТРУД, ЛОЈАЛНОСТ И ПОСВЕТЕНОСТ КОН ИЗВРШУВАЊЕ НА ПАРТИСКИТЕ ЗАДАЧИ – ГЛАВЕН ПРИНЦИП НА ПАРТИСКО-ПОЛИТИЧКО КАРИЕРНО НАПРЕДУВАЊЕ
10. ТРАНСПАРЕНТНОСТ ПРИ КРЕИРАЊЕ НА КЛУЧНИТЕ СТАВОВИ ЗА ВОДЕЊЕТО НА НАДВОРЕШНАТА И ВНАТРЕШНАТА ПОЛИТИКА И ВО БОРБАТА ЗА ОСНОВНИТЕ НАЦИОНАЛНИ И ДРЖАВНИ ИНТЕРЕСИ ВО МЕЃУНАРОДНИТЕ ОДНОСИ – воспоставување транспарентен партиски демократски модел на надворешна политика, со демократска контрола и отчет, а на надворешен план насочен кон заштита на виталните државни и национални интереси на Република Македонија. Заштитата на виталните интереси, пред сè, подразбира користење на сите политички и правни средства за воспоставување целосен меѓународно-правен субјективитет на уставното име на Република Македонија во Обединетите нации, исправање на досегашната нанесена неправда со барањето за промена на името вклучувајќи ја и борбата за дипломатското признавање на уставното име Република Македонија од сите членки на Обединетите нации. Поради недемократското и нетранспарентно донесување одлуки во тесен круг на едномисленици во претходниот период, беше запоставена борбата за стратешките надворешнополитички цели и не беа употребени сите можни дозволени средства и инструменти за реализацијата на автетичните национални интереси на Република Македонија на меѓународен план.
11. ВИСТИНСКИ ВРЕДНОСТИ НА ВИСТИНСКО МЕСТО – Демократската фракција ќе го ревидира досегашниот негативен и флегматичен однос на партиското раководство кон сите творечки и интелектуални потенцијали на партијата, особено кон младите и специјализирани кадри кои масовно ја напуштаат државата. Максимална заложба за валоризација на реалните човекови, правни, морални и други вредности и квалитет за да си го најдат своето вистинско место како во партијата така во државата.

ДЕМОКРАТСКА ФРАКЦИЈА НА ВМРО-ДПМНЕ ќе ја релизира зацртаната визија, мисија, цели и принципи преку:

Јавно промовирање на фракционерските ставови, анализи, ставови и размисли.

Организирање предавања, дебати и конференции со определени целни партиски и други групи од затворен и отворен карактер.

Промовирање на култура на партиципативност и мотивирање за учество во политички процеси.

Промовирање на концептите на критичко мислење, дебатирање со цел демократизација и развој на социо-културните политики.

Формирање центар за развој на политичка култура, слободна мисла и партиципативна демократија.©Makfax.com.mk Доколку преземете содржина од оваа страница, во целост сте се согласиле со нејзините Услови за користење.

Македонија

Експретседателот на кривичниот суд, Владимир Панчевски, осуден на три ипол години затвор

Објавено пред

Поранешниот претседател на скопскиот кривичен суд, Владимир Панчевски, е осуден на три години и шест месеци затворска казна за злоупотреби на АКМИС-системот, потврдија од судот во Велес за „Макфакс“.

Панчевски првпат се појави на судењето во велешкиот суд пред две недели. Инаку, на судењето на 10 јули откако Панчевски не се појави на судењето, судијата му одреди притвор и беше распишана потерница по него. По пет дена, на 15 јули, тој сам се пријавил во Истражниот затвор „Скопје“ во Шуто Оризари.

Панчевски е осуден за кривично дело Злоупотреба на службената положба и овластување.

Според обвинението, тој во периодот од 23 јануари 2013 година до 14 септември 2016 година влијаел врз начинот на електронската распределба на предметите што доаѓале во судот на одлучување.

„Обвинетиот со ставање на писмен „параф“ од негова страна и со усно задолжување на вработени во судската писарница кои имале пристап во АКМИС системот, давал наредба да распределуваат конкретни предмети меѓу судиите надвор од времето на приемот на предметот во судот, како и насока на кој судија да се распредели предметот. Со ваквите дејствија, обвинетото лице на странките во така распределените предмети потешко им го повредил правото на еднаков пристап пред судот во заштитата на нивните права и правно заснованите интереси“, пишува во обвинението.

Прикажи повеќе...

Македонија

ДИК не го тестирала софтверот пред изборите, направила и други пропусти за заштита на личните податоци

Објавено пред

Агенцијата за заштита на личните податоци утврди повеќе повреди на прописите за заштита на личните податоци од страна на Државната изборна комисија, при вонредната супервизија поради хакирањето на веб-страницата на ДИК на денот на одржување на изборите, 15 јули.

АЗЛП утврдила дека ДИК не применила соодветни технички и организациски мерки во однос на заштитата на веб-страниците и информатичката инфраструктура за да обезбеди ниво на безбедност соодветно на ризикот.

Исто така, ДИК не извршила тестирање на софтверскиот систем за спроведување на Парламентарните избори 2020 година на „Дуна“ ДОО Скопје пред неговото имплементирање или по извршените промени со цел да се провери дали системот обезбедува безбедност на личните податоци согласно прописите за заштита на личните податоци.

Во извештајот на Агенцијата, исто така, се наведува дека ДИК при ангажирање на „Дуна“ ДОО Скопје како обработувач, постапила спротивно на прописите за заштита на личните податоци.

„ДИК при користење нови технологии за некој вид обработка (во конкретниот случај софтверскиот систем за спроведување на Парламентарните избори 2020 година на Дуна ДОО Скопје), не извршила проценка на влијанието на предвидените операции на обработката во однос на заштитата на личните податоци. ДИК поставува документи со лични податоци на Google Drive и истите ги објавува на своите веб-страници, со што врши пренос на личните податоци. Воедно, ДИК ги користи услугите на CloudFlare, чија главна инфраструктура е лоцирана надвор од територијата на Република Северна Македонија. Оттука, ДИК постапила спротивно од општото правило за пренос на личните податоци“, се наведува во извештајот.

Исто така, АЗЛП утврдила дека ДИК (како контролор) и „Дуна“ ДОО Скопје (како обработувач) не ја исполниле обврската за известување за нарушување на безбедноста на обработката на личните податоци до АЗЛП.

ДИК не ги документирала нарушувањата на безбедноста на личните податоци и немала воспоставено внатрешен процес на евидентирање на нарушувањата на безбедноста на личните податоци, а не ја исполнила ниту обврската за определување на офицер за заштита на личните податоци и не определила администратор на информацискиот систем.

„За извршената вонредна супервизија АЗЛП донесе решение со мерки за отстранување на утврдените повреди и рокови во кои ДИК треба да постапи и да го усогласи своето работење со прописите за заштита на личните податоци“, соопшти Агенцијата.

Прикажи повеќе...

Македонија

Невреме во Скопје со пороен дожд и град

Објавено пред

Силно невреме со пороен дожд, грмежи и град го зафати попладнево Скопје. Улиците побелеа од градот што паѓаше, а беше со големина на орев.

Според најавите на метеоролозите и утре ќе биде променливо облачно, нестабилно и посвежо време со повремени врнежи од дожд и грмежи во делови од земјата.

„Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме, особено утре и задутре, кога локално се очекува обилен пороен дожд (над 30 л/м2), силен ветер, елатектрични празнења и изолирана појава на град“, информира УХМР.

Прикажи повеќе...

Најново

Македонија8 часа

Експретседателот на кривичниот суд, Владимир Панчевски, осуден на три ипол години затвор

Поранешниот претседател на скопскиот кривичен суд, Владимир Панчевски, е осуден на три години и шест месеци затворска казна за злоупотреби...

Свет9 часа

Вознемирувачки видеа од Бејрут, за секунда срамнети со земја огромни згради

Стравотни снимки од експлозијата што попладнево се случи во Бејрут се споделуваат во јавноста, а очевидци раскажуваат за драматични сцени...

Свет10 часа

(Видео) Експлoзијата во Бејрут се случила во магацин за пиротехника, десет лица загинале

Најмалку десет лица загинале во експлозијата во Бејрут што, според најновите информации, се случила во магацин за пиротехника во пристаништето...

Македонија13 часа

ДИК не го тестирала софтверот пред изборите, направила и други пропусти за заштита на личните податоци

Агенцијата за заштита на личните податоци утврди повеќе повреди на прописите за заштита на личните податоци од страна на Државната изборна...

Топ14 часа

Уапсена скопјанка, членка на ИСИС

Полицијата уапси 38-годишна скопјанка која патувала во Сирија и учествувала во активности на ИСИС. Според информациите на МВР, Секторот за борба...

Македонија14 часа

Мицкоски: Ќе се фокусираме на предлози што значат борба против криминалот и корупцијата

Претседателот на ВМРО-ДПМНЕ, Христијан Мицкоски, најави дека неговата партија ќе биде фокусирана да состави парламентарно мнозинство и да ја состави...

Македонија15 часа

Пронајдено телото на 16-годишното момче што се удави во Преспанското Езеро

По два дена трагање, пронајдено е телото на 16-годишното момче што се удави во Преспанското Езеро. Од МВР велат дека...

Македонија15 часа

Заев: За 10 до 15 дена ќе има исход од преговорите за влада, сите опции се отворени

Претседателот на СДСМ и пратеник во Собранието, Зоран Заев, посочи дека во деновите што следуваат ќе се разговара со сите...

Македонија15 часа

Петмина починати и 75 новозаболени од Ковид-19 во земјата

Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа се направени 830 тестирања, а регистрирани се 75 нови случаи на...

Македонија16 часа

Собранието им ги верификува мандатите на сите 120 пратеници

Со 116 гласа „за“, без ниту еден воздржан ниту, пак, против, верифицирани им се мандатите на сите 120 пратеници, со...

Македонија16 часа

42-годишен маж спасен на Клиниката за кардиологија со стентирање на трауматска трансекција на торакалната аорта

Маж на возраст од 42 години е спасен од сигурна смрт кога на Клиниката за кардиологија му било извршено стентирање...

Македонија17 часа

Јагода Шахпаска избрана за претседател на Верификациската комисија на Собранието

Со интонирање на химната почна првата седница на новиот парламентарен состав, која се одржува во салата Голема купола, со засилени...

Свет18 часа

В година Русите ќе ја тестираат вакцината против коронавирусот врз деца

Националниот истражувачки центар „Гамалеи“ во Русија планира да почне со тестирање на вакцината против коронавирусот врз деца во јануари-февруари в...

Регион19 часа

Грчките премини Дојрани и Ники ќе се отворат по 15 август

Министерството за внатрешни работи ги известува граѓаните дека грчките гранични премини Дојрани и Ники ќе бидат целосно затворени за сообраќај до 15.8.2020...

Топ19 часа

Прегазена жена во Охрид

Деветнаесетгодишен скопјанец со „мерцедес“ на улицата Сирма Војвода во Охрид удрил во пешакот М. Т. (58) од Охрид. Жената била...

Свет21 час

Гутереш: Коронавирусот ќе уништи генерации поради затворањето на училиштата

Генералниот секретар на Обединетите нации, Антонио Гутереш, предупреди дека светот се соочува со генерациска катастрофа поради затворањето на училиштата во...

Свет21 час

СЗО ќе распореди меѓународен тим експерти во Вухан

Светската здравствена организација соопшти дека тимот што го истражува потеклото на пандемијата на коронавирусот ја завршил својата мисија во Кина...

Европа22 часа

Расте бројот на тешко заболени од коронавирус во Франција

Бројот на пациенти заразени со коронавирус во одделите за интензивна нега во Франција денеска се искачи на 384, што е...

Македонија1 ден

Привремено е прекината потрагата по момчето кое се удави во Преспанското езеро

Потрагата по момчето кое исчезна во водите на Преспанското езеро е привремено прекината поради временските услови. Како што информираат од...

Регион1 ден

Преглед на состојбата во регионот: Во Албанија почина уште еден лекар, во Србија пад на бројот на новозаразени

Преглед на состојбата со коронавирусот во регионот во изминатото деноноќие. Уште еден лекар почина во Албанија од коронавирус Во болницата...

Досие