Завршен настан по повод твининг-проект за усогласување со законодавството на ЕУ во областа на осигурувањето

Завршен настан по повод твининг-проект за усогласување со законодавството на ЕУ во областа на осигурувањето

Во насока на понатамошно усогласување со законодавството на ЕУ во областа на осигурувањето и зголемувањето на операциите…