Контакт

Македонија

Првична декларација на ВМРО-ДПМНЕ – Демократска фракција

Објавено пред

Демократската фракција на ВМРО-ДПМНЕ ја објавија својата првична декларација.

Декларацијата ја пренесуваме интегрално.

Врз основа на уставно загарантираните човекови слободи и права, заради остварување и заштита на личните и политичките слободи и права, а истовремено инспирирани од практикувањето на партиската демократија во европските сестрински народни партии, но истовремено свесни за одговорноста што ја имаме како долгогодишни партиски и политички личности, и затоа што имаме совест, разум и искрени чувства кон сопствената партија ја основавме првата

ДЕМОКРАТСКА ФРАКЦИЈА НА ВМРО-ДПМНЕ

Демократската фракција на ВМРО-ДПМНЕ е автономно организиран и структуриран дел од партијата, со поинакво поимање и пристап кон програмските определби, цели и приоритети на партијата, како и во заложбата за доследно практикување на изворните принципи на конзервативната идеологија. Се работи за изнуден, но пред сè принципиелен, патриотски и морален одговор на нашата сè поголема загриженост за правецот во кој се движи нашата партија како резултат на обидот за фамилијаризација на партијата, на неодговорниот, авторитарен и неетички начин на досегашното партиско владеење и управување.

Причините за формирање на фракцијата лежат во досегашно промовирање и водење недоследна партиска политика, распната помеѓу реалноста и фикцијата, безидејноста и импровизацијата, немањето капацитет и храброст да се биде самостоен наспроти внатрешниот и надворешниот притисок, како и политика распната помеѓу вистината и лагата, која, за жал, стана неизоставен елемент на политичкото опстојување.

Како долгогодишни партијци (најголем дел членови од самото основање на партијата) не можеме да се согласиме и да дозволиме понатамошна централизација и узурпација на партијата од страна на највисоки партискиот врв, како и создавање на нелогичните партиски сојузништва (коалиции) спротивни на иделошките определби на партијата. Не можеме и не смееме да дозволиме и понатаму членството да биде третирано како гласачка машина и во функција на личните интереси на раководната гарнитура, а најмалку тоа да биде манипулирано и користено како живо топовско месо за спас на сопствената кожа. Нема да дозволиме спротивното мислење и став или евентуално несогласување по однос на одредени прашања да се етикетираат како предавнички, петтоколонашки или непријателски.
Крајно време е да се стави крај на практиката граѓаните и членството да се вовлекуваат во измами од гигантски димензии преку медиумски вешто граден неморал и цинизам и на молкот и нишањето глава пред самобендисаната и популистичка реторика, која служеше како параван за реализација на личните и лукративни цели.

ВИЗИЈА НА ДЕМОКРАТСКАТА ФРАКЦИЈА НА ВМРО-ДПМНЕ

Визијата на Демократската фракција на ВМРО ДПМНЕ е исклучиво посветена во насока на зајакување на внатрепартиската демократија преку збогатување и динамизирање на внатрепартискиот живот, кој треба да придонесе за демократизација у релаксација на внатрепартиските односи и корелации и во создавање на услови за демократски процедури и постапки при донесување на партиски одлуки и ставови.
Внатрепартиска фракција ќе овозможи да се создадат услови за активна улога на членството, каде членството ќе биде во позиција да биде креатор на партиската политика преку автономното и мериторното одлучување и на тој начин сериозно да влијае на одредување на содржината и насоката на водењето на партиската политика.

МИСИЈА НА ДЕМОКРАТСКАТА ФРАКЦИЈА НА ВМРО-ДПМНЕ

Мисијата на Демократската фракцијата на ВМРО-ДПМНЕ е обезбедување можност за организирано и јавно да се истакне и искаже поинаков став, несогласност, како и незадоволство од оној на партиското раководство, без притоа да се изрекуваат или очекуваат партиски санкции.
Фракцијата ќе се залага за секое клучно прашање или проблем во партијата и државата (во случај на постоење различни внатрепартиски видувања и ставови), да се отвари дискусија помеѓу партиското членство, при што усвоениот мнозински партиски став да биде доследно почитуван од сите членови на партијата.

ЦЕЛИ НА ДЕМОКРАТСКАТА ФРАКЦИЈА НА ВМРО-ДПМНЕ

Дејствувањето на партијата да се заснова на темелни демократски принципи и вредности: партиска слобода, меѓусебна солидарност и обезбедување на еднакви услови и еднаков пристап на секој член до секоја партиска и државна позиција и функција,
ВМРО-ДПМНЕ мора да го оправда својот префикс (додавка) и да стане обединувачка партија на сите прогресивни сили наместо досегашната политика раздели па владеј.

Да изградиме систем на имунитет, но и да ги победиме на секое поле ретроградните и мрачни партиско-политички сили за да се спасиме од неизбежната катастрофа што ни се заканува.

Да ставиме крај на манипулативното партиско владеење и управување. Наместо лагата, на пиедестал да ја ставиме вистината и вербата во поубава иднина, а манипулативното да го замениме со чесно владеење и управување.

Стимулација и развивање на демократска свест и партиципатива политичка култура – ВМРО-ДПМНЕ да стане партија каде што секој политички конфликт или какво било друго недоразбирање ќе се модерира според начелата на демократијата, дијалогот, толеранцијата и постигнување консензус помеѓу клучните партиски фактори за најзначајните прашања.

Фракцијата да стане доверлив и вистински коректив на сите недемократски, незаконски, нестатутарни и неетички партиски и политичко-општествени случувања и дејствувања.

Донесените партиски одлуки да добијат и на тежина, односно на квалитет и да бидат широкоприфатени и практикувани од членството.

Да се детектираат сите сериозни критички точки во функционирањето на партијата и државата и притоа да се понудат конкретни решенија за актуелните проблеми и состојби.

ПРИНЦИПИ НА ДЕЈСТВУВАЊЕ НА ДЕМОКРАТСКАТА ФРАКЦИЈА НА ВМРО-ДПМНЕ

1. ШИРОК И ДЕМОКРАТСКИ ИЗБОР НА НОСИТЕЛИ НА ПАРТИСКИ ФУНКЦИИ НА СИТЕ НИВОА, ИСКЛУЧИВО ИЗБРАНИ ОД ЧЛЕНСТВОТО – почнувајќи од лидерот на партијата, па до сите други партиски функции на сите нивоа на организираност на партијата.
2. ПРАКТИКУВАЊЕ НА РЕАЛНА КАДРОВСКА (ПАРТИСКА И ДРЖАВНА) ПОЛИТИКА заснована врз вредносни постулати: стручност; одговорност; отчетност, правичност и интегритет на личноста.
3. ИНТЕГРИТЕТ НА ПАРТИСКИТЕ ОРГАНИ И ТЕЛА кои не смеат да бидат подложни на притисоци и манипулации од каков било вид, елиминација на досегашните фамилијарности, партиски и лични анимозитети во секојдневното извршување на доверените и договорените задачи и обврски.
4. ЛЕГАЛИТЕТ И ЛЕГИТИМИТЕТ НА ДОНЕСЕНИТЕ ПАРТИСКИ ОДЛУКИ И СТАВОВИ – одлуките мора да бидат донесени во легитимна и легална постапка согасно уставните, законските и статуратните одредби.
5. НОВА РЕАЛНА ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА – Демократската фракција на ВМРО-ДПМНЕ предлага нов економски концепт на забрзан економски развој, заснован врз концентрирано знаење и оптимална употреба на материјалните ресурси наспроти секојдневното задолжување и шминкање на неодржливиот економски систем на продажба на евтина работна сила и распродажбата на националните ресурси и интереси; како и запирање на трендот во економијата, кој произведува екстремно богато и политички заштитено бизнис-малцинство и сиромашно мнозинство.
6. МАКСИМАЛНА ПАРТИСКА ДЕМОКРАТИЈА – воспоставување вистински и реален партиски плурализам на размисли, ставови и идеи.
7. ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ПАРТИЈАТА ОД КРИМИНАЛНИТЕ И АМОРАЛНИ СТРУКТУРИ И ОД ЛОВЦИТЕ ПО ФУНКЦИИ.
8. МОРАЛ ВО ПОЛИТИКАТА – политиката не смее и понатаму да се поистоветува со најстариот занает на светот, туку како професија заснована на морални принципи, вредности и доблести.
9. ВОВЕДУВАЊЕ ПРИНЦИП НА ЗАСЛУГИ И НАГРАДИ ЗА ВЛОЖЕН ТРУД, ЛОЈАЛНОСТ И ПОСВЕТЕНОСТ КОН ИЗВРШУВАЊЕ НА ПАРТИСКИТЕ ЗАДАЧИ – ГЛАВЕН ПРИНЦИП НА ПАРТИСКО-ПОЛИТИЧКО КАРИЕРНО НАПРЕДУВАЊЕ
10. ТРАНСПАРЕНТНОСТ ПРИ КРЕИРАЊЕ НА КЛУЧНИТЕ СТАВОВИ ЗА ВОДЕЊЕТО НА НАДВОРЕШНАТА И ВНАТРЕШНАТА ПОЛИТИКА И ВО БОРБАТА ЗА ОСНОВНИТЕ НАЦИОНАЛНИ И ДРЖАВНИ ИНТЕРЕСИ ВО МЕЃУНАРОДНИТЕ ОДНОСИ – воспоставување транспарентен партиски демократски модел на надворешна политика, со демократска контрола и отчет, а на надворешен план насочен кон заштита на виталните државни и национални интереси на Република Македонија. Заштитата на виталните интереси, пред сè, подразбира користење на сите политички и правни средства за воспоставување целосен меѓународно-правен субјективитет на уставното име на Република Македонија во Обединетите нации, исправање на досегашната нанесена неправда со барањето за промена на името вклучувајќи ја и борбата за дипломатското признавање на уставното име Република Македонија од сите членки на Обединетите нации. Поради недемократското и нетранспарентно донесување одлуки во тесен круг на едномисленици во претходниот период, беше запоставена борбата за стратешките надворешнополитички цели и не беа употребени сите можни дозволени средства и инструменти за реализацијата на автетичните национални интереси на Република Македонија на меѓународен план.
11. ВИСТИНСКИ ВРЕДНОСТИ НА ВИСТИНСКО МЕСТО – Демократската фракција ќе го ревидира досегашниот негативен и флегматичен однос на партиското раководство кон сите творечки и интелектуални потенцијали на партијата, особено кон младите и специјализирани кадри кои масовно ја напуштаат државата. Максимална заложба за валоризација на реалните човекови, правни, морални и други вредности и квалитет за да си го најдат своето вистинско место како во партијата така во државата.

ДЕМОКРАТСКА ФРАКЦИЈА НА ВМРО-ДПМНЕ ќе ја релизира зацртаната визија, мисија, цели и принципи преку:

Јавно промовирање на фракционерските ставови, анализи, ставови и размисли.

Организирање предавања, дебати и конференции со определени целни партиски и други групи од затворен и отворен карактер.

Промовирање на култура на партиципативност и мотивирање за учество во политички процеси.

Промовирање на концептите на критичко мислење, дебатирање со цел демократизација и развој на социо-културните политики.

Формирање центар за развој на политичка култура, слободна мисла и партиципативна демократија.©Makfax.com.mk Доколку преземете содржина од оваа страница, во целост сте се согласиле со нејзините Услови за користење.

Македонија

Министерот Филипче: Ѓубрето треба да биде фрлено во отпад, а не на улица

Објавено пред

Вработените во Министерството за здравство денеска се приклучија на акцијата – Администрацијата чисти со граѓанската организација „Не биди ѓубре“.

Министерот за здравство, Венко Филипче и вработените во Министерството, акцијата ја спроведоа во општина Гази Баба, на улица Индустриска.

„Пораката која денеска ја испраќаме е во секој момент, секој од нас да внимава што остава зад себе. Целиме кон Европа и време е така секој од нас да размислува. Да се потрудиме градот да биде чист секогаш и секој ден, да не е ова само акција која ќе трае денес, а утре ќе се заборави. Секое ѓубре треба да биде фрлено во отпад, а не на улица. Повикуваме на грижа за околината во која живееме“, истакна министерот Филипче.

Прикажи повеќе...

Македонија

ВМРО-ДПМНЕ: Случајот со Димитровски треба да го истражи МВР

Објавено пред

Случајот со Томислав Димитровски е приватна случка, која МВР треба да ја истражи и да постапи согласно закон, реагира опозициската ВМРО-ДПМНЕ, по прес-конференцијата на Костадин Костадинов од СДСМ, кој денеска рече дека  ексамбасадорот Томислав Димитровски кој впери пушка кон сосед е советник на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Христијан Мицкоски.

Од ВМРО-ДПМНЕ на Костадинов му порачаа наместо да држи празни прес конференции, да го праша Зоран Заев до каде е пресудата за случајот Монструм и зошто дозволил еден од убијците да избега. Од ВМРО-ДПМНЕ истотака прашуваат и до каде е истрагата за убиецот на Мартин Јанушев, како и истрагата за напаѓачите од Рузвелтова.

„Граѓаните очекуваат и истраги и процесуирање на криминалите на оваа власт, но тоа СДСМ не може да го спроведе, тоа ќе го спроведе новата влада на ВМРО-ДПМНЕ по 12 април. Кога секој што се огрешил кон законите ќе одговара за стореното“, додава ВМРО-ДПМНЕ во реакцијата.

Прикажи повеќе...

Македонија

(Видео) Костадинов: Ексамбасадорот кој впери пушка во сосед е советник на Мицкоски

Објавено пред

Портпаролот на СДСМ, Костадин Костадинов изјави дека ексамбасадорот Томислав Димитровски кој впери пушка кон сосед е советник на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Христијан Мицкоски.

„Мицкоски е опкружен со луѓе кои промовираат и поттикнуваат насилство. Во неговиот кабинет има и лица кои се закануваат со автоматско оружје кон граѓаните. Димитровски беше амбасадор поставен од Никола Груевски, денеска е советник и дел од кабинетот на Христијан Мицкоски. Недозволиво е било кој да им се заканува со огнено оружје на граѓаните, а најмалку човек кој е дел од кабинет на шеф на политичка партија“, рече Костадинов.

Портпаролот на СДСМ додаде дека времето на уцени и закани кон граѓаните завршило со заминувањето на ВМРО-ДПМНЕ во опозиција.

Прикажи повеќе...

Најново

Регион56 минути

Обвинителството во Албанија гони 17 лица по земјотресот – се градело без почитување на стандардите

Албанското обвинителство издаде 17 налози за апсење под обвинение за убиство и злоупотреба на службената положба поради смртта на 51...

Македонија5 часа

Заев за ДУИ ќе се консултира во СДСМ и со малите партии

Премиерот Зоран Заев најави внатрепартиски консултации како и разговори со помалите партии на кои ќе се одлучува за поднесувањето на...

Топ6 часа

Пожар во стан во Тетово – еден тешко повреден, десетина затруени

Еден маж е потешко повреден со изгореници, а 10 лица се затруени од чад, во пожарот што се случи денеска...

Македонија6 часа

Врховните судии потврдија дека Јован Врaнишковски перел пари

Врховниот суд го отфрли како неосновано барањето за вонредно преиспитување на пресудата против расчинетиот владика на МПЦ-ОА, Јован Вранишковски. Тројцата...

Македонија7 часа

(Видео) Русковска: На почетокот на јануари се надевам на второ обвинение за „Рекет“

Шефицата на Обвинителството за гонење организиран криминал и корупција, Вилма Русковска рече дека втората истрага за случајот „Рекет“ е при...

Македонија8 часа

Николоски тврди дека со СДСМ имале договор: За изборниот модел требаше да преговараме по изборите

Преговорите за Изборниот законик практично влегоа во ќор сокак, по вина на власта којашто на подмолен и недемократски начин, сака...

Македонија9 часа

(Видео) Дескоска, Здравев и Џолев на примопредавање на златната метла

Министерката за правда, пред почетокот на денешната акција за чистење на претседателот на Судскиот совет, Киро Здравев му ја подари...

Македонија10 часа

Коце Трајановски нема да биде гонет за конкурсот за Водовод, застарело делото

Ексградоначалникот на Град Скопје, Коце Трајановски и уште три други лица нема кривично да одговараат за злоупотреба на службената положба...

Топ11 час

Патнички воз удри во автомобил, жена со повреди заврши во болница

Вчера напладне на железничка пруга Велес-Кочани, на патен премин кај селото Лозово, се случи железничка незгода во која патничкиот воз...

Европа11 час

Џонсон: Нема втор референдум за независност на Шкотска

Британскиот премиер Борис Џонсон и порача на шкотската лидерка Никола Старџен дека нема да има нов рефердендум за независност на...

Свет12 часа

Северна Кореја изведе нова нуклеарна проба

Северна Кореја ја инофмрира светската јавност за нов „важен тест“, направен на космодромот Сохе во земјата, пренесоа руските медиуми. „На...

Македонија12 часа

ВМРО-ДПМНЕ: Јанева го злоупотребила буџетот на СЈО за роднини и пријатели

Катица Јанева , под заштита на Зоран Заев, била дел од милионска рекет шема, но и го злоупотребувала буџетот на...

Македонија1 ден

(Видео) Морачанин: ДУИ и ВМРО-ДПМНЕ да не се вадат дека не биле информирани, од септември зборуваме за една изборна единица

По тензичниот ден во Собранието каде што ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ со поднесување на илјадници амандмани ја блокираа расправата за измени...

Топ1 ден

Кривична пријава против поранешна директорка на средно училиште во Скопје

Управата за финансиска полиција  поднесе кривична пријава до Основното јавно обвинителство Скопје против Е.А., поранешна директорка на средното училиште „Браќа...

Македонија1 ден

Поднесено обвинение против Јанакиески и уште 10 лица за предметот „Шпански скали“

Обвинителството за гонење организиран криминал и корупција  достави обвинение до кривичниот суд против 11 лица за предметот популарно наречен „Шпански...

Топ1 ден

Ексамбасадорот Томислав Димитровски репетирал пушка и ја вперил кон соседот додека се расправале во зградата

Поранешниот амбасадор во Љубљана, Томислав Димитровски вчера репетирал пушка и ја вперил кон сосед, за време на расправија во зграда...

Македонија1 ден

(Видео) Поповска: ДУИ и ВМРО-ДПМНЕ да ги повлечат амандманите за да се откочи можноста за една изборна единица

Пратеничката од ДОМ, Лилјана Поповска, една од 17-те иницијатори за законот за една изборна едниница од собраниската прес-сала, рече дека...

Македонија1 ден

Пендаровски за „Шпигел“: Стравуваме дека ќе станеме втора Турција

Макрон ми рече дека помалку станува збор за нас, а повеќе за ЕУ, на која ѝ треба време за реформа на...

Македонија1 ден

Илија Димовски бара одлагање на „Талир“, две поротнички имаат по 60 години

Обвинетиот Илија Димивски во предметот „Талир“ на почетокот на судењето рече дека две од поротничките навршувале 60 години старост и...

Свет2 дена

Американскиот Сенат одобри резолуција, убиствата на Турците врз Ерменците ги призна за геноцид

Американскиот Сенат денеска одобри резолуција со која убиствата на Ерменците извршени од османлиските Турци пред повеќе од еден век ги...

Досие