Нова книга: „Културноисториски проникнувања“ за феноменот на македонскиот културноисториски идентитет

Нова книга: „Културноисториски проникнувања“ за феноменот на македонскиот културноисториски идентитет

Здружението за проучување на македонската народна култура „Гирланда“ ја објави книгата „Културноисториски проникнувања“ од проф. д-р Илија Велев.…