Контакт

Македонија

Собирањето потписи продолжува за 15 кандидати за градоначалници

Објавено пред

Заклучно со 28 август 2021 година, до 21 часот, во подрачните одделенија и канцеларии на ДИК потребните потписи ги собраа следните кандидати за градоначалници:

1. Фатмир Лимани, кандидат за градоначалник на општина Кичево,
2. Горан Рајчевски, кандидат за градоначалник на општина Чучер Сандево,
3. Горан Чекаловиќ, кандидат за градоначалник на општина Чучер Сандево,
4. Јован Пејовски, кандидат за градоначалник на општина Чучер Сандево,
5. Стојанче Лазов, кандидат за градоначалник на општина Росоман,
6. Перо Митревски, кандидат за градоначалник на општина Македонска Каменица,
7. Ана Петровска, кандидат за градоначалник на град Скопје,
8. Данела Арсовска, кандидат за градоначалник на град Скопје,
9. Ацо Новевски, кандидат за градоначалник на општина Македонски Брод,
10. Марјанчо Колевски, кандидат за градоначалник на општина Кратово,
11. Сенат Усеиновски, кандидат за градоначалник на општина Охрид,
12. Жарко Стеваноски, кандидат за градоначалник на општина Прилеп,
13. Горан Поцев, кандидат за градоначалник на општина Радовиш,
14. Слободан Даневски, кандидат за градоначалник на општина Свети Николе,
15. Енвер Пајазити, кандидат за градоначалник на општина Брвеница,
16. Жика Стојановски, кандидат за градоначалник на општина Илинден,
17. Зоран Лазаровски-Паљо, кандидат за градоначалник на општина Битола.
18. Шаќир Ислјами, кандидат за градоначалник на општина Врапчиште,
19. Јордан Павлов, кандидат за градоначалник на општина Лозово,
20. Глигор Петков, кандидат за градоначалник на општина Гевгелија,
21. Миран Митревски, кандидати за градоначалник на општина Македонска Каменица.

Собирањето на потписи ПРОДОЛЖУВА за следните кандидати за градоначалници:

1. Дејан Велиновски, кандидат за градоначалник на општина Македонска Каменица,
2. Максим Димитриевски, кандидат за градоначалник на општина Куманово,
3. Насто Палиоски, кандидат за градоначалник на општина Струга,
4. Иљо Ангов, кандидат за градоначалник на општина Василево,
5. Васко Костов, кандидат за градоначалник на општина Карпош,
6. Мартин Кировски, кандидат за градоначалник на општина Кочани,
7. Зоран Чиплаковски, кандидат за градоначалник на општина Берово,
8. Ристо Џаков, кандидат за градоначалник на општина Богданци,
9. Александар Симоновски, кандидат за градоначалник на општина Зелениково,
10. Влатко Смоковски, кандидат за градоначалник на општина Чучер Сандево,
11. Ивица Тошевски, кандидат за градоначалник на општина Ранковце,
12. Љубомир Јосифовски, кандидат за градоначалник на град Скопје,
13. Александар Ѓорѓиевски, кандидат за градоначалник на општина Пехчево,
14. Господин Попоски, кандидат за градоначалник на општина Вевчани,
15. Александар Симоновски, кандидат за градоначалник на општина Зелениково.

СОБИРАЊЕ ПОТПИСИ ЗА ЛИСТИ НА КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТИТЕ НА ОПШТИНИТЕ

Заклучно со 29 август 2021 година, до 21 часот, во подрачните одделенија и канцеларии на ДИК потребните потписите за листи на кандидати за членови на совет на општините ги собрале следните групи избирачи:

1. Група избирачи Петар Камчевски, листа на кандидати за членови на совет на
Општина Кавадарци,
2. Група избирачи Ристо Сакалиев, листа на кандидати за членови на совет на
Општина Кавадарци,
3. Група избирачи Аки Акиев, листа на кандидати за членови на совет на
Општина Кочани,
4. Група избирачи Франческо Наков, листа на кандидати за членови на совет на
Општина Чешиново- Облешево,
5. Група избирачи Јана Белчева-Андреевска, листа на кандидати за членови на совет на
Општина Центар,
6. Група избирачи Борче Бучиновски, листа на кандидати за членови на совет на Општина
Могила,
7. Група избирачи Сејдо Селиов, листа на кандидати за членови на совет на Општина
Виница,
8. Група избирачи Арбен Демироски, листа на кандидати за членови на совет на Општина
Охрид,
9. Група избирачи Антонио Наумовски, листа на кандидати за членови на совет на
Општина Охрид,
10. Група избирачи Димитар Веќановски, листа на кандидати за членови на совет на
Општина Охрид,
11. Група избирачи Дарко Конески, листа на кандидати за членови на совет на Општина
Прилеп,
12. Група избирачи Ристе Андонов, листа на кандидати за членови на совет на Општина
Свети Николе,
13. Група избирачи Хамди Сулејмани, листа на кандидати за членови на совет на Општина
Тетово,
14. Група избирачи Гарп Немиш, листа на кандидати за членови на совет на Општина
Велес,
15. Група избирачи Невена Горгиевска, листа на кандидати за членови на совет на
Општина Карпош,
16. Група избирачи Мирослав Славковиќ, листа на кандидати за членови на совет на
Општина Чучер Сандево,
17. Група избирачи Горан Русовски, листа на кандидати за членови на совет на Општина
Чучер Сандево,
18. Група избирачи Стефан Путовски, листа на кандидати за членови на совет на Општина
Чучер Сандево,
19. Група избирачи Драгана Велковска, листа на кандидати за членови на совет на Град
Скопје.
20. Група избирачи Габриела Илиевска, листа на кандидати за членови на совет на
Општина Битола.
21. Група избирачи Ивица Аврамовски, листа на кандидати за членови на совет на
Општина Македонски Брод,
22. Група избирачи Бране Јовановски, листа на кандидати за членови на совет на
Општина Македонски Брод,
23. Група избирачи Филип Џуковски, листа на кандидати за совет на Општина Маврово и
Ростуше,
24. Група избирачи Перо Митревски, листа на кандидати за членови на совет на Општина
Македонска Каменица,
25. Група избирачи Ахмедин Рамовиќ, листа на кандидати за членови на совет на Општина
Долнени,
26. Група избирачи Златко Шурбески, листа на кандидати за членови на совет на Општина
Могила,
27. Група избирачи Агим Садику, листа на кандидати за членови на совет на Општина
Кичево,
28. Група избирачи Венко Крстевски, листа на кандидати за членови на совет на Општина
Кочани,
29. Група избирачи Владо Ристов, листа на кандидати за членови на совет на Општина
Зрновци,
30. Група избирачи Македонка Ангеловска, листа на кандидати за членови на совет на
Општина Кратово,
31. Група избирачи Димче Андрески, листа на кандидати за членови на совет на Општина
Дебарца,
32. Група избирачи Зоран Ногачески, листа на кандидати за членови на совет на Општина
Дебарца,
33. Група избирачи Дејан Ѓорѓиев, листа на кандидати за членови на совет на Општина
Пробиштип,
34. Група избирачи Денис Тодоровски, листа на кандидати за членови на совет на
Општина Пробиштип
35. Група избирачи Алексанрда Илиев Трајанова, листа на кандидати за членови на совет
на Општина Радовиш,
36. Група избирачи Африм Селими, листа на кандидати за членови на совет на Општина
Врапчиште,
37. Група избирачи Јован Златевски, листа на кандидати за членови на совет на Општина
Кавадарци,
38. Група избирачи Владе Миланов, листа на кандидати за членови на совет на Општина
Лозово,
39. Група избирачи Даниел Максимовски, листа на кандидати за членови на совет на
Општина Македонски Брод,
40. Група избирачи Томе Ќичуков, листа на кандидати за членови на совет на Општина
Гевгелија,
41. Група избирачи Миран Митревски, листа на кандидати за членови на совет на Општина
Македонска Каменица, и
42. Група избирачи Стевче Стевоски, листа на кандидати за членови на совет на Општина
Охрид,

Собирањето потписи ПРОДОЛЖУВА за:

1. Група избирачи Ремзи Медиќ, листа на кандидати за совет на Општина Битола,
2. Група избирачи Ристенка Алтипармаковска, листа на кандидати за членови на совет
на Општина Битола,
3. Група избирачи Милош Стаменковиќ, листа на кандидати за членови на совет на
Општина Куманово,
4. Група избирачи Сузана Ѓорѓевиќ, листа на кандидати за членови на совет на
Општина Куманово,
5. Група избирачи Ивана Ѓоѓиевска, листа на кандидати за членови на совет на
Општина Куманово,
6. Група избирачи Андон Крстевски, листа на кандидати за членови на совет на
Општина Демир Капија,
7. Група избирачи Александар Николовски, листа на кандидати за членови на совет
на општина Дебарца,
8. Група избирачи Абдул Азис Адеми, листа на кандидати за членови на совет на
Општина Тетово,
9. Група избирачи Дејан Димитровски, листа на кандидати за членови на совет на
Општина Гази Баба,
10. Група избирачи Александар Јаневски, листа на кандидати за членови на совет на
Општина Петровец,
11. Група избирачи Маријанчо Арангелов, листа на кандидати за членови на совет на
Општина Кавадарци,
12. Група избирачи Ѓорѓи Танушев, листа на кандидати за членови на совет на Општина
Струмица,
13. Група избирачи Шевкет Асанов, листа на кандидати за членови на совет на
Општина Струмица,
14. Група избирачи Стојанчо Велков, листа на кандидати за членови на совет на
Општина Босилово,
15. Група избирачи Божо Лажетиќ, листа на кандидати за членови на совет на Општина
Центар,
16. Група избирачи Борис Ванчев, листа на кандидати за членови на совет на Општина
Богданци,
17. Група избирачи Муамет Ахмедов, листа на кандидати за членови на совет на
општина Чашка,
18. Група избирачи Дарко Спасовски, листа на кандидати за членови на совет на
Општина Ранковце,
19. Група избирачи Костадин Василев, листа на кандидати за членови на совет на
Општина Ново Село,
20. Група избирачи Стојанчо Трпески- Чауш, листа на кандидати за членови на совет на
Општина Македонски Брод,
21. Група избирачи Митко Камчев, листа на кандидати за членови на совет на Општина
Кавадарци,
22. Група избирачи Костадин Ристоманов, листа на кандидати за членови на совет на
Општина Ново Село,
23. Група избирачи Виолета Ѓорѓиевска, листа на кандидати за членови на совет на
Општина Пехчево,
24. Група избирачи Бојан Трајковски, листа на кандидати за членови на совете на
Општина Старо Нагоричане,
25. Група избирачи Трајче Илиевски, листа на кандидати за членови на совет на
Општина Гази Баба, и
26. Група избирачи Свето Димовски, листа на кандидати за членови на совет на
Општина Чучер Сандево.

Подрачните одделенија и канцеларии на ДИК на 29 август ќе работат до 21 часот, а на 30 август до 24 часот. Собирањето на потписи трае заклучно со 30 август 2021 година.

Македонија

(Видео) Арсовски: Шилегов и Весковски местеле тендер од 300.000 евра

Објавено пред

Градоначалникот на Скопје, Петре Шилегов, и директорот на „Водовод“, Душко Весковски, местеле тендер од 300.000 евра, обвини портпаролот на ВМРО-ДПМНЕ, Димче Арсовски, и го повика јавното обвинителство да реагира.

„Сакаме да ја известиме јавноста дека ВМРО-ДПМНЕ во текот на вчерашниот ден заедно со правниот тим на адвокати од ВМРО-ДПМНЕ поднесе кривична пријава за скандалот во ЈП ‘Водовод и канализација’, каде што е наместен тендер од 300.000 евра за фирмата КБК Инженеринг и Кодинг 2“, рече Арсовски.

Тј вели дека постојат докази како се испумпале 300.000 евра со реконструкција на водоводна мрежа на улица „Варшавска“ во текот на 2020 година.

„Доказите се евидентни, ги обелоденивме наназад деновиве и поднесени се до Јавното обвинителство. Фирмата КБК ‘Инженеринг’ и ‘Кодинг 2’, во претходен договор со градоначалникот на Град Скопје, Шилегов и директорот на ‘Водовод’, Весковски, ја извршиле реконструкцијата на водоводната мрежа на ул. „Варшавска“ и дури потоа ЈП ‘Водовод и канализација’ го објавило тендер, кој го добила токму оваа фирма којашто претходно ја завршила реконструкцијата. Понаместен тендер со овие докази и со оваа фактичка ситуација, нема да можете да најдете“, рече Арсовски.

Тој вели дека одговорност мора да има.

„Дали најпрвин морална од страна на луѓето коишто учествувале во сето ова, а потоа и кривична согласно истрагата доколку се случи на заспаните институции во Република Македонија. Но, одговорност за овој случај мора да има. Ова е начинот на работа на јавните претпријатија коишто се на надлежност на Шилегов. Најпрвин договараат меѓу себе во четири очи која фирма ќе добие одреден тендер. Фирмата без тендер ја изработува и ја завршува работата, потоа се оди на про форма, на електронска јавна набавка односно тендер за да се замачкаат очите на јавноста. И да го добие тендерот баш онаа фирма којашто претходно ја завршила работата којашто ѝ  била доделена“, рече Арсовски.

Тој најави дека утре ќе излезе со детални пресметки колку е, како што рече, напумпана цената од 300.000 евра за реконструкција на оваа водоводна мрежа споредбено со колку реално чини и треба да чини целата реконструкција.

Прикажи повеќе...

Македонија

Трета доза вакцина за граѓаните над 60 години, здравствените работници и тие со имунокомпромитирани состојби

Објавено пред

Министерот за здравство, Венко Филипче, најави дека во земјава ќе се воведува трета доза вакцина. Станува збро за вакцината „Фајзер“, без разлика со која вакцина претходно се вакцинирале граѓаните и без разлика дали претходно се вакцинирале во друга држава.

Препораката за трета доза, според Филипче, се препорачува кај граѓаните над 60 години, кај здравствените работници и кај сите пациенти со имунокомпромитирани состојби. Третата доза вакцина ќе се прима најмалку 6 месеци по примената втора доза.

Процесот ќе почне од понеделник, а граѓаните од овие категории преку системот „Мој термин“ ќе добијат СМС-порака дека можат да ја примат третата доза вакцина.

„Согласно сознанијата, таа треба да биде од производителот ‘Фајзер’, а ќе видиме понатаму дали ќе има препораки од други производители“, изјави Филипче.

Тој најави дека ќе стигне и донација од 250.000 дози од вакцината „Џонсон“ од Данска, која има рок на траење до 2023 година.

За наредниве денови Филипче најави дека ќе се презентира методилогијата за скрининг на учениците во основни и средните училишта.

„Факт е дека има трансмисија меѓу учениците, која е многу мала, но често децата се асимптоматски носител. Во наредниве денови ќе се знае колкава бројка ученици ќе бидат тестирани за да се добие репрезентативен примерок“, изјави министерот за здравство.

Тој изјави дека засега 37 проценти од населението во државата има примено барем една доза вакцина.

Прикажи повеќе...

Македонија

ЈСП Скопје со повик до бруцошите да извадат бесплатен годишен билет

Објавено пред

Од ЈСП Скопје ги информираат сите редовни студенти запишани за прв пат во учебната 2021/2022 година на некој од државните факултети во главниот град, дека имаат право на студентски годишен билет за бесплатно користење на јавен превоз.

Процедурата за издавање на билетот се врши во центрите за персонализација на ЈСП Скопје.

Неопходно е лично присуство на студентот кој треба да приложи потврда за редовен студент издадена од матичниот факултет, лична карта и индекс и 200 денари еднократен надомест за изработка на персонализирана картичка „Скопска“.

На бруцошите, билетот автоматски им важи до истекот на наредната календарска година.

Останатите студенти, за да ја продолжат важноста на билетот за 2022 година, треба да достават потврда за редовен студент не постара од еден месец и да приложат индекс со запишан зимски семестар.

Право на користење на билетот имаат сите редовни студенти на државните факултети во Скопје на додипломски студии, без ограничување на возраста.

„Потсетуваме дека единствено ‘Скопска’ со соодветниот билет е единствен валиден документ за бесплатно користење на јавен превоз од страна на студентите кои ги исполнуваат условите за студентски годишен билет. Не се признаваат индекс, потврда за редовен студент и слично“, појаснуваат од ЈСП.

Студентскиот годишен билет за бесплатен превоз важи за неограничен број возења за сите линии (градски и приградски), но не и за превоз во ноќна тарифа.

За дополнителни информации, студентите можат да се обратат на 02-3171-881, во Одделение за продажба при ЈСП Скопје, како и на фејсбук страницата на претпријатието.

Прикажи повеќе...

Најново

Македонија2 часа

Трета доза вакцина за граѓаните над 60 години, здравствените работници и тие со имунокомпромитирани состојби

Министерот за здравство, Венко Филипче, најави дека во земјава ќе се воведува трета доза вакцина. Станува збро за вакцината „Фајзер“,...

Свет2 часа

СЗО: Загадувањето на воздухот е поопасно отколку што мислевме

Светската здравствена организација предупредува дека загадувањето на воздухот е уште поопасно отколку што се мислеше – бидејќи концентрацијата на опасни...

Европа3 часа

Директорот на „Модерна“ очекува крај на пандемијата за една година

Извршниот директор на компанијата „Модерна“, Стефан Бансел верува дека пандемијата на коронавирус ќе заврши за една година, бидејќи зголеменото производство...

Спорт5 часа

(Видео) Хулиганите дивеат на стадионите во Франција

Нови навивачки инциденти го обележаа колото во Лига 1. Навивачи на Монпелје и Бордо се тепале пред натпреварот на двата...

Свет5 часа

Шестчасовни разговори меѓу руските и американските воени челници

Највисоките американски и руски воени претставници вчера одржаа шестчасовни разговори во Хелсинки, што беше нивна прва директна средба од 2019...

Македонија6 часа

Пендаровски ќе се обрати на 76. Генерално собрание на ОН

Претседателот Стево Пендаровски денеска во Њујорк ќе се обрати на Генералната дебата на 76. Сесија на Генералното собрание на Обединетите...

Свет16 часа

Рендгенски снимки покажуваат како вакцината ги штити белите дробови од Ковид-19

Во целиот свет, бранот на делта варијантата доведе до зголемување на бројот на заразени со коронавирус. Истата ситуација беше забележана...

Македонија18 часа

Приведена очна лекарка од Куманово, која преку поткуп собрала 116.000 денари

Полициски службеници од Отсекот за економски криминал при СВР Куманово, утрово, во 7 часот, извршиле претрес во просториите на очното...

Македонија21 час

Филипче: Пристигнаа 110.612 вакцини од „Фајзер“ за кои има голем интерес

Денеска, во земјата пристигнаа 110.612 вакцини од производителот „Фајзер“/„Бионтек“, објави на социјалните мрежи министерот Венко Филипче. Како што посочува тој,...

Македонија24 часа

Законот за употребата на јазиците нема да се менува во зависност од пописот, рече Заев

Пописот нема ретроградно да влијае на Законот за употреба на јазиците, туку целта е да се знае колку граѓани има...

Економија1 ден

Имот над 30 илјади евра чие потекло нема да може да се докаже ќе биде конфискуван

Ќе се конфискува имотот од над 30 илјади евра чие потекло нема да може да се докаже, предвидува драфт верзијата...

Македонија1 ден

Наставата продолжува со физичко присуство, состојбата со ковид во училиштата засега е стабилна

Состојбата со Ковид-19 во училиштата е стабилна, се следи на дневно ниво и според проценките на Главниот координативен кризен штаб,...

Македонија1 ден

Софијанова: Коронавирусот кај децата најчесто дава полесна клиничка слика, но може да предизвика сериозен синдром

Коронавирусот кај децата најчесто дава полесна клиничка слика која се третира само со симптоматска терапија. Но неопходно е секој случај...

Регион1 ден

„Еуроактив“: Вашингтон го зголемува притисокот врз Софија за евроинтеграцијата на Скопје

Вашингтон го зголемува притисокот врз Бугарија, барајќи од неа да се откаже од ветото за интеграција на Северна Македонија во...

Македонија1 ден

Македонија е најбезбедна земја на Западен Балкан

Македонија е најбезбедна земја на Западен Балкан и е на 40 место во светот, според истражувањето на Институтот за економија...

Регион1 ден

Хеликоптери на КФОР надлетуваат над премините на северот на Косово, ситуацијата мирна но напната

Покрај припадниците на „Росу“ ситуацијата на северот на Косово ја следеше КФОР, кој патролираше со хеликоптер, пишуваат регионалните медиуми. Главните...

Македонија1 ден

Попишани 1.212.339 луѓе, 378.033 домаќинства и 516.787 станови

Вкупно 1.212.339 лица, 378.033 домаќинства и 516.787 станови се попишани заклучно со 20 часот вчера, објави денеска Државниот завод за...

Македонија1 ден

Вчера се вакцинирале 12.099 граѓани, од нив 2.969 примиле прва доза

На вакциналните пунктови во државата и на терен, заклучно со вчера вакцинирани се вкупно 776.659 граѓани. Прва доза вакцина вчера...

Свет1 ден

Талибанците бараат да се обратат на Генералното собрание на ОН

Талибанците побараа да им се обратат на светските лидери пред Обединетите нации, a за таа пригода го назначија својот портпарол...

Свет1 ден

(Видео) Еден од најсилните земјотреси досега ја погоди Австралија

Земјотрес со јачина од 6 степени, еден од најсилните што е забележан во Австралија, го погоди југоистокот од оваа земја....

Досие