Состојбата на светот

Состојбата на светот

Еволуцијата на геополитиката е циклична. Силите се издигаат, паѓаат, се менуваат. Промените се случуваат со секоја генерација,…